Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 9,84kw

ΠΑΝΕΛ: YINGLI 240wp

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ: KOSTAL PIKO 10,1

ΙΤΕΑ - ΦΩΚΙΔΟΣ

national cpr association