ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ

Texniko Grafeiot

Το τεχνικό μας γραφείο, με έδρα την Ναύπακτο, δραστηριοποιείται κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής και Στερεάς  Ελλάδας και αναλαμβάνει την μελέτη-επίβλεψη –κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Με οδηγό την επιστημονική κατάρτιση και την πολυετή εμπειρία το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών για την σωστή διεκπεραίωση και υλοποίηση των τεχνικών εργασιών που απαιτεί ένα ιδιωτικό έργο.

Στόχος του γραφείου μας είναι ο λεπτομερής σχεδιασμός, με σκοπό την αποφυγή αποκλίσεων κατά τη φάση κατασκευής έργου, καθώς  και η εύρεση ποιοτικών και πραγματοποιήσιμων λύσεων στις ανάγκες του έργου και τις απαιτήσεις του πελάτη.

Αναλυτικότερα, αναλαμβάνουμε:
  • Mελέτη - επίβλεψη οικοδομοτεχνικών έργων
  • Eκπόνηση αρχιτεκτονικών-στατικών μελετών
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών 
  • Διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων
  • Μελέτη-εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
  • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
  • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  • Διεκπεραίωση μελετών ΕΣΠΑ-Αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

Έντυπο Υλικό 

Espa                            Net Metering

 

 
 
 
national cpr association