Το Τεχνικό μας Γραφείο δραστηριοποιείται στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από το 2010. Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», έχει μελετήσει και κατασκευάσει περισσότερες από 250 κατοικίες σε όλη την Ελλάδα (Γαλάτσι, Κυψέλη, Νέα Ιωνία, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Πάτρα, Αίγιο, Αγρίνιο, Άρτα, Αμφιλοχία, Μεσολόγγι, Ναύπακτος, Ερατεινή). Τα συνεργεία με τα οποία συνεργάζεται κατέχουν όλα τα πιστοποιητικά και την απαραίτητη εμπειρία που απαιτείται για τη σωστή υλοποίηση του προγράμματος.

Το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» είναι το αναβαθμισμένο πρόγραμμα, που στόχο έχει πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αυτονομία των σπιτιών, με κίνητρα και παρεμβάσεις που σκοπό θα έχουν την παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ και την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

Ποιες κατοικίες επιδοτούνται

Μία κατοικία (μονοκατοικία, πολυκατοικία ή μεμονωμένο διαμέρισμα), προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
 • Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Πλεονεκτήματα το Προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του προηγούμενου κύκλου προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ»:

 • Απλοποίηση των εισοδηματικών κατηγοριών.
 • Ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση – στόχοςτου νέου προγράμματος είναι η αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρείς (3) ενεργειακές κατηγορίες.
 • Δίνεται η δυνατότητα να αυξηθεί το ποσοστό επιχορήγησης:

+10% ενεργειακό premiumγια κατηγορίες Η και Ζαφού γίνει αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β.

+10% COVID-19 premiumγια υποβολές αιτήσεων εντός των ετών 2020 – 2021

 • Άρση περιορισμού μια αίτησης ανά ωφελούμενο
 • Διεύρυνση της επιλεξιμότητας για σπίτια που ανήκουν σε ενεργειακή κατηγορία Γ και κάτω( στο παλιότερο αντίστοιχο πρόγραμμα ήταν από Δ και κάτω)
 • Ο προϋπολογισμός αυξήθηκε στα 50.000€ ανά κατοικίακαι 100.000€ ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου.
 • Εντάχθηκαν νέες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεωνόπως η ενεργιακή αυτονομία , έξυπνα συστήματα (smarthome) και κοινόχρηστες παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες.

Οι εισοδηματικές κατηγορίες στις οποίες οι αιτούντες (ωφελούμενοι του Προγράμματος) κατατάσσονται και λαμβάνουν επιχορήγηση είναι:

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAkoAAAEFCAYAAAAcxci9AAAgAElEQVR4AeydBVgV2fvHj5QiipjYKGGA3Yq9dmHnrt3tqmt3d621dncgFiqpKAaIgEh3ioSFosjn/8xcrsHu/lFEF/3deZ65586pOfM9Z2a+877veY8AuH37NqdPn+bs2bOcOXMmW+5S25T7uXPnuHjxIlKojMuu7f5fbpeyb6TQ0tKS8+fPc+HCBfm/Mu1/GZ+f5dqVfSmFUv9aWVmp+vij56gSH+kekLCRMLK2tubq1atcu3YNGxubf91tbW3lNGWozKs8Th9+nK5MU8alD5XpylCZLh2nj1OmKUNlujJMH688Th/+W90SDleuXOHSpUvyc0J6tkt4Sdj9LPfJ97gO5ViTQgk/aax9jKUKz8/jNxJOEieSuJG0Cemnfv36lChRgvbt29O6detsubdp0wZpb9euHTVr1kQIQd26deU2S/HZtd3/y+1S9pkUdujQAX19ffLkyfO+z1T9lj3vtS8ds1I/tm3bVt7V1dUxNjaW+1vZ/19a38+WX4mDhFGnTp2oWrWq/PwqVqwYZcuWxcTEhPLly1OxYsW/7aampnKcMlTmUR6nDz9OV6Yp49KHynRlqEyXjtPHKdOUoTJdGaaPVx6nD9PXLV23NF4MDAxkTKTQwsJCfs5LeKmeEV/2jFCONek92bRpUxlTCXPp3a5M+9nur29xPRJeEicyNzf/QJSkyD179sgRP8LP9evX5ZvL1dX1R2iuqo1pCEydOpXu3bur8PiJEWjYsCHbtm37ia/w6y9N+lo1NDRk8uTJLFu2jI0bN7J9+3Z27dolP4elZ/HPvkvXumPHDnmsrFu3joULF8pkUQpVW9YgEBMTIxPekydPZk2F/2O17N69m44dO8pXLUuUpK/9vXv3/jAwODk5yV9h9+/f/2HarGoo/PHHH/To0UMFxU+MQKNGjeSX/k98iV99aZJKRJK0LFmyBOlhLL3IJLX05cuXZXWcpJL72XdJ9Sip2SS10JEjR+QxU716dZYuXfrV+KoqUCCgJEqnTp1SQZIJBKSPFUkCLG3viZJ0w/4om6OjoyxRcnFx+VGarGonMGXKFJVE6ScfCZJEaevWrT/5VX7d5Um2KpUqVUKSpBw/flwmSNIz7ebNmzg7O3+ySzYSUpwyVKYrj9OHH6cr05Rx6UNlujJUpkvH6eOUacpQma4M08crj9OHyvy3bt1C+uC1s7OT7bYOHjxInTp1VETp64bWJ6WjoqJkidKJEyc+iVcdfB4CktTzE6Ikqd5+NKIk6fVVROnzOjy75FIRpezSE9+uHSqilDG2ElGqUqUKmzdvlg1u7e3tuXPnDpKE3N3d/ZPdw8NDPlaGynTlcfrw43RlmjIufahMV4bKdOk4fZwyTRkq05Vh+njlcfpQmd/NzQ3JdEIiTJL0THqZS7ayKonSR+MnORGHi6dxeBDyUeTn/1URpc/H6p9ySkTpE9Wbiij9E0yquKxGQEWUshrR7Fefiihl3CeSjZJk0C1J3iSVmyRZkUiSp6cnjx49+mT39vaWj5WhMl15nD78OF2ZpoxLHyrTlaEyXTpOH6dMU4bKdGWYPl55nD5U5n/48KFMxu7duydLlaQZRpLhrGSz9aVbfLAbR3ZvZ/Ofm1i/bh3rNu/CLfTll1aT7fKH2KwllxCM3JU5zYlElCQVryS1VG1fjsAPT5QcHBxUqrcv7/f/vISKKP3nXfDNG6AiShlDLBGlatWqyYbM0vRtSeUmSVgk8iARiY93Hx8f+VgZKtOUx+nDj9OVacq49KEyXRkq06Xj9HHKNGWoTFeG6eOVx+lDZX4vLy+ZGEpaAUmiJknZMkuU7LaPQl0IihqaUbtmdarVbsnBW3EZd0Q2z+FpuQKLPjMJy2Q7o6OjVUQpk9hJxVRE6SvAUxXNPAIqopR57H6UkiqilHFPKYnSX3/9JRs0S+qnBw8eyJIjiUj8L+wSgZLIkqR+k+yzJEwyS5SubeiPENostfTm7ZtkkpJe8jo2kBP79mLnES53yJuEAE7u28vNgKekJD3m9F8rGD6wP8MnzuS4/UPeSblSX+N0ZgfjhvZn3MzV3Ax4Bm9iOHNgN5fuBSrqeeLDsX37uRf6nHev4zi3ew0jBvVn2LjpHLH14k3yY84f2o992nkhFZ/rJ5k2eghTl+wh+HEktmeO4uAVA8mxnD98AJsHEXLdt60Os++MI8nAEy97Fk0YQPd+I9l+woZnb+UsX/QjESXJNYDKRumLYHuf+acgSkZGRiobpfdd+mP8kaZDd+vW7cdorKqVmUJAIkpbtmzJVNn/lUJKoiS5BJAc5yolShJx+F8gSdI1Sio5SYImSZQkDYFSopQZGyXbPwcjRE5GLD+CvZ0Nzp5hpMZcp35+QRmLhUgc44nDGlmNNWHHNXb93gahVYRW3frRpXVDWg9azgvAbsNQdEVOajdvReUSOuhV6MyNB870KKdJ7qqDiX4HsdYLySE0WHDGmUOzLFBXL8AvXfrSrW0TWg9aRWDgBcw0BC1nKGaahdpuwlhXUKZqI+pWNMa8SQMK58rHsB13INqWChqCDgst8XHaRmEhaDPjCGHu56hdMifFKjWmU8s6aAotus45yqsvvEFUqrcvBCxddhVRSgeI6vD7IKAiSt8H5//yLCqilDH6KqKUxURp60g0hKBAsTKUMzakQd/FPOcN63qVR+jV534SeOwegRD67LNzZnZHY3IZt+Oyhx+BgYFExiaQ+tIHCwNB0WZTeP42lUdn5qIp2Qf95cDZee0QoignApO5t3UQQpTi1B0PlvaqiGbp5pxz831fz0v/05TXFLSedU4SUbGiuxFCrzaOMa956nkUU02BECXZ5hQPkVeolEcD856DaVGrOKYd/iAy+R07h1ZD5DTF0ucFvH3CpGbFEYUb4RSb8dj6OIeKKH2Mxpf/VxGlL8dMVSILEFARpSwAMZtXoSJKGXeQiihlLVGykSVKuZi05RKe7g94FBgld8KDw7+jLnKz8soDNv5aGc2yHQl4A7d3jSePUEO/tCFN+i/gsZQ7/irVcgqa/6FwzvjS25IyQtB29hki3HaiJwSj1h9nbkcjtCv0IuwtuB2aip6aoEipspj3mUmEJLoKtaR8TkG7eZeA5wytngft2iN5Lp0jOZDOpQWaZdvhIkUEXaB2MW00NdUQIg8LrSRrpJeMrqOHhtlvRKUoxtKRqc0QGoac8ExVRHzmr4oofSZQ/5JNRZT+BRhV9LdFQEWUvi2+2aF2FVHKuBdURCmLidLGAQiRj+3OkgLtw/YqxJZ6xXJR2bw1FYvkpO3sc/AmiH5VC1Cq6Vg8omJ48kyh0EqOuiwTpfpj9skVhF1bQR4h6LHSDpJ96FAuD0UNK1FQS4tBm2/B2zAG1y6Mfr0huEY8JvZpklzutf9JTDQEredclo+nNimAKGOBbCkVY0elXAKDDvMVNlG+56iSLycNug2gaaV86NceTFDSSxZ3KIUo3BT3tIl7K7qbIPLVxSH6w7V9zj8VUfoclP49j4oo/Ts2qpRviICKKH1DcLNJ1SqilHFHqIhS1hKlq+t/ldc0K1urJV07d6JD90GcdYmD1Ocs7F5RThP5qnMxNAWePaRDmRwIXTOmLFrBvMkjGDn9LwKi7GlWUB1NvZK06tiBysVyInIbsd9VEv08Y0EPU7keffOhBLyWhEW+9KigidApx8QFy1nwx2iG/r6JoChnWhQWqBU0YezygxxdORI1IWg5cCIDO9aV1XkaBcoxaaMlUfdPYiAEzWcdx/XKarSFoOG4HVzbNwMdIajZZRTTJvQlbw5B07E7+FKHByqilPG9+P/lUBGl/w8dVdo3Q0BFlL4ZtNmmYhVRyrgrVEQpa4lS0O3TTBg2lF/79qZnzx706D0Uy3sKgx5f+0MMGzaUJXttFVIcUvGyO8Rgi9bUq1uPRs1aMnnNKR7H2tMovzqlqjejdeP61G/WjpVHrqPQfqWw9/fmCPUibLRVTtZPxffGcYZ3a0u9unVp1LQFoxcd5BmpXNs+g+bmdeg9ex+JzxPYPW8IjRvUp92gWZw6dYShHZrQYvAqQkI9Wf77aDZZuQNvOLpyEoOnbyI68Rnnt86iVVNz6jdsytDZWwmSdXcZj62Pc6iI0sdofPl/FVH6csxUJbIAARVRygIQs3kVKqKUcQepiFLWEqWMEf/nHEkvXvAmzeznbeQFKgpBk6kKG6X0s/FPzW2PEKU56f6pek+q+dXLFyTL/gU+nCflTTIfWxSlJEtiqLQt9S1v3qYZICnj/il8l8wrZQP/KT2DOBVRygCgDJJVRCkDgFTJ3wYBFVH6Nrhmp1pVRCnj3lARpexBlD7uqbdPbtChQmn6LD3/cfT7/9f/Gk8pw7qcfZDwPi67/1ERpa/roZ+CKBkbG6v8KH3dOPjupVVE6btD/t1PqCJKGUOuIkoKb+NZ5UcpY8Q/I8e7ZGIjw98bd6cvkfwigfCIKJK+QsKTvs5vfawiSl+HsIoofR1+qtKZREDlmTuTwP1AxSSiJK1hptr+HQElUVJ55s4az9z/jvT/dorKM/fX9b+KKH0dfqrSmURAJVHKJHA/UDGVRCnjzlISpf9lz9zSEibZSqKUcbf9cDlUEqWv6zIVUfo6/FSlM4mAiihlErgfqJiKKGXcWSqilA1Vbxl32w+XQ0WUvq7LVETp6/BTlc4kAirVWyaB+4GKqVRvGXeWkiipVG8q1VvGoyXzOVSqt8xjJ5VUEaWvw09VOpMIqIhSJoH7gYr9bEQpKS4M1/vuJCgcL2dJT2SGKPkHBhMRGYX08gsPDcbP1wdvHx98fP0IDgkjKjqamOhoIsJCCfDzxcfHj+DQMMJCgvCV8vko8kv1hIWF4u/rS2BIaFq6N34BQYSHhyv2sDBCggPxk+tRlP2nxXr9/AMIDQsnJMgfHx9vxYK+vv6EhEUQHR1DVGQ4gf5+/7jQr6R6kxYBdnV1xdHREQkTc3Nzli1bliUYqypBHiumpqacOHHiP4Ej9fVTPO+7EBL7d5cK/0mDvvCkKqL0hYCpsmcNAiqilDU4ZudaspQovUnEzcmWC1ZWWJ67gLN7oLwS/Pe7/pes618dzdKtcIn72CvO17XgS4iSt0x4QvFwvsaWVQuZPmMuO45e5KGvPwEBgYQG+2FreZAlc2cwbcYc/tx/mge+IYT43ef0wT0cO2+Pj58/vr4++Pv7c/+GNfv3HsbJzR3bc0c5fPoyXn6BuDldYd/unWzbtpVtO/Zgdc0J36BQggP98fFOT5Z8CQoNJ8DrLicO7OXs1Vv4SufwDyA4wIvzh7YwfcpkFq3bxU13X4IC/06WfjaiFOJ8ktGjx3PBTbHO3NeNkKwpnaUSpdQkHt1x5MJlG/yinn3SwHfPo3Gyucy1G/dJTP6QdGfvRNSFHpscsg8mH1qX8T8VUcoYI1WOb4CAykbpG4CazarMShult95nqVNCm7yFSmBkWJqCBQvRfvR6Yl6n8+73rTB4F80fPRoyYoNtlp5BSZQyNub2JTg0hOsn19GoXAGEUEMnjw6aGvkZsc6S6MeBbJ7SnUJaaqhraZM7pwZCaFG/+3Ru3benT2U98pq057KbPyFBgYQHe7Ps15poFazLUSdbhtcrim6lbrj4RXNwVldyaWlRuHgpShXXR1c3H816TeKaqw/BnxAdXwIC/HG+vJ9eTUzJnSsnv4zejF9IFOEh3myb1oP8eXQpXrIkuto5qdllCs7eIQT5f0q2fjZj7juHZlC8WEmWnfPK0rHyNZVlqY1SqA0ty+Ujh5ompp2mEvaeEKVweHY3tDXUyFm4MofuJr5vsuWy/jTtt1SxIPD72B/nj4oo/Th99VO1VEWUfqru/MeLyUqi9Mb9ECWFoMGozQQH+bCwewWEKMQetzj53K8ee3NoyypWbztO+LMkgj1uc8cz5L1H5MdBnly9YMXFS9ZcsLLE5q4vz+IicHJwJDhOetKnEuzhzPU7j+TlLV7FPOLKFTuiniqkRw/tTzB55FAWbD6O32PF4qn/eNFfGPm5RMkvMIRAt6t0NdNFaBRjzPI92FyzYvmUMSz86wzXji4mv5qgVJ0e7Dlrjc3FY4xoY4YQ6gxfdZQN4xojhA4zD9wgJiqagPtWNNEXFGk0Ac8AZ3qbaiPKtOOeXxQ7JzRFiNxM2HgYu2vnmDe4pbxGWZ3fFuMZFJGmzvPBzz+QYJ8bDG9RGcOK5eQ1yeoPWUdQdCJ+149QTVdQtPFI7gX5sWpQXYQowNJjt4gI/6AClNWA33zWWyrBnnd54BdGoJsdG9esw/J6Gol5E4frrXsEhnhzYvcWLrkqJB6hbjasX7aQDXvOEPpMMQaehDzkrqsvUcGu7Ny4lmPXHgDvuHfpMOs27eZ+yFO591+Ee3D40DEC4t7wItoHe/tbxMrq2jf4ujpx836APC6j/R7g4hFImM9Ntq5bh+VNX+A1jqf2sH7bQR5FZ52ON0uJkt9ZqhTQokChfIjchux0UmCW8vgO7cx0yF2wCOoaRdns8ETGI9zDkWVTRzH6j8WctXMjISGGm3Y2PApX4PX6STAO9teJiH9O8MPb3HDx5c1H91G4jyuXz1tx6bI1F89bYXvzDg6Xz2N18TLWly9y9vRpbO/5ySVSEoM4vXsDCxav5Iy9W5ZJnVVE6aMOUf39fgioVG/fD+v/6kxZqXp743EEQy1Bw9Gb8ff1Yn73KuiVaYVzzFvexN6hZ+0S5C1ShoqGZWjesSv1ypei2Zi/gGQsVwyhpG5eihYrSi71HOgWLkXHqdu5eWYthXLlZc4Jf+AFs9sbUqj2MEKexDCpSQl0TSzwfJKC7YZhFMyVj8p16mGkn4fiNbviGJI1LzElUfr/jbl9CQ4Lw+7gbJmMVO46F//YeKLCw2Q7ouighyzpW00mIguPu5IYF0P0k0QeXtxEaQ1Bua6zuXBsHYUlojl0LaHPXnBzz1RyC8Fvy8/yOOYuvSvlRcO4o0yUdk36RSahy8/fJS7xGXHBTvSupofIV4vjN7yJDA8hMDBQ3n297nPV2ha706sxUBfUHbyOkMdPcbXaRDEhHa9H8l99c6ekehEMXnuKkKjw97ZSSqL0bW2UkljSqwYljctTrkxp8mgJhI4h66+FweOrNCxRnArlDcilk5+Ju27hc3k95QvpYVq9FkbF9KjUfgoxSe+4snYARQsbUqW6EXlzaaCR3xALi46UL6onE0mDxiMIfgX+Z+ejl684O6+HcGfnMHLmKsNBT+kuDGekeVGKN5ssS1YOTetA8WImVKpSBh0tNXIVr4RFx7YYFtKVF92t2GUm4VnEybNU9eZ/jir5tWn222BqFMtD8ymH5EeM+5EpFC5ixMDRvdDVKMaeey+Id95J5SLaGFapT4smdSlfuzfnbM/QvLgWpr2WIi3m4nVoCtq5irHj8m0WdCtHoVrDCJVqfB3HlkldyJ9Hj2JFC6OppkbBksa0GzCSLrWrUDifNlo6epQqY0SnqXtJiLhHv/oG6BUzpFolI7Q19ei//AzJWaApVxGl/+ot8j9+XpVE6ecfAFkqUfI4hll+gXaBYhgblpBfJNV6zCUxFRxX90aIPCyxekR0wGWaFhdy+ujtN3nme4ziaoLqvRdz+95dRjcthXaZ1jjFPMfv3CL55T31sI+0BDxTW5RA17QjM8f0I6+OAeusA+DJDWrmFhh3mkdkwjNcjsyWCUb3xeffS6u+pieVROn/V735EhYWwpkVv8nX1XnGAaIiw2TDaNnw2u8+Y5roI3TM2OPoR0SQH75BEYTePEadQgK9+iNxvedE53K5yFW+K85B4Wwa1gChbcIuuwDiw6/T0yw9USrI4tM3CAsLIyLKh3ndJelUaTaev42/70N5JQS3B+488vEjPDoWj0trKZlDQZQCI+MIuneOlmW0EDpG/Dp8JG3rlCWH0GTg6uMER4Xjl2ZUriRK39aPUhLzOhkiRBEWHHLg3uUtlFUXVOyzkfioq1TLKdA2bM2pm/eJifZgUE098pj15n5wBHbrBiGENicdfXHc1BchctBvyUnuWO+ggkS4SjXH8uZtNg6vjxDFuOSdROCZmbLac5NNALe2Sn1WiN2S8IlQBlbLg27dMUiWPQcmNpQld+O3WnPz5Ar0hSBPpe5cc77D3C7lEZqmOHpnjfFzlkqU/M9hlleNLrN2sGRALTTLdiHo9QuWdSyDQftJHN8+kZyiCIdcnuK6pR9C6LLI0p3YmFDcH3iT8CyauR1KI/LU4f6zZK4s7YxQN+T8XT/mtNInl2l/ooGgcwvIKQStJu3g7j1bulTURb/OQFwiHhMe6MHw+gVQM+qAndsjwuOecXx2B4QoyKoLvjyLD2Nso6IIvQY4Rb3XDWb6Vv0piJKRkZFqCZNMD4H/pqCKKP03uH/Ps2YtUTqKUS5B9Z4zuHz5IuumdCOvujYjtpxm47A6iALmuMpauFSmtyiM0CjJcc+XPNwzTH7RrXFQrMt1e+doRI4iHPR4QZTNCnIKDWYck8T2z5nV2QwNDU2ZjNQd9qcMVYLdSnIJwbAdLgroIq5TW0dQdcA6+Wv4a/H8EqJkuWag3La2k3cRFROBr7cP/kGhRAc+YELz4oicxvxl60NUiD/+odEEXT9IFV1B4Uaj8IyM5c8RDRA5SrLu4DF6VtOjeKPR3A99QmSA/T8SpSVnbxIZHUNs1APG/1IKoVOVP/ftoU+TipQ1NKSSeTeO3fQhMiIK1/Or3xMlv5AIQkMDuHxwFZ2bN6SueXNaN6qMusjN6I1nCY0M+0Si9OjRo2/scDKJeR1Kk6NcTxTKoHj6m2pQoN4EvMOvUiOX4Jdpp9P69waNigpyFTahcbNm1K9cGiHyc/aKCw4b+yDUy3BWEne886JVcXVM+66Vy7nvHCXnO+8WT5DlXFnNudk2EOdtAxA5irNflihFMaJOAQqaj5eJ0r5x9RG6tbj5HIi3p6qOoMlkhXTm2uLOCM0y2HsoVMtfO86ymiiZ5hZ0XnIWF8sl5FYvxB9LFlOjcF7G7HXk9rEpqImC7LqXRGrIBerqa6GrX4aqzbpj5a5Qt7nsGo2ayMPK0zZMblUK3ZpDiXnxkpm/6KNbbagshTw3owUiR2mOS98xwJnZbRG5TbkSJB2lMLVZYbRrD0+ze3rBnPalEKVa4/5Skf/SQok4FWPvw6/HUEWUFJiqfr8zAiqi9J0B/w9Ol7VE6Qil1QQWy20UVxJ+jhJCUHvYctaPb4zIU4Ubj6WkpwysmhsNw25Ihw/3jJC/7pddjZXLue4eLX/Fb3WOJ9JmORpCnTnnIuUH74y2huQzqkPrBmZoFqrFed/XvHbbTl4h6L7SXnFe//MYqQsajdvNZ6z5rijz//x+HlHykVVvN08tk9Vnxer9xnX/GJ4lxBHk44WvlxtrR0jSCU2GrT5H/PPnPH8ai+Xa4fIXeeOR6wmOf86do3MprCGo2rwlxbVz02fZaSIjYwj1t0tHlJrLX+bLre7yODYCu4OLMc4pyFOtL1edbrNt+SymTZvG7CUbsHfzJTbxJYGOWymdQ2A++i9iExLx9w8gJv4pCbHRPImP4cCMTgg1fdacvktEWOAnbgK+B1Ga37EMOUq3wFsyfnnnR6sSguItZxMWcZXquQStpiuIUmqEE40KCUo1G42jiyuubu489A4gKek1lostZKJ0XDIleu7CLxJR6r1Slize3iIR8oJceJDwKVHaPkCO3yebRAXQrYIOhRpO+ECU8tXELkbSyl2mio6g8cS98mi5MK8jIqchDp7x/8/o+fykb0GUWs89R0q8By3K5iZXzlxoFK+FXfRb3A5J91hh9t2Jw2HjAArqmbDihB23XR/yIu2meeV/mqp66pg2bE4B9VwM2XZHVn9PaFiQ3FWHyffWtQVtEKJomtoSrOa2lYnTaU9J7Z3E5CYF0TDtl0Z+X7KoiyGiYH1up61VfGh8fUQOE84GSEz06zYVUfo6/FSlM4mAiihlErgfqFiWEqUHBykuBAWqtmfmjGnyLCuhXpDFVn54n5mFphC0HLmEjfOHUEAIRO6yzNl3gYdOB6mkJyhevz/b/tpK24p65JFsj55D7PU/0ROCco37sf+8NZObFUKjfF+cna9RO58gX92R+IV60M9UB63iDdj0105+71oNoa7P+qvBWdITn0uUfP2DCPF2ZnwbY1mqVMG8E+PGj6RV/RoMXLQf52u7MM0vEHlL023wGEYP6ExJHUHOYrXZddWNqIhwgjxt6CoZbUv46NZgv+NDwkMjCPG3xaJsDkTxltz1i2bH+CZyHpPajWnRpA6FtCWbnlJM23aB4IhwQkPDCA0NldVywX5u7F41m98szGU7nXzG5oyZsQ63e05sXzGHOYvXsHzmMAzyCIxbT+CuXziBfp/OevseRGlx90qy2qxOx4GM6NVIvr7eq+1Jib6MgWS7NeGIoj/fPmFu53IIvfIs2HGUM8f2smTVFgIT3mA1v5VMeg4+kojSHerlFZTuuFAmSjfX/yoTVcv78QScmibXv+paKEFXFqIlBFVb92doT8lIXlC44ViZKO0cVhmRozxXJD1T2HkMhaDmCMmuDiynS3ZihbFx/3ppiFRflhIl39OUFoL6Ew7Kxuwbf6sqX1fZDvORTKpuyOrGXOy6+ZhDo6ojRD7GrT3AudMHWThrKU6RSfA2kpENCsrl9OsPxVeWAj1HIrRCvQQjFm7j4vHllNAUmHacyF/b1lG7qCZFG44iRM6byuaBVRBCj86jlnEn/CXOeybKz4EWwxazY8siTHQFZdpOJ0YyhPrKTUWUvhLAH6H467ggrM9b4x+XBSMmiy5YRZSyCMjPriaVoPsOWDu68eo7zajPSqKUGunM2J4tMa9fl5o1atC4dW82nbihmB2TEsPmKb0pb2RIhVptWLx2AwN+qYhx9d7ciXrGvZMrMDcrh6GRMVUad+fozRAZtXdP/Zj7azMMihdn5Or9HFw8FIvhK5AmNd87NIsGjSoOmwMAACAASURBVNrj6PmEWNfjdDM3k8tXMKvDnB1XP5mV89ld8A8ZP5coSbY8AUEheN2+xO/921K2RBH08hfEwNSc5YeuERkTzsXdi2lVuzxF8ucjf6GiVGvWgy1nrhMUGoKvrx9hwT7sXzaKunXr0nXCatx8QwkMCCTI/zZz+reiae8/eOAfwfkt02hQrw5VKplSsXJ12vQYypZjV/EPDsHfVyI5vvj6+uLrF0iQ7x1m9m2KqVkV6tStR63qlanS+Ffu3r7OgsGtKGNgQGmDMjTuPpbzzl6EBAV8Ik2Srut7EKWFXcqjUbQSFr/UpURJA1oOmIPfi1RIcGF4u2bM2OP0vneeBjgytqs5xkZGlK9QgToWY/FOTMH91GJatu3PdUkA+dqf6f3aMnzZSbmc74UNtGjdg9vBr3h8+wCtW3bkhGsCqW9CWDSoNWVKFMe89xhmTx7J8GlbkGQiNlsn0qrrONwlg6V4V0ZatGTq9mtyffcOzaN5h0F4KFjB+7Zl9k+WEqWYO4y0aM3M3Q5yc0JsttGqWXPWWnnLx17WG2nTsgfXAt7wKsCG4Z0aYGJoKGNZpWFfbMKk91Ayq/tURGiWZrsMqFQ0lQdW66lvakgJ0y7cjI7jyrbpVKtgjKGxCXXbD+WK1wcJW9D1vfxS2YSiJRtwyjMB3iWyY9YgTMsbY2xcDvPuE3AK/HppktQyFVGSuzaLf149wfb0QQ6cusbjpCwwuf+q5qVyalpThHoFLgamKW+/qr6sKfy9iVKQqw3rFs1gwsQprNp2FO+YLJpOkjVwfPNaUp/ep4W+wKT7Ul78gETpcwB6GhtF/EuFbP9dUiJRj+M/qMdeJxIWFsXfzTqTiYl+zKsM9WjJRIWH8/RV1t7PX0KUJFIhe9MODcLD9TbXb9zCyy8ozRu25GcpjCB/b247OXLD2QW/IKW3baUEx5fAYIUkSPLSLXn0luqUiE/QR565FR67w2SJkWTMLe2hIQoP4Ir8ynKKsoHBIenyBslOJwP80tpy25XAkDBCJIeVHxlxK/9/D6I0u3UxhFFXgp+nkBAfL7uAyGhMxUWFER794cWcUf5/T08hLjbuw1j894zfLCVLiVImWilhGRoZ+xHub9gxsi5CpwZ2kkTtoy0pMZbYxA9G7G9fPCEs4vE/Tp5IfhbH4/hPydCrxMeER2WNJE7ZLBVRUiKRhaGf9SoKSeJtkZ9F5yQ57X+5vWP7xO4MW37qv2zE3879/YhSMrbbJ1NKW6CZpyClS+rLKgL9Kh247J0VD8G/XVr2jAi2oWenzhx3++AE7ls3NCslSt+6rf9V/V9KlGRy4etLQGAgQUFB+KdbWkTyih0YFERQUCB+vtLyJR+TGgWxkaVB70mSIl0Rp8yfJjGSpEZp+9/r+VCvMs/HoZRfkmLJbQkM+IiUfSinrPPbE6XXLOtphm71fmSRV4f/arhk+rz/NVH6e8NTOTGnEzqFa3FJNs7+e47sFKMiSlneG2/ZPKQWGkWMKa0jqNxvjfwVm/o0nLMH/mLH7n0c3L+XbVu2cuKKYiZNxAMbls+YwKiJMzl65X7al8dTrlud4ModhSOtpGgvTh07xSNZ4ZrEzYsnuHxb8v8CiWEPOHnsNAHShII3j7E6fgAb2X3+O9xtjzB2QB9GTl3KVVeFyiHLLzkTFX4vopTwyJJKuQV6Nbpx2c2XqIhgLNeOlKd4Vxu0kdep73joaIWljYs8i+ldnD9nj5/kQYT0RZOEw9kjnHV8KF/h85B7bF4yjZGjJ7L9hB2SsPBl8D0OHj2Nb6xCVhHheZ3jp6yJTYFXUZ7sWjWXkSNGMWvFdlz9/HCwOs5VF8WTITUplitnjuLgHgXvknA8vZPJY0cy9vc5HL7ixtt3qXg4WHHW5v77GVZJke5sWzKN8dOX4ewfS6DLVSzt3Ul5pxgv11xlDyR4Xz/H/tN2crnUl2Ec3TiXPn1+Y8n2kwQnvs1Ej315ERVRyhizTBGlv5Gfv5MPJQn5EcJvT5QgOsADl4eBJH8naWrGPf99c2Q/ogQJkX7cdfH8ZKmT74vK559NRZQ+H6vPy/nEiYZFcmIx/S+WDaiN0KuDYxykRt5mQDMzCuXVRKjrULZCZfpO38Vd+11ULqSGQRVzmtQyQagV5vd99+Gth6wqqdh7tXzeYMuZqAsN5p4PhXf+tC8tKNN1hZx2b/9Y2VfFdufHXFjQUfbbsfaKD3f3TaWwmibVm7ShgWkxchSsyDa7rDFC/Tww/j3X9yJK9luGykacEyVMlds7X3pWzIkw6k1kYhR/NNcnb7UBhAHPHNaSR6gx7dR97h79Ay2hwYi/nHge4kCLcvkoULY6LRpVJ5fQpNfiM/g6bkFXCDrMvyDXvnt0PYReI+wf3WdkgxLoFDfFolt3GtWsx5R1f9K3TgHy1x4hz9R45X8WQzVBlwXHZaeGuYUO9VpaYNGqIeZdpxAa/4ypTQqSt+oQwqV5WbEP6FezBLmKGFO/TiUq1mhJ/fJ6GHdZyeunLjQtJBlYHiLS7SzGuaUp7Bt49TKKqe0qolGgLG3ataC4jqB8m0kEpXmcVkLyLUIVUcoYVRVR+h42Shn3w8+eIzsSpR8J85+CKBkbG2cbP0oeh6aiqVGMk/7JPLZfjpbIwfg9kuQohadx/kxpVRp1g/Y4Rsbw7EUYf7QsgdBvyPXwJN48e0jXcprkrjaKiPj7tC0mqNgrjSidnYGaUGeulYIotSspMOi6XB5r9/aPI5eaHgPG/04FvTz0WXqOt0m+dCyTg0L1RxCalMJz7xNUzCk5WVv9n+rKlTfH9/LMfWK2NMU0HxuuRihPDcQwpVkxRKFWPIoO5I9f9MlTrb+CKNmvIb/IRfexY6ltWIBGg9bLNj1HJ0tLQJRi59143iXHMq11GUShJtzy9GKgaU7y1BxGzLsU5rXSR6vyEPy8L1Mrn6DGb8vxCwkjwD+Ix/GJHJjSBKFWBsvQVOIcV6It1Jh5xpltQ+sg8tfkxC0/QoMDCQ6PIfl1DGMb5CdP1SFIGvcH+8bLa3xNPuxF0nM/BtQpLM8asVh0BZLcaKafg6oWI+llXp5i9X7F81kKfpZzyCEEQzc7kfLuDafnWyBETlZKzhS/8SYRpa1bt37js/zY1SuJ0v/vmfvHlhhlJNX62RbFzY4jMks9c2fHC/zGbVIRpSwF+AUr+0pTPosxceUW/pw1kDxCYNx1YZpTrJfMblOKXBV/U7hoT35Ih7KCoq2mo3DDBWt6mSCKtOV2xB06lZJUd+vlFkZcnI+m0GL+BQVR6mCghlGPlXKay+HJ6OUQaKoLRLEmuEi+QgIvYpxD0HzK4bQrDKFvBS3yNxjzDwatWQrCZ1X2vSRKlpLjNpGLpVaBH7UrjKE1dBEG3QhLiOCPX4qiV3OQLLV55riBErk00M4pEFomHJcdr8C0FvrkKNUJxbwOsJwvSe7K4OjzhLOzW8rO+A5anqBhQUHDSUclHSgr+9VGaOShrIkpw1efl88fZrte9sszdpcz5xe2Q+hUwyE2leDLKymeU1CweBnqth2Lp2xrHsuYBoXQqzlSnk5sOasVQs2AE2mN2DSktixJXOcQDW9caV1GBy1tLZlMjdvvJp/vwgLJ6Zo++90V6rZw6xWyA8VRez/M8vkImCz9q5IoZQynkij9/565f36i9G09c2fcDz97DpVE6et6+AuIUipxT19xNygR60dxXPFN4GHcx0vXKRvyDu+wRKy94rD2ScT3aTp7iNR3RMW95FZAgpznml8iAc//PuUkOek1t/ziufwwDvug58T/PYt8QgcHB7KLRCk5woGmxXOQt6ixPIW5Rs2alC6ojShUmyth0gUkMbttSdRLd0K2PEoNoLepBjpVBsgu2+El483zo16+PwFPXOlYSlDWYql8nQ92jyCH0GCprWSAHESbEoIy3RTSJrdDE8itmZ/uAwZQRCsHnRde4G20s7z0glk/hedYXrvQuKCgbKeF/1MSJc/Tc9EQAvNRW95P6Y5w2CqvS2XcazVvU58xqVEBdKoNkr3BJjutp5B6bjr074dJAQ1q9lsp+wZZ08MIoVsHp7QJFlsHV0fkrMzNJ6lEX1pKgdx5qGZmTE698pz0eclz10OU09Oh04w9hISEvp+NRYI7HYzzYVS/JbWNClCl71pJ1sjsjibkq9CJaw+lmTZpHtPeRDGqXn50qo+Q2+64qpvsN+QvF2nm1WumNtdH5K2Pi8Sy396maTENKrXpRyuzIuSv0o1HL1O5va2/7GBxlY1iFojb3nEykZpv+e1XNldJlJTPxH8PlURJJVHywtXVFUdHRyRMzM3NWbZs2b8Dp0r5IgRUEqUvgutvmT+bKD0JfUzjxdcRw68iBl5GDLtGoXl3mX4r/oOEIvkVK467U2SiLaL/ZcTQaxRb5MoGybtb2ubuEUrFGfaIoVcQA6wRI20pvfQ+m70+TAeMCI3FYs0txIgrinrG2lNrpx93E/9uiZediNL1TdK6NoLpx91ISnrJy5cvsdsoeWYVdEvz7LtvouTMTZ26HUZg7RfPuUXSy0+DDiNmMWd8F/lrv8fyK6S+8cTCJDdCuxjtOltgViKvXI9B/UE4u95jXANdhHYpBs/exPG10npE6mywCWL3qFqy+/x1Z+xZ2786Qr0Aw2bNZ0K3mvKimXOPf2Sro+yU/yD8Xqq3lKfejGpcRsanduue/NqvG2X01BCFKrP3luS7+RWLupjIkpl2YxZwftditIVg/CEnLmxQrK01Yps9Lifny7ZI1buMZ/6s4RTWElT/dYVCEhgkuelXrC/WYdohmYhG26yXnRmWbNiXdX9uYsbIoSzeJ/kdecueMZIaT8pfnK1OEoGJZGhtXUTOkkxasp51S6YxbMpyIhKes1IiaEKPTiMXcdFqCya5BQZNfmXGpF8pmVeqIy89p2zknttF6kt2ScN24XV1BwWFoFL/9YR7nKdaQYFepfbMWzCb2sW00TPthkvsP33kZO1AUBGljPHM9kTJ1xc/P79PlhzJSJX2pekq1VvG4+Rrc6iI0tch+NlEye9BMCVm3aDlHh8mnPKl0VInBdmZfo9z0Qpxj62jN2KoNeJ3J3oc86XrhtuIIdZozH/AdWn1SuCCzSMKz7hJt8O+jD/pTaW5johB1uRe7ombpG5IecWYTbcQA69QaKkbo054YzbLHjHwKo1PRZLejUl2Ikp2u+bQd9R8/D7wQt5EuzC5f19mbrsiX3+s+0V+bWlOlWqtOPvoJaREsnXWEBrUqUGtOg0ZuWg3jyU4X96lvVFe9IoaUKVmU2av38XSsV2pWaMVNq5heF1cT7N6NWjUfx4O1ocZNWgUtpKddpwrk3/rzoq99qQ+8WTuMAvq1KhOnYa/sGDnZVk68nVDJmtKfy/Vm9Tal2F3WDy2N3WqVqRcxco07zaCYzcUMwaldD/7fXRqUpeqbYZz6eplJg8ewuG7UTKBWT6+D8MXHyY55TWWf06naYNa1KhVj57jlvMwNk1a+saT7iY50S7XBfc0YRApCZz5cxa/NKxL9Rq1aNCoFWtP3ZXBe3zvDIP79WPCskNpKtdUgpxPM6LrL9SsVp3a9RrQc+JaeRwEX99Lx8Z1qNp0GA8SnnPjwGKa1K9FnYYd2XjwGPOHtqeWeVcsb95j09RBzN+nUKmdWfM7PQfPIzEpBY+L2+jcrIHcjuZdR3HxQTrHJVnTpX+r5adXvb19hs3pvZy08/jbtX9uhJIoZVfVm39AAAEBAfj7+eHj/W1UgBJRyi6qt5RnEThYn8fa4S4J//AtkRTtyd7tO7kbInmJ/Gh79QRnm4tcvOpEjOTIMptt/3Oqt3dPsTm+j9N27h/5bsp8p3w2UXrxNAn3j3yBB/uGoj/2KmK0EyseSQznLRM23pQJTe1D0vwhIDoGs+m2iFEOTLunkBjFxL3E+yOV3a3rPuSQJEfT72L1BF5FxGA4+SpizA0WeSmcAlpdfUiOIdaIBR7cffnpIMxOROmzuyE1maTkT3WJKa+e8+L1R9eWeJNG+QVmfVbx8QSlV69ev3e8lfL6Jemq+ccmvH7xlNd/F8b9Y97vFfk9iZLymt4lv+TZC8WYUsa9D9++4tXnzB1+m8Szl+mfoGEMqZqbPPXGkPBRF8p1p74mMeHpZ9+sL54m8jx9Z719xeu3H1X8JonX74dPKi9fvno/Jt5fz9/+pPD02fd1OJp5ovSKm+f2sWrlCln9smzpUpYvX86qTXvxi0j3gvrbdX6/iCeu+2XJXbeVaevPZeLUmSNKaf6OlH6OPnIX4JvmH0n2aZQW/8G/0adEx1dOV/pKUqQp8/r4+BEa7s/e+QMwM2vINqvbhIYEoqxflhpJ539/7nQ+mNKd+/+TMmUXopToc40+5iYUKVSIAgUK0bD3bHyffvrgtJwlrYNXkpPeH/yRvYm5z9j2VeRyBfMXoEKLYdwO/5fnTCbGSFYUySqi9O5VDFZ7/2TFiuWKe3PZMpYvX8HG3WeJ/16ebD8DkPi7e2SJfo8VVz772fv/VfvZRCl9Jb4Pg8k/6gpiyh2OR6ZAyjPaL3JEDLNjgF2aV8y3z+mx7DpiqC0DrBWLUqavx8bWS5ZCaS5yxz0Z/NyD0B1ljfjDhfNxireBt0cIBcdKkqq7HIn+1ObphyRK6UH4p+MXD+hTvTjNx+3Mko7+p1P8l3HfS/X2fa4xgQVdK2HU+ncep+dQ36cB2fIsmVa9vfOmX2U92ZaqYGF99IsWJb+OuqxS3n/GNdtca6TTLnr3+wPfr1gZSEmUPt9GyZeg4BBCQ0IIDQ0hODhYDqWlRXz9AggJDSEkRNqDCfDzkz15K/OFhIYSFOCHt7e0HErwh7zBwXJ+qS6pbLC0BwUTGubHwaUjaWDell2X7hIRGUFYqOSh2xtvXz+CQ0LfL0kS+FF9inqC5bZ9qE9ausT7Hxxg+pA9VG+v2DayHkLTiAO3PDi3oo/sVmTWcYUPNeWgO7ZoJBPXnvnkw+T0nPaIHIXZcMmVe+dXkV8IWs9ULG2iLPdfh1mlenseZEm1XAKhnpsi+vro6+ujoyFNfDHDwzf7OPANvb6XXwdMwktaKyYLtkwRpZQXz+m7xkmWHtU8GEK8RLqfJtB0vgNihB0jryv1Dy/pv8oJMdiG/lZ/F/cnRsbSaJ49YogtPS4r3JvfuuNPruHWiFn3sUmzSQp8FEaJiVcQE53ZGfrpm+inJUqpb4gJCyIiNvt8QWfBeHtfxc9FlFKJjw4hOOJJtjCUfw/yf/wn00QpxYsekiqzcl9c/IIICg7mwhrJH5Zg9wkFUXri78TyP4Zj0bk701bswj/+A1t5GunFiT2bWbx4MatWrWLJkqVcdJGcer7gyoG1DOjZmd5Dfueo3cP3/fXuxWNsTx9gxZJFLF+5iuVLl7H/mCUnD/7JwsXLWLNmFYvmz2XZ1mM8eQfx3nbMG9uPtp16sWDjIUKfffpc+lzov4QoSZ6u/b3d2L9xGVv3H2PT/Al07NiNWesP4xUcjuctK9YsXce+vesZ2LMXmy3vEuhmw/wJA2jxS2tGzljN9Qd+RIT6cHbvJtb+uY+9m+fR3aIzU1fvw9nJmtkj+tKl73D2WDkREhHOjbM7mTl3BTfcvLh29E/mLd7IDc9gQryc2bx0Huv2nsc/2IcT29ex6a+D7Fgzjc4W3Zi39QTODpb8PqAH3QeO4+i1uwQGBX4kgfog3cosUQpzucC0Yb3oOXgK9p4BOFkd5PDFm9ywPszGnWdQfGe/xfncHjbtvYgkT33iZcPs0f3o9ts4Lrv6ctf6CLvP3CSFOCaaF0C7yjDZSWus9SLZrcaUQwq16pvEIHYumUT7Dt1Ye9yJkEfX2b7tBBEvQhlZMy8Fm0xN6/K3jK6Vh3x1RvM49S2Ox7ay44yTTKxexz5i58b12HrFyY6Bj21bz0lHn/dDJTkxjItHdrJkwQKWLV/J4kULOHTlDvftznHk9DXsLLcyuG9fZm84QaxywcbXTzi9dSE9LCwYv3AnIc8/FSQoK88yohRwmvJqgkp9lsqe4SXv8GsHS3axZXD3UQhI4vyke3MYFhY9mLZi5yf3ZqTXTfZsXs3iJctYtWoFi5ZvxDXsFaS+wHr/Wgb0UN6bXh/uzZfKe3Nx2r25hN2nz3Ni9xYWLVnGmtWrWLxgHos3HycxBeLS7s32HXuyYJN0b/4zJkpsPif8YqKU/OwFY7fclg2xDdY/4u7TNB3Ai0TaSBKl4XYMtk8jSu9e0Hv5DZkIDbgkGc5+2B5HxdFxqaNMtmrtDSIsbRGmO/cCySNJlKa7cDFBIfb08Qyl8DhrxKQ7HIz69IH00xKlD1D9lP/+C9XbTwlkNr6oTKveUh7Rs5wW+RqMl19u0iU+OjZTJkoHLvjwNvI2LcvqkrdsHfr27kgRdYFJp1nEvoOnPhdoaVIQzQIGVCyr8DNVwqwRf11xxXJpHzRFTpp16UvLGiUROqX50yEKXoUxrbPk1kMXM1Nj+QWpXbQiE+csZ8HUPpgU05XPXbZSbToMm8+t6+dpVlqbwmbNGNCngyzir9lvhUygvrQ7lETpc2yU/AKCCPC0p5upDpo6uhQvZUiJAloI9YLMOeiEq+UCCgsNdPLmoahxLRZv3svoFkbkLl6F7j06UCynGnX6LSEo2o9Z3aqioZabYoYGlCicF5ErP0bG5TAsXVqezFCgRl/uBkezZ1ILRI7i7Lp0nVUDqiK0yrH35mPiXY9RLW11dv9IL0Y1NURLU4cSRmUoml+bHHmLYGRUjjIGJeVZpwa/jOaedxhBAUoV3adE6UttlJ56W1G3qBaFzRrT6ZeamJpVolSBvDQevo7dCzohREH2eEjUKIHhNXORs8pwfMKcaW+kg65xPTq3rodpRVMM9XUp33kxb3jBJPMiFKnXn8PHttDUtAgG5oPxlTRsbx+ztG81hGYxOnXrShUTE2pUMUBTvyVO/rfoWTE3umXN+X3GDKZPn0DtEtrkrdSXh88eM9hMDZ16Y+UJT9G3tsquQQZuvQcJTlTSEtQYsUseMslRDxjaxBChVRAzU0N5vOUzqMaC3SdYM6wpWho6lKpQgXIGhWR3J5P2SvaOKRya1h41kZsWXXvRtHY91l1VeOZPPw6zSvX2PPAM5dQF9cbue3+K4380R+QwwCvkNW/CHfmlbF7yGtalb6+OFFYXVOg0W/YD53dpjTyTuECZihgWyilLjM0a9+Hao8dcWNoDLZGL5l36KO7N3AZsso+E16FMs6gkT7YxrWSiuDf1KzB6ySrmjBlAxWI6MlbGlWrSZugi7jidoUnp3O/vTUm6V+vX5Qq73/ct/vI/X0SUYqLi6LP2JmKELeb7gvD7eIXJ1FcMkaRMg67R9KS0vLK0IvITas+yk6VME299kIx4+0bSbIEDYrQD3c9FvvchJBUJ9wmnxMSriHE32RCoIEV2173RlIzE57hx/dmnOmOJKBkZGWUbh5OKC1f9ZoSAiihlhNCPn/51RCknuvVG8yTtY/D+ganyg/XUlQfc2iLNRszPOhuFlHrfBIUz0LO+Ieyf2BAhDNh1M5KEUBsaFtWiwdh9vIy6S8MCAmOL+bJPszeBZ2QHrHXH7eHByQWoC8HAdVdITIhhRtuy6FbqiWfCW969TebonA4IjbIcdHnOm7dvOfh7M9n56H4XSdXwjo0DqyPUDDnl80Gq9bm9lxmi1LViLnIUrcdhRw8cDy+iiBDUHrAKxwsrZJup8m0nccc/jGs7pslL9fwyfAXXnc7Tv15hhF5trri4s0Ty96ZWjEVHnbl5ZBGFhaBk01Hc8nZnZqfyiJwVuHTHhwPT2iI0SrL78nVWS5KDPGbsvxVDnOsJahcSmHSciX+EF2OblUBol+fPiw+4unWiPHu3UrdZuHrdZYR5UUTBetg4e6ct4PuBJEm2S5lZwsRqgeQ4tRB/OT+BN0H0NdOWX5jjdt4lwWMvBYSg99ob8NaLZoUFdcfuxmb7aNlVxorLIZDymJH1JdIh6L3sqqQSYZx5MYo16MWiJWMxNShK3qLV2GDtw/OACxjlEJiP3SdLhk7P6yKXK9pqDk9jXOhUXoec+UtRq14jGtatSfF8WuhV7s2DuBhG1shNgcYTZaIUc3u7vAbo0O2ukHCLGnklwrFfHir2GyU3HmpM3u9KYmIQwxsUpVjDccS/ecP24bUQaiX50z6MhEcnKZ9LUHf8QZKfPJRdvhh3XiD7WUt+Fkvcs49fyh9GYVYSpfLqgjojd7yv/ODvTRA5DAmMTsJ+dU/53txkr7BTPiDP8jbgmIs7k8zzIwzacTsigVD7DRTX1GLEjnukPr1D/XwC486LZWleko8lplqCOiN24mI1XyZHAzdeIyExhhntDMlr2hP3Z6mkpLzh+PQ2iFxGnHKN5U1KCoenNJXvzT33pRlVb1k/oAZCzZjzH82qf9/wL/jz2UTJzz+KOnMdEMOuojbtJt2PBzD7fIA8A27VXemBkcqpC+7yDDatWXeZaRvGH/vvoz7CGjHtLmdiFATnpksQBpNtEcOvkXvOXYacDWSmVQDjTvqx2/slqa9e0mOFI2LwNcpvfsQ6h1B+WXpdngVXYU8IaUKm95eoIkrvofih/qiI0g/VXZlqbNYTJXXOWt3kyO/miLw1sJUmJgKuu6QXYH62WtvzR+viaJr1IVC2fU9hQYfS5Ko5HBe7YxirCSwWWCoKpfjRuawmFXvO4Kj84jPghIfCANdpfV+EKMF+T4UbWNm7e87ynJeX6EtmYScjhH5LPNJMMuzWS25BdPnT4YOBr+IkGf9mhihZlMtJgYZjCIx7Sejdc9TSFZh0mM6l8ytkwtNr6XlevErg5KqB8soARY3MqF6tMkYlC1GyVjcc7t9nYQ9TRMHanPV4QZTDdspoCJqN28Lj5BdsHl4foW3C5duPODCtHUKz1AeipFuFg3fieOZhSYMiOTDpOAv/iIeMbliEnEZtcQhMxu/cOABsjAAAIABJREFUUtlOp+eiY8S/fMKCbuUQBWth6+z13qbpY+PuLydKKWwaWAORpzbOaWNgiUVphGZpDj58AymBdC+Xk1Jt5+B8daPsaX+RtQcnJVsijfJc8lV8gP85oApCLT+bb0kakDjGNChI3upDkap8G+NIs+I5KNj8dxwvbJGJ1/Dtd+QO9Tw2SybWnRZby+fqZCAo1WF+2nqMz5jctBC5Kw8kJDmW4dVzU6jZFNnONMFtH/pCMHzHfZko1dQVmE9UOATeIZEh7cpcTZMxnJnZBpG7Cs4Rj9kxoiaiSBNc5OUnnWlURFBn7D5iHtlgoiZoOSvjBc+/OVFSMyEkJoqdo+rK/XIzbSEE131jZLc0K3ccoVVJgdlvG97ff53KCMr/tp2XD49TQgg6Lb6kSHvpR+cyahhbzGPrYsl9TilO+CvuTYdN0keSPrtdFITwxPRWCB0z7IIVk12WWBggCrfkfto3i80a6d4swCHHNGAzviX/McdnE6WTEgn67RJipA1ilI3CNcAga0TfixTeEiAPhDdPnzN8szNi2BXE0KuIIVcQk5wY4xiX5msphaV7byN+tVbUIdUj5ZHq6X2Jhmdi5EZ6PgzFdKY9YvAVmZhJdekvc8cy/O9sWUWU/rFfs32kiihl+y766gZmPVFS48zle1gvlbyi67PPVfE8ODm9BUKU5byHN8u6GyEKNuGezHGeMaaeLjnrjCHA7SrVtQVVBqQ9qGOuUllb0PD3nVzdOEz2R7XeRvHWPSd5QBcGHPdR+Pk4JXlhz1Gcg+6Kh/GWQdURmiZcCFR8/O0aWUf+aj39iYj98+DLDFHqWlEb7bKtuPYokgdWayiSQ1B74Goczy+TJUrdF5wmNjGOC5vGyF/jvebux9ffF08PDx64exEe+oDpFuURBWpy/F4cIdc2Y6AhaDxqA2HP4lk/pC4id7kPREmjFLutb7BuaG2EVll2OYbjd2kdpbQFFbrMURClRvrkLNuKK4+e8fDUQpkodZ17gKj4SOZ0NpGd7mYdUUrl0GRJqleck95SH0TRu4IWomhbPOUueseeCc3RKGBEw2om6Bq3xTvpHbYruysctjpL2o0XjKqbD5GnAXfkYfSEMQ0KkKvSr4pVEwinX0UtctcdxR3bo5QWgnZzrOROPb9QkmYJFlyUmPNrpjQuhFrpjsg8+tUD2Tu/Wf8tvCWewdVyo1NjqCzFfHhiuqzWHLnHE17coVpuQZ0xB+Q6T0z7BSGKsv+BwpRlx/CaiDy1cI2JVxClwg25+URaAf065oUFtUfvJSnWgyYFBQVr9OdB2qLc/zbqvjlRymFEUEwiZ2a3lu/Nww8Us9zPzGiJEMYcc7Cjm3EOmTTKc2+f35WlSJWG7CY50gYzTUGVgVsUzQ+3pZK2oP6Y3VzeMhgh8rD2hsJ058xcqf6SHPZUkN1Ts9oh1Itz3FNhtb1tSFWERjks0zSQO0bWRqibcFFyxfMV22cTpcdPXnDVK44r3vHybu0dj7x7xeEUkfR+ZtbbpNdYu0Wx8kowq+wjuBb6IU2SOgVHPePKv9Tj+lFnR8Y85YBTGIutQ/jrTiyPlLZQ6S5WRZTSAfKDHKqI0g/SUV/RzMwTpYe0KyIQpgNQuqq6t0v6MhXstnrEc/djlNMR5DdryYih/SisKajcbSGJ71JxOzxNtgMx/aUfQ/s2QzOHBkM22sLbJJb3qYoQ2nQdPJyudUsichqz63YsLwMuU7OwQLtsQ0YM6y/b8lTuuZDoNHNIt2Mz0RKCQmWrs+yEB2EOWymhJihWuyMjhvREV00iKuv4B3+4GaL35UTJgV7V8stOakuXM8NYP5esgpp32BnX03NQE4L2s44T+Tge35snaG6og5aeCX2HjqR3h+ZYDFvEowg/prUugVAvz5F7CYReWS8Tm5qDVhP+IpFV/cwQohgXnL3ZO1FSZeRls/V9zq8dLNdfqEx5KpgUl/vDpMM0/KO8GFxdG1GwIZe9X/Dw+Gw5X5vpe4lOjGJaq6IIzYpcu+VFaJA0++3rVW9hDlsooS4oUc+C/t2aUSi3ZPOixS/95+Mem0qM40Z5HEhjpu9yxfJB8fcOyA5bC1Rpw4BerSiWVyqjTqN+c3H1fsis/2PvLMCqyPowPvauravr+tliF7ZiB4ooFoKYiB3YBVhggd2KgSKiGCi6tq6BoigqKIh0l4hYYCHx+56ZyyVsBAF3730euBPnnDnnPWfuvPPPPtUR8hWls9Zw9Pq3kcY3aOV53r99zKS25SSSqDtiGMpVy0rroWKL3lhd8uLekXkSAWqqocugzjUlz7ldjiLpfsq41n9INkX1W7aidgXRk1OgcIVWmB+zQ0tUFxb6kz7Tt+Bqv4/6xQVKN1Bj3OiBlCog0G7CduKSklijVQUhfyOupyFKTUeLORTjsV2sJak5i1dogP5SKyI/Di2SvAKzjCj5HZGkYrV1t6as7T0TmkgE9FHwB144W1Pjd4FSDbozfuwwyuYXaKC1jJjEdxw27Cnh3W3oWAZ3qUmefJXZeFkM/vcGs0ENJa/WAaPG01e6N5WwuP2UuIBzNPtD4PfqHRg3TpcKv+WhodYSniSr5N0PzpWke2WqtWS1nTN+N3ZROY9A+eZ9GD9ai+L5BFqNXPfFzB4pg/jGxncTpW+0k2On/y1EyfPKPkxWWxL+VvbWKgc0yteZg5Y7sbQ5gXtIsqxffvIX/v43E6Wg20dZbGaO70cR614Eu2G7z4Ld1rbc95dJT3/hKfxm13+YKPGMwxsWsXTnKeS3Q6TrBeYZzOeehyzMiMvZPehp90a1W0/GztuIR0pchljO7zVDS6M73XoOwGTHyRQCE/fkERuMxtKzuyoa2npYnk+NUu959SBjdPqi2k2d0UYb8UgTuTzphT8b5uii1r0H2y5IyYe4dXwrQzV70U2tF/qLdxLwUbydb4KTXCDjRMkezfrFKF6vKxOG96N9p27MWLEXz6Bw3K4fZea4cWw7doOAgAACgwK5eWo3owao06Z1azp374XhOht8Qv2x3bKIiTOXcd09jIB75zDSH88qq7MERoRxZrcp46Ys5LarD1cPbWDspLmcve1NkLsDJvo6dGjfkYkma1m/ZD5LNx/CN9gbq5VzmDxvPXd9IvC6cYwZEyaw5ehVgsODsN28gAmzlnPX1Rt/P98sIUpiLkWHQ2vR7q1G7yHTOH7hCutnDUS990Ruh4vqtwh2mxkx13gjXs/lv6mJ3DmxlUF91emlNYEjZ69gPk9XqnPn4SOMelXn93INGTBUkx7qfZmzzobHyeGQoh5dZrbuALqr98Fs7xnOWJrSV12d1cfENRTHmZ3G9O/ZnZ79B7P99D3Z7CaEMLrlHxStUJce6pqs2nMUm02G9Fbvx0FHX5zPbENLQ41B8/ZIGhfX85aM0NZAVU2DyUt2EiiZ9SbheHQL8812ITqHEX1dkig1HbU5WdX3muvHLRjZU/Q8K8Tiv9PmtExdhVlFlD688GLjQgO2n0oN0/Hw/B4MFqwl8rnszcLl7G5GaPWmW3d1xhhtxFMuAHkdguXyafTqrkpPzaHsOHUnJczC+6hHbDQcg3o3Vfpoj8DyvCxXpTgCL3vx3uyDqtiewUY8o5PfYEQLwVf+bJitS/duPdlxQZYE85bdNoZq9kRVrTf6JjvxTxuIMBWSDG0piFKG4EpfOCbAiVUL5zJ1ij4Tx49jzIQZHHP8/EJNX/OjvYRwdOvkpVhrfZ6krgHCbu9HpUppylWqTi2lqrTTXUrkp9rHjxr7NXZzG1F6F+7GxqWGTJsymYkTxjNm/GSsL6WPofJ9yL5gdrtS5KmljX9squPBc4/TdKtThrIVqlKrRjWa9puJf6p/w/c1/YuV+nGi9P0DTUiF+KNKSSlS7o9OQFJKtM5PTn25PVEe/ukn8XMHPy32xSMZJ0pX6VVVoHDzUXiGREiEKDQsFD8fL3z8gnjy9ClhQX5SbCIvb28CQ8IIDw3C89EjfANDCA8LliJsB4U9JupJBP4+nnj5BhAZ9ZTwkEC8PD0JDIngadRjxNhM/sFhPI2KJMDPGx+/QCmOko+PHyGhYURERhKR3F5IeCRRkeH4envindIPf7w8vRCv9fRJBL4+3oh9ygqJ0hcB/dETCRGMbVqY3xqNJtm85rMtfX26PzobF4xObYESHWeneG9+2uhHdURftk8PpVaLuCzFMao9eG26Np86bpISsC88KSkAU8snb2UVUfqk4a8cSPzSvfmV+4/ErLs3v4rjV/r9uVMKovQ5VL7zmOexJZLYs3x9Ffr274N6L20sLnp+Z+00xeJ8WDhpEgduhKU5CE67xkmi2lEbL/PqSQC37rjyhTAZ6er9Cju5jSiFXd4qeaSUVmpGn/59Ue/Zlw12yW+GGQI0gpUzJ2F+TvZ2I6/qYzdfmsu+i44REx2Kk5MzaUL/yIv9q76zgyj96oBlhCj5+AXg7+HIJLUGNBtgiJtfMIEB/p+NTZSWjEjxl6Q0JJ+65qct9z3bUlt+ft+85ve0JS+TcWPunzDriU8xHd6OlloLkxOUZ8E1Ep4wT7MpbUeuSZb+ZEGbMV4sGKXF3G3nU5J8i626nljDoNEL8Xr5+ZhBOUGUsmC0uaYJBVHKxFR42plQQBCYZpMqhhSbiw1zYeXC+Rx3Sk7lQgKeN0+yYuFs9CdPY/bsWUydaoR94Hvinnqz3nAsndu3p9/wKRy090x5c30fcI5WZQTyl67PEptbKT19eNGa9eZ7OW69Gc0equhOW4FntChqesHh9cas239FCtb1NtiRZfMXcs5N5kb94YU/W+eNp1OHzkw0s8H97iWWL1uNc0ia5HQpV/m5G7mOKF3dItlpDFl/Kd3Ao72usHi+MVelgCqyUwHOF1mz2BB9/anMEudyyizOuL8g4VUI240no9qhPb10xmNxxiX1x+zpLdSq5idv4arM2X4xJZia341jrNu8g5OHLRii0Q2dCYu4Fy4aHr7l9I7lmO08iWgWmRT1gFULFnD0lkxi+TriAUunDaNDh24s2HkKlxsnWW66CZ/koPjpBpFDOwqi9G3gM0KURGLh4+2Fq8s9nO+74e2deeIjJys5+Z0riBJJvI19ycuYtym/v9+evW+VSOJNzAtexibr775V/DvPJyUlfdLHhPgPnxxL25yCKKVFI+Pb/wqiVKNGjRyJo+R1fKlkMNh+6Ew2b93MrgNnER1NI2+aS8Z9A1ddlWbE+bAx5X4XKF+/JU2USkuShSZqY7ji8oB5GjURCisxcfZcejT8A6F4A2zdRVukd1gZalO2WHGqV/1TMkIdseKk1N5hQ3WpjTLVGqPSvI603Wex6FoZRO//CZTpNEcSyz69tFzyehm3R9Sjx7NldEvJ8HPIuHG0ri8GL/sToUQtjj6QuUFnfPn8eI3cFpk77Ko55fMKNOkzkc1bt2BueZyoRPC2myvhO8dWRlA8z2+gRol8lK7RlJZ1y0vn6nbQ4bTTQ1aPaIGQpzyjZsxFs7VoLFyZHQ6ilDCJv1eOpnzJIlRTqiAZNPabayXZJVxaM0yaoxKVGqLSUjRoFGg7ZR9JvGB0o/wUbDAc0bE13mW7tNb6i2sq6RmGPaojFK7B6PF6NK5XjaoVyvD7XyrYJ7tL//jMZF1NkSiZm4tGp4rPlxCQE6WMpDDxCwggwN/vExVWTpKdzFz7RyNzfwlTxfFPEciqyNyftvzfOKIgSpmYZ68TpvyRR6BM5do0a9GM9v2m4RsPz+/sluKZjNjiBElPGdOsMPmq98EtJp5YtwNUL1yAkeYORLpYS1KMAcvOSL2Itt9ACTEA2qabPHayllRBXWft41mUH9O6lEcoWIeLYW85u3wAQp4SrL0QTPw7V7r9T6BSb1MSPgShU7sAVdQXIDpLRl9dLT1cpx/0hpjbNCss0GCYzD3azWaG9FAu3nwYHtkvUCLXESX7HVQpIFDyfzVo2qI5LbuNwjUWgs4YU0jIx6KTouXCGwy7l0co3ZZrTz7wIegcTUsXoPfiv3kWcJ7qgkCn6TJ337gH1lTKI9B1/gmiH52jZgGBxnrriXoWxhLtupIr8EGP5zjumCAZYRoecCM+Ppgh9X6neJsZvI5/ypQ2pSjdcqwsrovrbsrnERhufpd3Xif4nyDQY4Esn9RFcT0IAko95pI+/n0mFncWVFUQpW+DmHGi9KmNT2ZISm6oqyBK314nmS2hIEqZQ1BBlDKBn6edzEZpzNYLvHz1kphYWSyH8Js7ZRFYd96HD950KitQS3MFMu2xL1o18lF3iCn2dqsoIOTF6EiyPUvgSWrlF9BYase5TaJ9Ukksbsl0Kd4206WH4fIrQZxdpolQuB5XRM9KQhhcuxAVey0lPi5AIkrVNEwklc/rW5soLgjMOhoI/nZSUC+NxWelEUc6yYz/Oky2SO5XJoD4gaq5jihdldko9Tc5zItXL3kVI4u74XF8vkSUlpwXva0iGVBToEz7WchCC0YyqWUJ/qc6k+v/7JZi2Iwxvy1DI9qB1iUFWk+x4Mq+BQhCAczOSBNG1AVTKa3D9CMPcTCfIEVIPugiXu8VU9r8QfHWU4j58ISpbUvzR+sJSH5e3vupkEdgpMV9wq+ZU0QQmGzlJF3Lz2amlMBz0MoLPzATP6+Kgih9G1sFUcotSXG/PVe/cgkFUcrc7CmIUibw8zhmIsXTmGbjnK6VcMed0kNz8DoHKRiaTq08FG48Esli6dl1WhYVaD5xF163ZBKlviayaMGhZ5dJ7U21ucftfaLEpwALj8qMwy8u7yepzQ54PeesGPDsNzHCrEi9AhgoRqHVWCYRpcF1C1Gy5Xii4hNx2KwnqXWm2fjAy5uSt0S9oRukvt7cIobMFxi95Wa6vmfXTm6zUQq9skWKvvuxjZKHnRF5hTzMPSqSnFgmtS4uBZdzF03C3ruhXlFAaYAp3g9lEqW2ky0lCF85mkvt6Wy4hNuZFdI8TNwhszNz3iEGOCzEBsdwbm4fi5CnHFa3ZdGBJ7UuTQmVqRJRmt6hDL8p9cfnXSKPbGZRSBAYtu0e7zyOSbFM1ObLJEpHZneR5tLkpIyIZdccfus6ChulbyEEcqL0PbnecoP052f0QZQoZTTX27eRVZRIi4DCRiktGhnfVhCljGOWUsPLzkQKdpW3ZAXq1a1NtZpNWfG3B3GPb9KqpIBQsCQDF+zh5KaJktF3wy696Nb4f+QvUoedNx6TFB/KtK5iAsRSqPfpQ+1SeSjeqD93oxKID7uOqtJvCCVq0ru3GiXy5qWpznJeJsHR2e0l1c0pL9GVMi1RCkSvhWjPlI/ylavyv3JlJa+8vCUaYnvpHvumivUK0VldjQY1KlC6+G8ULl8Pg52XvmoImDLgLNzIbUQp/MpWSQ0qFC5HvXp1qKbUgAXWt3nmc4SqgkDeImWYvO0SDvuNJfVojTbq9GitRN5CFVh5xoekpBcs0RYDGv6Gau++NC5fiN+rdeZSwAcSXzxAp0lphEKV0OitTrlCeamhNpPwhCTsV4lqs0LsuvkxUYpiTg8lSVJUrmIVKpT/i8L5BMkuaceBEyzXFhNFlkWthyq1K/1FqSJ5KF29DeuOi8kyc8cntxOl++etWLfrBDkZnexLRMlTdKsPDiXicSSRkY8JDQ6UPM0k93ofP4JDwxGlBI8jwgj095XCAfj6BRASJj8eTlCAaMfkJbnk+wcGf9LW95IeH18/gkPCeBwZSeTjCCkNiY+3zNXfzz+QsIjHUl/CQ4OlkAJiH8XrhcuPh4Xg55tqeC56zgWFhBIWGiwLGaAgSp/esInxvHv3Pst+l38popQYy9l9m7A47pji9PIpQNl7REGUMoH367CHWJlvYu3qlZiZmWFqtpqLD0RblgRuHNnE+JF6rDgoqmJec9F6DWN1hzBy0myOOaS6jr8Od2PbktkMGzKUKUaruO2X6rYU4XaFpbMmMWToCOattSYwOfRvgNNpNu08SKhog53om06iNFT5D8rWao3uhFnYXHDkvNUKxo7W55rHc3gdyI4lM9AdMZrNx+xxvnYM/TFiHx2z7Ib8XjhzG1GKi/Ll4K5NrFuzKnkuV3DSSTTgfsdZi6WM1tNjxwVv2dwe3crEkUMZMX46+y8+SLmZ46J92LPKAN0hQ5g0eyn27qn5haJ9brHKcCpDhgxn9vKdeD6RJSMKd73EZvO9+EgBEyNJJ1HqXJkSlZUZMnYau086cPXIRsaPHsvpexEkRLmz2mAyw0eOx/rcLZzO7WbcSD0s/vmR2E/fO2sZK/fjRCmOR44XOXLIBmvrfey13MPxKy68+1p8mYx1Dd560beKQNnOBslq1Iw2kDXlP0eUXF3d8PF6yIUjFhjOmMKUWfOxtLuCb2Agfr7+BPk/4pjFWiZPGI/hss3Yu3gSHBSIl+st9m5azlR9fYyWrufi7YdS+IDAoCCc7Y+zZO4UJk6dy267q/gFBkok5VtkSSRJvp4POGa5kVlT9JlhtAzbf5zwDwyQyJDnvStsWDyHcROmssHyOB7+wRJBu3P5OGYLZjNpygzW7DyMq7c/fr7e+AYEExbsy4UjlmzdcxjnR6Inn3eulSjF+tkzc6I+dnfTh27Jmtn/QiuJ0azX74fmlI2kPg2+UPY7D2cVUUqKe8Gtiyc4aHOAffussLTcy2WXrJVkx3gck15OO80+lPLb+p3D/GnFFETpp0GbTQ1/eETvCgKlui4kPs6PvpUEKqovkoy5s6kHP3SZ3Gaj9EODyPJKoYxqVJB8yuN49SGS8U1/o1jzcfyqMbx/2EYp0YdRzf8iz2+lqF23PnVr16Lr2FVZKvkJvbCcwoLA9H0/Eisr6yZeTpTSer15+3hzfscsKhQrTtmysrQXBUrXwezwTZ4+CWHvosEUz5OH34sWkVS69XpMxyXQm+W6bSlWvDSlpdQcAtXa63LV4zE+1/fTuWYp8hX8nd8K5iVv6VqY2tgTGhr09XhIPr6EhfpjtWgQxYuUpGzpopKKt2T1jlg7eBPhaY9eeyXy5CtI0d8LIOT9g3HrThNw15ZONf6gdJmy/JZXQMhfnEHzLfALe4K3y1WMR6tTsmB+ClRV5eQdL4L9ffHw8MDFxYXr169L6si2bdtKLyxZh/SPtJTA8QWih3EljnpmTXTYpDfemOkPZ8AALQbqDGLY8OGM0l/E3YjkLK5iOjf3o1QSBDrPOcKbmIcYjR/D1tNuKQO4tm8ZY6eZ8izmy8EZUwonb2SVjdLr4DO0KpWP30r9j/oNGlC7dm1Gr5TlwPv4mj+6f3GlKGWviNV9UcqeOz4KopQ75uHHe5H0lD2Lp7Bgxz8kJUayZLgqg4wsFUTpxxHNwZqxHFkzm1lrjxGf+IrNk3vTZ+I6nmWlJCUbR/fDRCnBgwHV81Ok2Sj8ol7wLDqK6BexhD5y4MCBg9jaHsZ63z722xzmyOGDHDx2kSdx8QTcu8yZ6w9JTHjLJev1mG2yJlwKYRODw2k77B8EJ4/+HVtHNUUo3YrrYcmh8D+8xNnhPDb7D3DkyBH279+Po9djIr3vcs3JFT/X66xavJDth64QkxJxOAn3a8dYNHcWa3afJOrd9z+45NPwOaL06NFD7I/vZvVGS67fuoaRdjOJoHSeZkmQ+znalhEo3ViHM/b2zNMUVbAlWXLkKsf3bMHi8FlunLSgQ+UC0gN++4XbWMwSk/yWYOaWU/xjuVBKolun/3xcAyMJ8P2aF50vQX6enDmwlY07jnDj2hl0Vf6S+jJh8xWu79KXcrr1MdjJtTN7aF5GoEiDIfzj+A9b1m3mjL0jVsvGSI4HxVuMwDnwuRQmo2btBtSrWJS85dtzwsmT4AC/XEKUPvA69nWaiO4fuGKzkbV7L3/i8JJ6S6Zuyef0a99Jsa5M692Oxk2b006lmeRsIxKxA+6pROz8qoFSwt/Dvh94+8hS8lzuPPdwSrNrdESVfC2CI74/0WtWEaVY/2PUFAQaj9zI8xcviH76hOcx7whxv8FB8d6xPcz+fVbsPyjemzbYnLhE5MvXPLA/xTW3cJLeR2C9bimb919CujVjQzhjd5T7QckhahJCGd2kKKXb6PNEfjuJ9+b18xyQ35vWB7n1KAgvl+s4ufvjan8Mk4WLOXTZPXXukmKxP7qTubMM2H3yNj9wa6bgLW4oiFI6OH79ncSEBBIym1chG2DIbaq3bBhyhi8hm8uUp3KG6+d0hR9WvSV4olO7MEUb6WB/14V7992Jfv2Bu9aGVCr5G0Le36hWux6V/ywmJYdVajMS15fPMe1TjQIN9Xj6PIxFA8TErgJjdt7lhfNuygh5Gb3lmgRJwhMnOpXLQ/3Ba6R4Y+8jXZnUQ5mCxcpQsZyYcFagXLX6LLO9zTFjLf4oVx4lpVqUKS4moC3JTEuZUb6T1VzKF8hHzSatqF+rPkuOPMww5HKi9LExt5ePH6HhEbyMicJcX2asP3jlGdxPrZZs6brNtuTF23f8Yz5RIiuDlh4jKjqKiKgXPPe2p2/tQgiFG2N70Z7pXf+HUL4DZzxieB14iR5VC1C4oQ7X3EIICpDZDvn4+hMYGERQUBAB/qn52ER7I7+AIMIjnvDiqR9ze1SV7PCMDzmyfWIbhLwV2WbvxbtoP2Z3r4xQtBF7Hf15FvmYZzEx3Ny/SEqtUVV9JvcDHvPg5jWcXByZ2qUiwp9tJKIU5O+bBaq3WGzXzmbqkn3SA/i2zTJ0JxljtXUtI3S0Gaary9BB2vTXHMkxhwcc2zyP6ab7U9SuAbeOMrJfZ+rVrY/6kKlckSK3vmaf2UzmbzmZ/OKZyDWrpYyctoLANCFVzm41YryROc8/vMZu7SwmzN+BLFXgS/YsnsiM1UdSH+BiVLXEBClNSfCVTVTML9BwyEpS0pclhjO2WTFKttZHpA4vXC0lx43ei2WJfcUFZj5aGaGwMiGPZV7W37Poskr1FhtwnHoFBOoPNOG+iwvObj68TQSHvYZUKSUmGf6NqnU2BXQvAAAgAElEQVTqU+VPUfpYgBpdR+P06AE6tfNTZ/g2EqLvolFTPFcG8xtPcN07HiHPH2xxkAWAi769UwqtM3ydLPDv+yhXJqk1ku7Nyn+VSL43G7PE6jjzdRpRrkp1lCpXoXihPAjFa2F5R8wcHIeVgQYF8henSauWKDXqwokHMj/l78Hqc2UUROlzqCiO/XQEFKq3nw5xjl/gxyVKngxTLoNQoBhVqlanSvVGrLRzI+lDLFvHtEIo2pBz7n7s0G+LULQBtvefk0QsRt3+h1BLm+C3ibx4/ADthiUo13ogs0Z1pmCZllwNkSVKdLc1Ir9QkIWSl2ASJ0z6IgiFMbByxMftJCp/5kd58ApiPyRwxEBNyko/ddslvF1taVRUoNbgTSTFhzG8fiGKKQ/H+8UbnoR44RuacVWBnCilVb09ePAAMVp1cHgk7pctJElNgaqdOekazp29cyUHjQHG+4l48ZzL++ZI+32NrIh4HEFkZCgHlw2XnExajFxFgPddhigXo0DNXpz3eMLTYHu06xUlv1IvLt8PIDjAFx8fHzwe3ueW401u3rzJvfsP00f9FlVwkU+4ccCY/4mZ2VXGcDcwgCVadRF+q4Ol/SNeRXhhMqAeQqGamF/04knkY8K9HRnTqRJCnj9ZsPcyIaFB+AeGEBnqyqQO5ZOJklcWSZTCmdCiMAUb6eFw9Th18gnU1zHj0qkD6Gu2lWWYr9cOvfFzOHfDkfGtipK31lDJEzkh5CZdK+ejWIPemC6fT70iAn92mkFYVDgj6uWlSLMJUlqTpCe3aFdajFlnzNM3r7l77QoB0W9x3DlGWiNrr/phM1VFcrSx9RJJzCM6lRQoqzo/HVGSbsx3gYxsVRrhrzZcDkxVuz132smfgsDQdf9IxaLu76FqHgGldtqYLDbBxMQYtYZlKFCqFSGR30+UskyiFPA3TYsKFChWFqXq1ahSrzunHj0n8X0MO8e3RijYkBM+4eya0BKhuDJnPJ4R//YRPSoIVBuwUgp8HH7vEA2KC7QaMp1hHatQTmU8Yh5j8XPIsDtCwZoc9xExSeJv495SsGUj65v4up2mTbm8KA9by6t3MRh1r4DwWw12XnLnnp2JJJ0btP4WiVFXqF9AoNHwDbx6+4Ygn0eEP0vFWHaljP3/VxAlJSWlHInMnTGoFaXTIqCQKKVF49+5nRmJ0qA6hSnSQJMz125w/cZtgqJkagZLkRyV6YDP+0QOzmxHnjLtuC1ZvMZipFaJfHV1CBRzvgBXN4+jeJ68FCr4G+ozrZLTybxjxYCa5KnQA1epXAwLe1VCqNAN1+TnzmrtWuSr3o+wRDhm2FWSktyQXniDJZVgVa21xEXcpGVJgcZjLTI1eXKi9LFESUxg63v3FJrKfyIUV8L0kANPX77EcXcyMZpvTeSLl1zeO1MKKaJlYsurV9H8s2cBFQsLVGw9jEsej3np68jgxsXJV1WNs+7RPAu6gmbt3/mtjiZXXYMkkhISHIjd6glUr1yJihUr0WPiah75hSR7sPkQHBbB/Qu7aFnhN4pUaYeV/SNePA/GRKseQoEa7LJ/REyED4v61UIoXBfLm8G8DH/EUr02koRB28gCv3AxAa83ouQqJMCZiSlEyZOskSg9Znb3ahSvpEzzWlWo3nEsvvKs8Z5HqZ5PQHuVLIYciZFMUilFyabjJGNp76NG5BHysdBOZpS8f0ZHhDw1OOFwj8lt/6Bc+xmSdCf49HIKCXmZd9yPD34nqJRXYOiGG/DqjkQeOs22JfyuueQVO2a3G4kBdlTOK6BllnzdlJWSyInFmpJ38mSL1NRUohPQIYPuEtk87ilb75Eue6mZV6BA0T+oVKkSlSpVpMRvefitbDtCM0CUsk6idEIiIfU0jSRS7XDrPtGvZTqy/VPbIJRqj2hNdWhqK4S/OuEuSt7iHtGjYh5qDlyV7DT0gQ0j21KgUCHy5CuLgdxO8I0v2rUL8b9u8yS8xbhy89UqIlRQwyc5C8zaQbXJX1UTv4Q3LFAtRyHlkVKKJ8JPUTOfQL8VV4m9Yy5JMcdYiBkpsuajIEpZg6OilQwioCBKGQTsFyyeGaKkrVSAP7oYfTTq5yzSqEa+qv0Ijk9i/7Q2knrpumTt/h4D1f+Rt9bAlOjk4faytDRiRPuD7jIbiMTQizQpLtBa3yLZoyaGZZpKCKVVuJ0snTftWxWhQg+C48HOUFWSYF0JEG1RfOhXrQDVBqwh4ZUHPSoKlGw2Ap9kYvZRZ79r93NEyc3dA2/nC4zsVJ38v1fCaNd5wh4/JjQsErdTqyVVTKMhq4h+85bDC/pI0gyD/be5f2oT9Uvmo0xTTU44+fA44jHRwS5M61YJoUgdDtx9xks3W5RLCFRUncY9v8cE+vng7+/HrfOHWWlmiqmpGTsPX8DL11+SNPkHBuFmf5DudYtT6M/mbD51V5JciWEJtut3RBCKscjuPm8i3RjUoBj5qvTkipc3O2ZqkD9vQTQmr8cz9DGhQQH4imEDgiOIee7HjK4VEP7qwGWvCKLCAnnk7i697F67do3jx48jGnObmpp+F4ayQo+Z07M2BX4rLKkilXWWS2pV8dxrZ2sqCgI6q8/Lin6IYGLrUpRqMUl6yN7ZLQb3/YNdd2RP43OmojFxBawuXGdS2zKU7zhbSjd033KKJHncfPMV+B2XouMPWi/GoQuhZyWBuoPW8TY+hP5V8lN34DJs141CKFCRffekkLEpY4m6Z02tQgL1NJckEwLZqaRYb7RqFaKCqmGKt1uk827Ki4bd0ywQyc7jiAiWaNcmT9EmOaR6s6NWHoGOhidSxiPbeMdijUrkqdaXkETYp98SoWgTnESilORNt/ICStrrUupc3yxK4QSK1dGUMiCIJ8Iur5akQpMs5Q4Wr1nSpzpCqTbcTzbhWtm/OsJfvfCMi2Vht78o1EgXUdn21u8YNfILaK64ynvfIxJmTUdsyDJbXQVRSpk6xUZ2IqAgStmJds5c68eJkgf9K4txyCoxfOw4RuvpYrTlb16EOdOptEDpTnOlh6D9uqHSj23zXuO57PGMHaPEOFbF6TZ6Me4h0RxZKIrtBUkiZOspExfdklLGFGfdpZBkUJJw3DNdUl+1GWLIiiUTKFtAoNMUWcR660nNEYQqXPBLJUpV+y6TVAgH54skRaBKU1WWbz+eameSAbg/JUq38PH1xtooue+//0mr9h1o1bw5PfUWc8/bEb1mfyDkL0svzX5UKy5QvK4W19xuMaqlLI9kqaqN6NCuDc2bt2SB5Xns1kyQxlejdQ/UW9VAEIoycf3fBIeHpHi9+foHEhISIv0FB/rL8sj5+hER5MXyIY2kcRYsU422HdrTonlzRi60wP7kWirkFyhVsw39erSUCEqPuft4cGajZGcixnOr16ItbVq3oEUHHY7d9eaW3TZG6GhQtZiAIBShY08d1h24gJefHy4uzmSGKE3vXJ6yLYew0lCmCpu8UxZMN97TVnqIqozfSsz7OJLinzCpdQkK1R1EwLt33N4zkTxCIWZbP+DNm3AM1CshFG2JwwNP9FsXp3jTkQS9iyP0/Eoph+fkvXcJv7ND2lZbYEd00EXq5BfoOEtmcL1LvyOFipalYrli1BLTCslSMkirIultCNO7VEAoWIGVdrcJ8PbkkYc3MfEQZr9OMtyesDs1FlrkPQtJFadhLMvzKTaydWQjhN8b5QxR8j8qpWoqULkV48aNQ09vJOuOupAU60K74gKluhhIkluHdYNl92a/Gdy7f4eJLYsgFKvOCJPdPI0Ox6B3Tel8KWUdHkrCs3h2jm2BUKI59qEyFbk41tt7pkiBdtsOM2DlEn3ZvTl9H/HEMbVlIYSqA6QXIzlR6rP0AiQ+Y55GbQQhL026DWXnidsS0c3AbflJUQVR+gQSxYHsQEBBlLID5Zy9xg8TJZ6ye9FENPtq0E1Vla5dujBs4R6CPe8yfYgmq4/K3jjfBd5gbM/W1KnfHju3GJ7eO4RGm6bUba/LP1f+prtSURp26UvNInnps0y0+UjCULUcBWtpIZmQyOFJfM6BlVNp1bQRDZWbM2jGGvzEyK6A4/6laI00wEN8bU30lCRKVfoslnnsxEdjt2MZvZqJQWOLsOCgq7zF7/7+HFHy9HzE31vn0V1NjW5dO9NWRQUVFRU09BZyLySCu6d3MqCDMpUqVqJhu/6Yn7zD42BnlukPRk1NjS4d20vlxTpztp4jxO8BZlMGUq96ZarUaMBIoy3c9w0iIE0QyM/GU/LxJdjPA8ulE6V2VTt3pE1yX3SNtuETEcC+ZZNoUrc6FavWRGP0fG54hfPoHysG9+6OWndV2rdtI+tLl6HY3fPG3mopHVRU6NS1G2rdu9JWpS0G207g7R/A/UwSJf1WRchXV5fQ50+Y2bEkQv46XPWOgTh/dJvJSGS9XjN5Ep+I1dS20oP6r8YaGC8fJxG7/IWLUapUYel4l6kWxCXGs3lkU2m/dH1tbgd7MEO1CsLv5VCqVo16yg2pVq0atar+QZ4SDTjgIpMc+Z1ZlezNVpI1FwLTrYX3vkepIZJ3MYhtvnzStyCUZv0/vhyd3QGheHOuhqUShUjnXVJbXQxkUfjFxtYNFsluHYIfJ+uj0l3h8ztZpXr78Owhi8cNpK9GT1RVVenSpStzd13nfYgTE3U0WWMnuzffBt9krLoKdeqpYu8ahtvxlbRp2oA2usu5cXIjVUuXpKNaD0oWKMayi2KGSi86lROorW0qU6XJh5H4HJsVsnuzkXIzBs5Yi78kXYrDZtl4hhuaS+VjRVzzC/RKJpQfor3ZvmwaLaqXRijWALsHmQsrqyBK8glRfGcrAgqilK1w58jFfpwoZaC7ie+JeZNqqJkU95q3Hz5wfKEY/6Y8h2/fZ5FGVYTfqzJi6kQqCwJq8+0+e4GEt68kV+fPnhQPvnNF7U+BMt3mp/sxj3t4UHrQjtzi+MWqXzrxKVFy5P79B/j4BcpULaK6JfkvIiwYHy9vAoJCJLf9e3fv4ekXRGhwgGR8HRwWnlJWXick0E+yCwoNCcL9/j1c3DwJCQ3F39dHitj9WYLknRoyQPR6CwwO+6TdsBAxUrgvIaEheD28zz0XNwJDQiVVno9fAOFp+i3rS5hko+QbEETER+cC/X2yQPUWx6Ob5zl91UVy5Y8NeYDt4aMERch0NsHO5zBdNI8NBy5LJPdNhBtbzUxYseMgBzdPoKhQgjELN2JqPJ+1FscJj5ER5edBzmxYvgjj9TaSiud12H02Ll/AotVWBD15gsPRrcybb8KxGz6pU/z2KddOH8Puwp1060QskPj2CdfPnuDYsaMcOnSQgwcPcvDQCTzuX6RreYFaWma8ll1aai8uJpSLJ47h5J0aTS3ogT0nzlznbVyagqlX/+xWVhGlzzb+pYPivfk69d6Mex1DQvxzFvWqiPBXT+66O0oqyyK1OjJWbwC/C4UwtJWl7Pq4yW/dm889Dkjqti5G6e9tT+tpkqfqrpup+H3c9vfsK4jS96CkKJPlCCiIUpZDmusazBai9NlRR7NyZFc6D1squX+H3bSie6vGdBw4ETOzLdwNSePb/dn6Xzj4IQhDzbb0n2tJ6s8/eF3YQndVLS76f78XkvwKnyNKotebGIDxayRGjJgdEBCQLjXI18p7+/jgHxBAgL9firrtq+XTkKWvl/PBzz+AgAD/74r0/bm2RA+/nMz1dmO7nmR0bu70/RIa+fxl1XfoP2v5s+gfLLb7PFHI7HVyhCh9rtOv7jOyczOGLz8unb25dz6tmijTf6wB6zZbpwu78LnqXzr2OuQq2u1aMnt32tyliZzbNA21QbPxSw1T9aUmvnpcQZS+Co/i5M9CQEGUfhayuafdnCNKCcS+esnr96nGIXGvX2U66Jyounsb+5LYt6mqERHt929e8TI2LXX6/jn4UaL0OcLxqx7LaaLkfWUXAweM5KK3zNPs+2cv60rGRofy0N2bmGQ3+axrWdZSriFKiXG8evGC9wmp0rDXr159Gj4howAkiff8C97GyaNUig0k8jrmJa8zG23y3xJwUhEeIKOrKufLK4hSzs/Bz+5BzhGlnz2yrGtfQZS8pZhROSlRyrrZzL0t5RqilHsh+mrP/hUSpRo1aijiKH11mnPfSQVRyn1zktU9UhClbyOqIEreeHl55ajq7duz9OuXUBClzM2hgihlDj9F7R9EQBGZ+weB+4WqiUTJ3Nz8F+px9ndVTpTSRuZ2dXWVpCy/qioto/0WiVLuTIqb/evhZ10xqyJz/6z+5fZ2FUQpt8/Qv7R/ConSv3Ri0wxLIVFKA8YXNuVE6ePI3N8y5s4oGcnN5RUSpS8sjiw8rJAoZQ5MBVHKHH6K2j+IgIIo/SBwv1A1BVH69mQpiJJC9fbtVZL5EgqilDkMFUQpc/gpav8gAgrV2w8C9wtVU6jevj1ZcqKkUL154OLiwvXr1xExEVOYmJmZfRtARYnvQkChevsumL5YSEGUvgiN4sTPREBBlH4murmjbQVR+vY8KIiSTKL077VRSuDOaUsWzTNg5owZzFu6jrO3faSgmN9eHVlXQkGUMoelgihlDj9F7R9EQKF6+0HgfqFqCtXbtydLTpQUNkqPMpkU99tY/8wS7x574+jslZxoOe2VnjFPXUxxU5x2XdVoUr0MQtFKrDjlkbbQT99WqN4yB7GCKGUOP0XtH0RAQZR+ELhfqJqCKH17shREKXfZKD0PccVyywrmzprN/AULMJg7B+srPiS8jsR6jSF9unehW08tFm49zss0wSHfuFhTv1xx2unM4LyzX5qJj8aoW0WEKn0ISoLEh5ZSkluVKdZpyvz8TQVRyhzGCqKUOfwUtX8QAYXq7QeB+4WqKVRv354sOVFS2CjlvI3SM49zdKtRirx/KNFcWUlKWPtX3fZsO3uPo8b9EISiaE80Yv70UfQdNgu3F2nmN+4512w3o9m+DkX/rE7f8Yu55vGUJF6xUKMmQsmGmJlbsHy8GkWK12TL1eA0lX/+pkL1ljmM/xVESRGZO3OLICdqKyRKOYF69l5TIVH6Nt5yovRfVr3ldAoT2SzFs29mJwThT7Zdj+T9aw+06hanVt+lUl6/g3O6U6BYHTYcucJdZ3eiYt6SJgtHuol2PrGGyvkE8v6vN7HvozAd2BghX1FqN1CmSpnC5ClZh6UHnbLVTkkhUUo3RRne+eWJkugloYjMneF5z/EKColSjk/BT++AQqL0bYgVRCm3pDB5waJelREqdOdBcsq3bXqNEP7shMebJIIvrKVy4XyUq1obFfUJ3I1OzSOYMssfXuNyfh8j1VtR5X9l6TrclPj455j0ro5QoRs3/KMJ9XdiYKNiCH925tazlJo/fUNBlDIHsYIoZQ4/Re0fREBBlH4QuF+omoIofXuyFETpy0Qpe8MDvGXTiEYIhepwOkCct/cYdfsLQUmbiOePmdP1LwrW6odLdBJJSZCUlEB8mvyrHyLuMV5NmbxCUVp01+XAP27JiV6fy2yUqvUjRFoOL5nUqihCsVbYR6Umhv32SslcCQVRyhx+nxAlDQ0N9uzZk7lWs7G2QqKUjWBn4aUURCkLwcylTSmI0rcnRk6URBuls2fP4ujoyIMHD6SUHrk5mnZW9u1j1ZuIibh2spcoge/FjVQpIPBnQ1W0+7Yjf96CDF9zgaT4WJZq1UUQCqKqrcfIQRq00xjFncep8xtz7wD9+g5l11lnkgVSySefYygacwsCtZSb0LDW/yhcpCRDl9pKKr3UFn7ulkiU6tWrh62t7c+90L+09X8FUapZs6YiKe4vtkBFoqStrf2L9VrR3Ywg0L59e0Wut28AJpKCJk2asGvXLs6dO8etW7f+s0RJHnDy77//zhGiBAk4n7dikt4gtAbpsWrvOV4mS41iQlzZungGgwf0Z+DQkRhvsSXyXerkJolips9+4nE+b8OqlaaYLFqE8dJVHL1yn7jPlv15B+VE6ejRoz/vIv/ilkWi1KdPH2mEgvj/V5MoOTg4UKtWLQVR+sUW6Zw5cxRE6Rebs4x2VyRK27dvz2i1/1R5OVGysLDg/PnzElESk+L+l3K9ySVKcqJ08uRJxLWzYsWK/9Ra+JmDFYlS/fr1OXbs2M+8zL+27c8SJUtLy19mwDdv3qROnTpS+PtfptOKjjJ37lwGDhyoQOJfjEDHjh0RvbkUny8jIBKlpk2bIv4QX7hwgdu3b+Pm5vafJUrii++pU6fo0KGDgih9edlk+IwYHqBBgwbY2dlluK6iAoicKJ1EqXfv3tjY2Pwy2IhvIaLuVXwDU3x+HQQWLlzIkCFDfp0OK3qaYQS6dOnC3r17M1zvv1RBVLe1aNGC/fv3Y29vL6ndvLy8CAgIIDg4+D/xFxgYiL+/P48ePeLOnTtcvHiRzp07s27duv/SUvipY3316hXKysqSevenXuhf2rjIifr27SuNTlK9qampSe72ImES1XC9evXKVX9in8S+iX9ix8W31uLFi0vf4r6837mx77kNy+zsT9p569evH7Vr16ZChQrSHMrnUzFnuetey+j6kM+x+OYl3otly5alcePGiPOtmGPZ3Io4iPj079+fwYMHS79bf/31F+rq6pIqetiwYejp6TFq1CjGjBnzn/gTxyr+6erqSphoampSuXJlmjdvjoiHlpZWyhpS/EZ8/29E2vtRfK6XKFGC1q1bp2Apf1Zm9D7/r5UXcRJDEIkYih+JKPXo0QNVVVUWLFjA/Pnzc+Wf2Dfxb9GiRYwePVr6QR47dqy0n5v7nVvxzK5+yefN2NhYMtYUdebiHMqPZ1c/FNf5efe1fC7Fea1atar0sqWY41S8RXxEaap4Dyxbtozhw4dLpGDEiBFMnToVAwMD6X4Qzy9evPg/8WdiYiLhMW/ePMRAtPr6+pLdac+ePSXPNxEH+RpS3Lupa+l7sJCvtxkzZlCuXDl0dHRSsBTPfU8b//UyIk4iJxLXYwpREt92jhw5Ih34Ff49fPhQ0r36+vr+Ct1V9DEZAfFBIL4tKj7/XgTEHxdr6+zNafWrofnPP//QsmVLDh48yI0bN3B3d5fUUCEhIYSHh/8n/sLCwiQVo4+Pj2RreuXKFUS17caNG3+16cy1/X337p0k3RXXm+KTcQRETiRKxsXPL+n1Jhpzi2ocZ2fnjI9eUSPHEFAYc+cY9Nl2YdEgV+H19nW45V5vaY25/2teb6JNlmifdP/+fURjboXX29fXzI+cFb3eFMbcP4KcrI4YWzKdMbeo1/yVAk4qwgP8+OTnZE1FeICcRD97rq0gSt/GWU6UPg4PILrMZ2VQx9zclkiURGccRXiAb6+XHy2hCA/wo8jJ6n02PMCvRJTEyNyKgJOZWwQ5UVsRmTsnUM/eayoCTn4bb5EoiQbvHweczG6iJKq9fHy8v0nOxHK+Pj7fLJcRYvYxUcq5gJPfnq9ftYQ84KQiMvePzaCCKP0YbopamURAQZQyCeAvUP3XTWGS+MXM8FkN+5eI0s8IOOnnH0hIaAgBfr4pRMfH15/gkBCCgoJk34H+eHt54eMnOy7aSgX6+0rHvH38CPD3w9PDAy/vrCNLctWbXKL0byRKSQnxfCl2d1avqc+1968hSokJyTn0PjfKn3fsE6Ikuv79DIlSuOsldu22JSxN2PesGFbuz/X2udvjDZeOWmF7+WE6CDyv7GfaWD1GjJ6CzTWfdOfkO0lvQtmz0gC9EbpMX7yDwFfJWayT3nBh32rG6OkydvpiHP1fyqvwxP0SC6aMQVdvDJuOXOdDypmc2/glidJHaQpiwtzYZDyNgZr9GD9/I97RqcgG3rJj9oRR6OpNxOLcg8//SH6I4tCmRYwcoYv+vPU8inqfPCFxOBzdzPhRIxilb8Q/D5+kTJS/41Fmjh+F7qhJ7D3/8PPtppTO2Y3sJkrxL/zYZTaXMaNGMtlwBa5i0tH3TzhibsrcOXOYM3smc5dux++F7J4JcTnPcpPFHLvhnYJjjMcZpk0zxiP19vmpIMqJ0s/M9SaSmqDQMLxdLrN++VJsLtzGL8AfH98Agnzus2vFbLT69WGg3jSOXHYmODQUX/c7bDc1YOq8FVy6+4gA/0DCgj3ZYjCKGasP4hscgu93SKC+R7IkJ0qinem1a9cQMWnbtm2253r77ETHR/O3tQVn7wWmOR3P7RPmTBitx8iJczl7P0J2LvEd14+aY2y2hQehsSnlHayWMnedHW9TjmT/Ro4SpbinHN22hLGjRzFm6gIuusmS5L0OdcXcbBFzZs9h9qyZLN12nJfS4zIBl/P7MF6yGgef6BSwPE5tZprJLp6lHMm+DZEoiWECxI9kzJ3lRCn+Jed3m9CiSgkKV+yE/dOsHVxuJUqvgu+xxtCAAzf80g34ZdA9lozrSZF8Bek0aWfKucc3d6LSuBUmO6zZs2oydeuocMj1ecp52cZLNk5Qp02/yew/uI+x3RrRcexGKW/QdfOpNGndGwtrG8zGqlG300i8YyEh4jr9VRoxevEO9u82pXnt+iy2dfuo3ezf/ZWIUqT7FRYYLMAx+QaXoZXAPzuM0Bw6mSWLF9CuZimaDFsp/RjGehyjS9NmzFq/l31b59GwVhPMr4V9BPJb9hlq06K7HlY2+5nZvyXNtRcRAzw8vIgmTbuy2eoAm2ZpUauFJs7PIMbzGJ2VmzJn016sNs2hfp1m7HBI/pH+qPXcsJutRCkmkDna7VAbMY8DR45gaWmF6+NE3vmeo61SBfoMH4f+xPFMmLMW7+cJvItwYGiPbozTn0iXTn055SeS1GgWDOmG/sbzxCdmD4JyoiRGMJfnehONubNM9ebjQ4C/P/a2W+jXtg758xVm7KaTBIeHERrmz575g6nbuCumW3cwfUAblFoPwsE7iAMmuqh07sfAHu3oPnIpvs9ecmO/Ma1VenLA/iHBAX4pUqnvIUNfK/Ox6u348eMSUTI1Nc2eSfjCVcT7foZOB6XvSNoAACAASURBVArmKcCQNWdTSrkdW0bzJh1Zb3mAbYaDqNmsD3eevMfvpBldu2ujr6eJ2nBjxF/vWO+/0eiszqF7ESlkPKWhbNwQiVLdunVzwKP9PYdNhtK08xD2HbZl3bR+1FbR4dErCDy9gpqV66I7QZ8J48cxZ5UNL4AIh5306NqHyeOH0bnPZHziIenpbQZ368rG8z45JlH6qUTpXdgDls2fz5bVi2jVtBMX02Rczop1Ir6BiMGgcovX25vH3mw3nkC7li3orWvInTRvFuJ4nU+Zs8hsI3NGqtF99KZkCBLYrNsG1em7k/ffsbBvfXoYpg83/97zCM0bNOewu+yN+KWzOXVqdOWmlyvjuiszy9pTVv/tHTrXqssmhwAcd+ujrDod+fuNzYweNNVakMzcky+XA19ivJQBAwbkwJW//5LPAp1ZOWM4Ki1aMHDqSgKfySU+YhuJvImVowoP9oyhSGV1AhKTOD5Xgza6q1J+GDeOaI7KuF3pLpwYdoXOyg3Z6iATXSQG2KKs1Iozru4YDWjKiHU3k8v7odmkHkuO3OHEsr601pWvmSSWD25F1/Hbc+SHI91gvrAjEqVt27Z94WzWHnY+YEjzzmNIff+Utf/svi2qXbX5OHhI2MlldNJZJBVaN7Q7ZpcCuGk5G7URy8nid7mvDlROlESJ0s8gSj4+vgT6uLPRaAKzTZajoVyTkevsCIl8SuiD06g3qc6YtReIffOWUJdDtKhWi+WWR5mn05Epe10IObeOtt1HcOXuJYZ2ao3BrkuER4RkGUkSCdTHRCm3SJSuWJpivGE3k7s3Y5DZCdk8JkYxt08jdEwvJ89rCINbNWDe3mvYGg9i9A43eO9Mf/Uh3I2OxHR4D2ZZyO/lry6Fn3pSTGEiZrDIfhulaPRV66JlfF42voBD1KvZhPNh4HdiGd2GzP9k3BeWDaPfIpGYRqHXQ4PTQU/ZM6M/esuT5+CTGj//wE+XKMm1FS9uW9OqUTsu/FuJUlIMf5vPp2vbtgyetJAztz6vOpNPqcXsPnTVk8cJCWVU2yZM3+UgP81ew9600jQlOXm1dNz36FKUW/fhXvLzOT7ckV6Nm7NqnyV9VFqw2/VNcv3nTOnQkFl7TrPdoBfdJqfGsnm4eyI1O47ELyflwCAFlsu1ROndY/aZ6dO+bQdGz1nBVbePpUEp05SycWKBOpU7zeQ175nXtzV6Zn+nnDu1ZigNu8xOIaviicir5jRr0pF/5PdDjCc6zZQx2W2NTvumrLoamVw/DpM+LRmxdAfzB7dBd+OVlHbtFujQsu+MbH2wp1z8OzayjyglsHt2T1T6zsRmzxYWmyzH1t5d6mGM+3FU6tVj3qZ92J66QkSsTBX+2vMYPTuqsmDZEgZqjsDigDlafYZyI1XL+R0jzHwROVESJUpnz57F0dFRSmOS1TZKvoEhPPa7w+BmNRix1o6w6Bc8PLuD5rXrsOKUGxEhwQT53GZI05qMXmvFVkMd2vQcif6Q3gwYP58F+v3pr7+B0GcveRIegp+vN17e3zb+/pokSX7uY9VbbpEoyWd3ef+WaC87Ltt95opWs1osPh+SfDoR0wEqDF5+gGtHTOjccxSmhhMZpL8Uy40zGTBhrSTxl7eVU985J1FK5PpuI5q36MbmfQdYPLY/Qw12SJKjR7aLaaDcni3WBzh5+S6xyVJcj7+X076LDqYms9EcMZd9FovpPcgwR3/nfjpRki+MCHsLWjZq/1OIkpKSUs5LlOJDMejdgD9qdsXG4eskSZRGbJ3Wi64j5UTJg4EtG2O410kOFwcXD6SFxoJ0em0Xq3k0VhmAW5ysWFKkC1qtmmG4fhM9mrfCxltuAPYawx6N0d9wmHWTuqBukJox2ufgTJTaDMEzm2wwUgb00UaulihFu6OrUp4KrQZzwS38o55/uvva5yStqlTF+JiYb/AZE1SbMX7thZSCF7aMpWH7SUSlHAH/M+tp2rgrDqKsWfy8DmRUu8ZMXbONvi2bscVJLtdIYs2gNmgZrEO/V2sm7rqeXAHOLxtOs576fLuHKVWydSP7iNJbNo9RoXydDsxbvprl88dSv04TNl4Mgpe+rDGcwAR9fQart6dRO20u+YtvGgncO7mTKZNncfjU38wa0hfjfZdw+Hsny8w28yDsVbZglV1EyS8giKCH1xnYREkiShHPXnD3+CYaK9Vjwz8PCQ8JJtjHmdEqSvQ32Y/3oxuYTB3FRAMztprOoHOPoew/fgzjOTMw3ngAVx9/fH2zxqBbVDOKcZTkNkq5iyi9x6RPcwYuTyZKEU70ql+LNddS77qNw9qiNnsP8QmvOLR+AdMWbOC07TY0+wzl71suWK83Y43FKaLTCqSzZXWlXiTniBLw4TFzejegyB9l+f2vpuxzkr0ERj28hOHkMUyaNAH1tk3oqGOIb0wiJL7i1M7l6M9exqmT1gzto4nVlXsc376GFRsPEhabbJebOryfvqUgSlkI8YeXoZzes5zeXdrRQ3sce8868+bD54wdEj4iSgEMa62cTqK0b34/VLRXpFOreBxcRKNWvXFOliglPL5Nn2atWbHXgp4tm7EnRaL0gmmdmzBn92m2zuxO16n7U0bpvkef2p1G4S/nVClnsncjVxMlkbc88ePgOgO6t29LvxEzOXbDi7i04r1kuJKi7qPXrja95+xBJs97ytTuzRlhdjIF0DPrdFHuNjedRCns4maaNG7PJbngKNabIa2ascjCCu02yqy2l4s24lnavw0jlu5krlYrRqSRKP29aDCt+8/OEePGlMF9ZSM7idJavVaozkzNKLB6UBs6j99Aup/UuGBGt61Et1mH0vX68qZJDJy1jYsHVqCuMZC54/vQXW85UckvJOkKZ/FOdhElX/9AAj8iSg9ObaVpjVqsOu1GRKgoUXJiaLMa6CzdT/CTJzyOeka42xkGqnZm6fb9TBnQib4jx9GxVQsMdvxDaEhglqjgfimiFOVCP2UllqZIlGCldhv6GFmlWRlRLBimwTLry2ybM5gB42YzqEd7Zu28kaZM9m7mGFFKfIGFgQ6qg+Zy6+49rJfoUkNZnete6e1v3wddoEXV8szdl9bB6T2b9PsxY9NJbMzG03voZMZpdkZv2fF0mpbsQDLbiNLL29a0btyJa1n8oibaKOUKiVLa2UqI5sTOJfTt1o9d9umNueXFds3uQ/ex5sm7bzHRaETPeTbJ++8w0W5CX+PT0n5CvMy1NMZpF3XrtuLvZIOLl847adRQA0dXR3Ta1mHe0WBZ/bf36N6wMTtvBnJ2zVCUexileLodnt0blSFL0j20ky+arV+5nSilgBEbjPWaWaj1Go69q5y8yM7GPfNhbn8VNKabJ5Mk8XgiW3Tb0mG83JYINo9WodOUvZLNUmJCvER+43yO07xuA/bclTHWxEA7WtbvxPm7zkzqXpexO+4nd8EfndZNWGHrhNXMTqiM35N8PIkVw9vTc8qedGQ6+WSu+Mo+opSAlUFPWmiapYx79dD2dJ9i/hE2SZgOakS7cXIM4cktK7qpDsLl6VssZvZnpqUrvLqMaueB3P/Y4Cml9azbyC6iFBj6mCd+dxjSrCajN58lOiaW4NuHaVenMvrbrhETE0OIyxHa1KjFvD2XCY+I4HHII0yGq9J/5nZcb1jRvrU614Oi2DpFnb5TthEaHoJPFqjfcjdRAtP+LRmy+pxs0uOCGdepBsM33E5eBKHotm3E9F2OyftJnFw5mj6Tt/LynQ+DuvXg+ktw3z8NjXGpvwlZt4K+r6WcIkpJwfa0q1mRNY5ycVo0OvWrsGXvR6QxyZe+zaqiv+1OyoBuWxnQbfAiHr97xpQ+XbHxTOKFwyq6aM3P9ufXzydKb5/yz/F9LNMfQKkiZRhnas6lO/4pYGR2I9d4vSW94toJa7ZtM2eXxR6s91uzdqkppx6EphtilO9d9u/ZTN+WVSjfoDfbrY8SFAsPjy1AqUZrdp115KyFIcqNOnPK5y0kBDNJtQUGNi4QH8XMHo1oP3wxt50cmN67GWpTLUhMiueAQV9qqwzm/G0nzGf0pbHaJALiIPb+QVrUUGLOnvPcOrODto2asupUstF3up5l706u9np784Rzh3axddt2du22ZP9+S5YvW8v9NK6q8AGLSa0QhEL0GzWVqZPGM07fAIegeMKubqCOkjKrj9pz5bAZzeq3xuqOqHh7zrx+KozbdBmSYlk+uDXN+87Ewek2xkPa0U53Je8SEzm3ajg1lHty/IYT+xcPp2H7obi/TiT0yjrqVG3EuuPXuWyzlKaN2mDllFahl71z+K2riUTJ3Fz+MvCt0pk7H3RlGw2r1Wb5EXuuHDSlSYOW7LkeSsAVKxav34eTkxO2m2ZRv1YzdjrIXijePXFmbM+OLDkqe4u9vHkKHdUHMXeSNhqjzXiSThyVuf59qfbPJ0o++Pt6c+HwTpbOn07dkgVppDGK1Ttt8fX3wHRkR6o37cO+E6dYNLwTdTsM49LDYCLDA7FdNZ6WnYdwySOSMNfzDGzfBM1R4+jerg2G/wGJUpjrFSy2b6RL1eLU6jaCnYcv8CougYubx1OjQTdsrzlx2GwUDVS0uBkuCw3ie3krnTtr4xAuip+fs3BwF7QmzEavX1fm/gclSkmxPozvWpt2w5Zyy+kOZ/fMp3799lxy8ufGwQ2stjyNk9NtNs3Uok7zflwLlYlxI12O0LNjD+zcRPVJIpv1Neg1fDKTBqsxxvTEv1Ci9CoUq7ULMDKaJ2XFNjIyZO8Zly/9bmT4eK4hSglR2G4zxdDQMPnPiIXGK3HwTf9aGuJyDhMjQ+bNn8+C+fMwNF7NvTDxpnrP+V1LGKw9gMHDJ2Bj7yXDIj6K/WuWcsRRFscj1t+RhZOGM0BrIPrG5gTIAk/AqwDMjfXRHjAA3UmLuOknN35Jwvn0DkYM0kZ7sC4bDjukSJcyDHYWVsjVROllMJZrFqTOpZERi5ZtwSc8Wecp4RCP/cENzFuwkHmGc5k9axaz5hhz3V9mJX/dZg3DBmqhM3QUFufk0qFYjm02xeqSzNA4LuI+pjP00Po/e+8BVVWy7Xufb4xvfO+9c++7fe89Pe7J3cc2ixIkCbSAIjmDBBNiztoGQBQDCoIowZwwgYo5R8xZMSdy2mRQxEgQ5PeNtdl7EwQBye3eYyyotSrNmrPCv2bNqrIfzDj3QJ7nStZ6irIIWz4Lx8H2DB/rxnnZsQTFXN61nGGO9jgNH8u2c0+aUSLNn1RrAiUo4WpEIMMcHRjiMo6tZyr6mLynkXhMHoOD/WBchPPJLr2QFTT5ZgTeK3dVzk4/ZrBnlTfuC4N5IBIOamj5X0sDJWHXW3JiLAfWLWb8+AlMmjSJiRMnMGV+EA+iU0l+comFk4dgbGiE7fBp7Lv0UHxBbXLcXfzmTGX1getkZIhISU7g8qHNTB47Fq+gMJ7EJZHYTCd016VR8vOr1BC2vCS+zCH20h6E8Wr+fC/mz5uH57LNpIu71XwiAt1wGmzPsNGzOP1QutmjmOMbl7H5ZOXyUX78dfw83Vm26QgvW2Ep98tSVHwRNEpts+sN8mKusmjaKPHYNNx1Ejsk/daL8zuZOLpiLBszfQGXXkgnfZ+5FhFE4K5Ke8yPmY9ZtdidhUHhpL2r7WzCukrePN+/0Ch1tLve2g1Qah55QHkthjC1pF1WVntlKS+rK355jWWIWhJtxU/tGig1Gx8+y44I+FqSZaV1yKysLpVGHeG/lkkb+LXNFSa12QTC51p4XFZnW2k9ZkmBUtXjAR4/fiy++0y6K6yp/4XdaSnpmeTm5pL38iV5ebnkZKUTHxdLQlIqGekiYqOjSRalk5aaLLY7io2NISY2nuTkZHG42Ng4kkUZ5OblkS3semumwyaFstUESgJPBJDd1kCp3lrwuWb7/ExZ7dWv3qRaOkBbAiVp2T6X1uRXhU/pF0wrp+xz7eObNK3W/t/hgZL8UtzWrjLNk5/8Utzm4WN7TqVtgFJ75siXtAmgQEVF5Yu73pr7eICvgS1B65SYmFjjDrd4EhISmsUG6Wt5VwVKv+crTL6UfOt+EYCSgoIChw5V7oBuXQo6dm4CULKyshIXQnwyd0fTKN24cYPu3bu3/fEAHbsetDr17u7uODg4tHq+8gxbjwO6urps3Lix9TLsgDlJgVJoaChnz57lzp07NOvJ3M1gbF0f0Gmqf80DJ0+cOIEAsv39/TugRNsnyQJQ6t27N4cPVz/EuH1S2/6oEq51qwaUhGO69+3b1/4orYOip0+fipGycKu1/NdxOLBw4UKGDRvWcQiWU9poDgwaNIiwsLBGx/ueIkRGRqKurk5ERASCdvzZs2di7Y5IJCIjI+O7eNLT08WX8gqASzhL6dKlSwwcOJCQkJDvqSq0aFkLCwtRUlJCqG/yX+M5IGAia2trcUSxRsnMzAxXV1d2795NeHh4u3127dolptHb25u///3v+Pj4iN+F7+2Z7u+ZNkE2wrNnzx4xOu/Xr5/YLZdZ+21n31JfBXkK/YdgPDpmzBi5jGv0o9I2sH//fgTNateuXZk1axa+vr5icCBc+yKc1L1ly5bv4hHss4Tyrl27lhUrViD06YqKiowYMYKDBw+KQaRQn+T9ROP7CWlbXLduHT/99JO4ngn9r5yXDeelUPcETCTcgyv8xEDJ0NCQH3/8ETU1Nfr27StePxfW0NvLI9Ckqqoqpk+YiQnrrn/84x/FnbLwLvgJYdoj7e2Fh21BR1W5aWpq8re//Y0//elPaGhoiGUplVtb0CbPs3nad1UZC23xhx9+oFOnTgjyFuQrl7GKmAcCb4RJgr6+vhgQCP2tjo4OQt8rTFQFFb8we7WxsfluHqG8wmqGiYkJBgYG/PWvfxWbVAhaSYE3Qh1qr2NSe+0/pO1RqG/KysricVIwU5H3uY3r74R+S2ijxsbGlUBJqKzCelx5eXmHeIS7kYRbke/fv98h6O0ofG1pOj08PHB0dJTLrIO0s2+pD3p6emJNwbfE/V7iCDZKQkcs9Lnnzp2T2Si1pjF3U22MmhpfetebYMwtLD+ePHkSwb5NsFH6XupBS5czKyuLPn36IFwP09J5/R7TF9pntaU3wZh7x44dYuTUEf7cvn2bHj168OiR9KyajkC1nEbhvCknJyc5I37HHBCAkrCsIv/VzYHjx4+Ltd9CRyzYj0RFRYntlATwIOw6+x4ewb5UOCJAOBZB2JwjBUrLly+vm3Fyn0ZxQDgaQgBKAjCX/xrPAQETVTPm7mi73uTHAzRe6O0hhvx4gPYghZalQdi5JN/19nUeS3e9CfZIVXe9fa8aJeFcPAE8CucoyXe9fb3uNMZXfjxAY7j1ZdgOfzyAAJQEY0hht4T813E4IBw4KT8eoOPI61solZ+jVD/XqgKlM2fOIGjIBc2KoGFp6pJWR4lf83iAY8eOdYwDJ+sXb7sJIQVKgnG8/Nd4DnR4oPS7O5m78TLskDG+j5O5O6Romo3o1r3CpNnIbtWEBKAkGNoKS5SnT59GsLn83s9REngiGHC3+5O5W7WmNC0zASi11RUmTaO8fcT+AigJW+CE9fKO8hOAklyj1FGkVUmnHChV8uL36pIDpfolWxtQau4rTNq7ZklqzC2sCly9elVsRyMHSvXXncaEkAOlxnDry7ACUBI2ugk/8fEAHREodenSRb709qVs2/UXOVBq1+JpFuLkQKl+NkqBknCOkFSj9L0BpZp3vQk7swSgtGzZsvoZKA/RIA4IQEnYHS6c3SX/NZ4DHR4oCTOQzp07y4FS42XfpjFmz56Nvb19m9Igz7xlOSAAJeHwRPmvbg50PKAUj7BLrTm1VHKgVHf9aC4fOVBqGiflQKlp/JPH/kYOyIHSNzKuA0WTA6X6hdWaQCkhMYm09HRSkhKIi42tADvxCaSmpZOZmUVmZgYpSYliv/iERPH39PQ0khLjJeETSBGJxO+xzXiHnBwo1V9PmhpCDpSaxsEWB0rlpYXcO7sbL7ffmLMwiLvJBU2juEbsFtMolb/jRuQJHtag93Hkbrw83FiwfDMxeSU1qKl4/VyQxM7gJbi5ebLtZBSl0lCf33I2LASPOW6s2HqcfJkHPDobJk530YpQYl99ksZo1P/S4lecj1iP+8zpeK3YTsLrynSKc5+zcflC5rjPJ+LCszrTfSTIysONhQFbiKtCR+bj8/h5eeCxYDlXY/Jk8QuznrHRbwFuHl7su/xC9r0+R2sBpQLRIzavWMj06bPZfPgmxVUIi7t+mMVz3fBcupqH6e+r+FRxfsxk//pluM3xYP2BqxTKvIq4un89c93msGz9PjIrPYi9eoBFc92Y77uWx5kfZTEa4/hc8oarR7exeL4HXsvW8zTrgyz654JEtovr11y2nbhHmcynuiP22iExHfN81vI4ozL+q7gbBC72xH2eD2cfpskileYnsD3Qmznunuw8fZ/PMp9vc7QmUCrMTeRw+GZWr17DqlUhbD98rUJWRflcPrKTNWvWsHpVCGu3HSHjXQXHClIesDN0KzdicmQFLEm7he+SQGLeyD61qKM1gJIAalJE6aTE3mP3lk0cv3qfxKRE4uOTECXHcDg0gIljRjHVYxmRd1+QKkolKe4pB7YEsWzVVu48iycpMYl0UQLhy93xWr2f+FQRCfFxzaJZat9AqYSoC6e5HZtVrR4k3DqK9zx3PJeu4r7oncSvnOjrx9gSdgTRm8rO/dnJTfhtPlWl76iWVKu8tBlQKn3DpcPbCQlZzdq1a1i7bgNbww+T8aqIz29EHKnSZrcdusKH8gp2pDyIZMu2PcTkVnasaTf2siRoF/mtwrHqmbQ4UMp4sB9HAwNcRo/BWLUTf+07hPt5VYer6gQ19q0xQOlTUXGdg0rVfPPi7+I5TI///W//zqwdT2Rej/d7o642gEX+K5g+WBtVi1mkFNYYpgpFzHXSxXDobFYsW4BGTwXm7xKOLihl1wJn1Ac6szzAH2ut3tjP3SkGUY/3LkZVVUh3JVNsddCwnkNqkSzbBjseHA3EfIAJo8aMQqPLX1C09iK3HD6/j2ayqQYW4xcQ4DMLlZ7KrDz95SXCDyIWisu3ePkKptpro2blRlYZvHt2ECMNVSYt8mfxdHt69LXiUnoJvHvBBFMNrCcsZPmSGSj2VCPkbGKD6G0qUCotLq4EoHXlWPaWdbMdMbIfyejh5vztP//MrK3XxaFTIlejraqNx7IVzB05iD76Y3jyugbw/fSS5WON6G8ziRX+3ugq9mTK2ovi+KcCx6OqY82ygACGDFDGcEKIuCNMPhtMPxUd5vmuxG34IJQMxvL8TeMhR9yVbQx3cMF35UpGm/Shl+F0RAJ5JRnMc+jPoGGzWek3n369FJi35/4XHIg/E4y2qg6ey1bgPmIgfQaOI7YQitMuYKvTl5EevvjMHUGPPgM4+Pw9FGfgZqeN0Qh3ApZ5ot6rD4siHn6RbmM+tCZQenHEj25/74SJtS1WlpaMnLsRYUpWnBCJfte/oGNkia21FdYu83j6spRPrx8xycYI28H26BkN43K6MKn4SNAEc4Yt3ENh5TjXmCI3OmzLA6V4EpOSuXd+L6PNVPnf/+s/mLT2BKKMDNIyUjkYMInefTSZ7rWIoQOV6GM0gXspmRxeORktrQEY/KqB7bQgkl694eHxIHTU9Vh34h5pqUnNApKEJbz2CpTepj/Ff4oV//7//RGX4LMy2SZf3ED/vpq4+QQw39WI3vojiX5bRsal9ZgMNGGwpRE2k4MQpl6fsq7hYDCAtefjmzzxkBHwDY42A0pFmazycMHCwhJrG3vsTLX4j3/7icN3X5F3dR3d/tYJY6uKNuvivkEMgvIf7cNmkBEOtuYYD51PmtB9foxhvLkeC/fcq7/f/wb+1BelxYHSxzd55ORXoMJPyUfo+ccf8b2YWh9dDfZvDFDKjDqMq7MTm08+oG4c8oH9K92YOXcB1jq9mLj+XgUtn9MZp6vIpA0VAy35dzDo0ollkdXLknjUh959zXggUSRcXGZPd4t5iOJuYqSoyOYHFZqLvEh/uigacTshHTdDBSaESvLJvsSvPbrgfzazwTyQBnzzMovXHysgedLJpfz1P3pwNh/iI2bQXduVdEnAMDcTlCwWihuyNC5lIkb92ofJm25WfMq7gX6Xrqy/n8r2WVYMGLtaErSAyTrdGLv5ClH7vFD61RUppVsnDULdaTFvZYnW7WgqUHodfZEJQ+wJ2neD9zWwqizXshKyM7Nk4DjYuRv/svShnCK8bNRxWnKkImhpHLYK/2J2xGNZVMGRc3Ujyr11iJQoHB5vHk9n3fEkJD3HUa0ny85XlLzo/lYUempyOjoLP3sVHPwlnerHp1godWLOnphq6Tbk5X3BS95JKunH5zvp/EMPjudB3nkfuqvY8FSiIDoT4Ez3/lPJk8zEKtJ+xWwzVYb4HKt4LY7GWuEXlkbGctzPBU27BVToGktZYK6Ivc8hXlxYhaKKDS8kWPH4Qgd6G04hu1q6DaG8MkxrAqWoMC8Mh8yjJrmvHx/EYIAdL2rMzTJP+aHvMF9M7HLnQSy7mM7zY74Y2M8mpUbYyhI1v6ulgVJ8QgKpCc8JnDmckZN/Y2DPXxgVdIS0nDwynkdio96FYUsO8+ZjEcm3tqL4cw9W7D6Ol7Mek0PvknQ8AK1BI7n+/C4TTbSYuOIw6VnpxH8HS2/nN85nksdSRvzahyF+khOty1+zyFEVa09J3/E5Buu+PVmy9y5HFjvjuu4BvLuNlbEzj969Y8MUK8YEnPiiXjZ/Tfp6im0GlGqQlXJqmXh8fPKunLhDSzBw9JD1z9Kg5/1csJov9F2ZjDAy53Tme456D8d+ztZqKwLS8K3xv8WBUtVCvHsWRvf/6cnOx82nPGsMUPr8MYeD6xdhpqeFkcMkDl2NrkqexP2Z4hJhOvmS38yVGLsmquJ7+il0lNXZdlNC++c8Zpl2+oAmuwAAIABJREFUxzlQAiwksQ8uGYa29TwZCEm74o+ipjMRYf5oqdvxWKpJzD1Lf6X+rNu9HUtVbXY9kfJExKgByowPvFQLbQ3/9Gz/XH76lwHPCmHfdAN0J6+TIfEHYZ4oqdvxvArAKBcdR0tJgx23X1dkUprNDDMlJgdFMMNWhynrJXwAwmcMwHBqMGvn2GEwIVRG1LPQyXTRHUlcA1abmgqUyj8VcHr7cmwMtBlgPYrwsw/rmbGVsdS6B9pTw6A4FitNZZYfl4LcQnwd+2A8TwIsJCW6uG4KffUnkC15f/NkM8oqloTvWYOuihFX8iQM/HgXU7V++G8PZ4h2P1Zdlqb7GndbTRw8m3LIWxGngsei2H80qcUQudgededFMjCaeDoIJYUB3Ki6cph/E2M1FVacki6rfWCpY1+GLdnJQpcBDFl6TiazM4ut0B7pzdYlI9FyDpDVkfQjC+mmbknUS1nQRjtaEyg92OVFXy0LDl+8woMYabmh4OkhdBRVCd5/nlsPYmQTpDePwjHQNWf99i0Mt3Ziy4FwhlvZcTSu7ilUoxnQgAgtDZTERtexsbyIiSc9Pophal1wCRSWPgp4cXYLGt2743vsCdnpaaTG38JJpSvjg3YQOMOaAc5zWDzZEQtXD/znDsdkxCLicwvIzWi+Zbf2rFEqKa6YNfjba+Lgc7hCmgXPcFTvxsJTIol0S1lq248Rfns4t90NA0c3dgZ5Yj/ai73bvbEaOp9XDagHLR2kXQCl8gLmWilhPa+Cl0/2LkJF04yDFy9zP7qyzT7e48mvpuMJ2+SPjdM09u4LwdJ6IvGt2zSriaQVgVIhK4apouzgzatmVGs3BihJS172NoNTOwKw0FHBZLwfGdKFUWkA4X9ZGpOM+zBubQVA+PwsAjVlDXY/kCKdfBbYK2K9+EyVWOVs9bBGx9FPNuBk3VuPhpolIatnoqblSqJ0tvr2BqZ9f2XpOh/0VQdxLEaqh8lhmok6LlJtAPAhK4ZdG9awZs1a1q6VPGvWsH7bfpILas6hheWZFMZo/wsLrwPimUzIUC3M5oTKkHv0AV+UVE25W2m2QumT3fRV1mTvI2ltfImnoyau7iGMNVVndnglqDyywBL94QvxHWOAids+WfmT9rvRuZ8TzyRYS+ZRi6OpQEmWZGEuF/auZvAANfSGziWujsqVdX0NXX7qw477BZB/lYGqioRckNpaFRMySgO96btkyQqOowHD6WvoJgMl7xL2oq1sSOD6eair2fMgX8L7z89w0NLGM2QZppp6bLsl1bF9YPFQXaxnVN6dWJyfzP4ta1ldQ5brNoUTk1tpUwYfOLRqHtZGuvz4n39hTlhFPQybYozuaD+kosu4tBlVBW3OVprZQMpZdPsqseaStIsuJHhsf+ymrWSWfT9cQ27JynktaCiadrMJmmaF7vgNMrD56sJyuqsYc62y/5LFaaijNYFSxp2DuNqb4zzUGT1NNRxnruZlCZRmP8bd1ZrBQ4ZirqeFnt10HuaWQHkh50KX4OgwnLW7D7BgjB2z1p0iOuoM28MPk/a2qiwaWuLGh2sVoBQXR1JKGqLn13FU6czIwMNk5Rdw78hqlDv3IuT8MzLTRIjiHzC6X2fsvHfz7N5ppg6xYvDoOaxa7omBgS3bj59lU3AAG/acJiYpifjvxEZpsZUajr4SDVL2XcwVurHiqrSNw6phOpi4b6foYxarPcbiPM6T/ftCcbayJ+LGcy4dDGfvmSiKaumqG19jvi1GewBKeXc20rOzJseTKsZQ8QqP0GaHOKPfT43Bv4WQXQJlRVlsXTINhxHT2H1wN2PtrFh7+gF3Tu0l/NAV3jYjfmgoN1sNKJ1e4UonJXMup1Sd+jaUzLrDCUCp8ecolXL3+FZsNbugaD0HUW02JJ9E1YBSedxB1JXUCLsjtfJ8hadNbxz9r1QjLszTHi27xTLDvYzbq1DrN5jQjfNR1xhCtBSHvL7MIFVdAreFYKiiy4EXUnSRyURjNcYFVM76X724wGQnG2xs7bCzq3hsbW3EnVhUZs3WV8CaiQPpZTSVJAn2WuOizaAZm2Tg7WmEN8oa1jyuMhaURe9DVVGDXVESw8TyXNzt1JmwZAsTLDSYsbVyWeqAhwmG4/xZMcmUQdPDZOWP2/0b3fq7ENsAETcbUAKenN/D8AG96DZwDM+FQbDG70PyZUwVuzBm5ekKIJB9CQNVRVaeyZCELGLliL4Yuh+qFvNU4CiUB0xHqlR5FxuOpqoZm7b50k/FklsvJbZHnx5io6XDkk1rsNbQZsN1Kbp4i5fTrwz22CtL933qXeaMsK0mSztbW+yHTeZiorRyCMHLyIh/yrWLZ9m8ZAIKfX7lUPRrjntaoT1iKVLz0dTz61DtM4DLVfdIZF5Av68SweekBqgfWTFSmyGeG3B31GF4QGWdveTvgM5QL9a5O6A1MkQGpnPP+NJTw4I7VQGYrBQNc7QmUKqkqJysqDAU/vEPlh6tbi9XmP0Ae+W/YL2wuubwXrgnNuP8iDy0FksTU0Y5GmAzbQ0FrdAhtxZQSkhKIeXZtWpA6dHxtah07s6K00/JEgOle4xQ74yDdzhpebmkZ2SRHn2J0eYDcA/czlwXEwba2KOprsPSXddIFyU3i51SzQMn29c5SsVUA0q597FS7IJvpNSQAVY4amPusb2yCvKGlRNtcVt7gh1Lx2Hq4IrZAF28I9ru4va2B0pFBI/QQntUCF/20OVk399N73/8nUUH46rw8RNh84YybsluDq91w8RyKA5GukxffV42oasSuEWdrQCUyrix0xNVTQvOxFYdCJqnXI0CSiVviDqxGSeTX9EaaE3Argu8Ka7L0DaPaWZKTNr8tILQt7cZpNAL/xOSzrckkaFq3fA8Ut0o+nLweHrrVtrtPAubgqLpLO5e2I1Gr36ckygxip/sQEXNiFO3b+Gs3A2/S5JBu/Ap1hoKLDxYvZOHcsrLK0FRVbeMk5/fs8d7KOrGE3lRBawc8zKll80i2bLD2UBXVAxnVd898OYWA3oqEHA6uSK5ojic1HqzIvIOC5x0cFp0XJJNGb52aowMPsL+5S6oWi6SDa5nljihauuBVNEio6sWR5MPnCz9yJOLu3C10kdT14zFm0/w6sOXI1thzj3GGKoz0rcKCCqJYbBGL2ZvlRpBv2SSbg/Gb7lbjdJHYZ70UrHkhaSKpJ9aRG+9Udy8cYoBPZXYkyBp8qIT6PTVZs+1B0zQ6sHs/dJdhemM1ldgymZpPtLkGyBLaVDx/1wclP6LIUF3iN42nq4DJyPVhd0Pm0XvfqMqDB6lcYqjsVXrhdtOqTF2LhN1+zDvwDWCJxtjNKmyU984Rg+b+ds4u3UGCnrTkE4DotZPRtFgDKIqYFqafEP/C0Bpw4YNDQ3ejOGSsVP/hclrq8tTyCDQpS/9XDfJ8voQcxJLAysuphSw3c2emVsfQcF5DAY48UiqkJOFbn6HFCgJV5hI73priStMktOyyEmIYohqF8asOcXLd+9JvrEbre4/M2vrbQpe55P27Dj63bsyZ9NZMrIyyclKImSqFcZj/bl3NQw9LROuJGezZqoJ1tPXk56Z1iy2SjXvehN40p5O5va11WBIwOkK4RclMerXXxi3WTpxzGOCvjKT1lyWVY6bobMxcVlK9ts4hhubcCUfnoZNx2LCGlmY1nbk5OS06RUmhbFHUf2lG2uv1TXzEjFYoxMTVlVqu2NPBmBgPY2EN7n8ZjuIXc9LeXXVn4GDvWSmLa3FxxYHSilXVvPjH/5AH8uJrA5eyZKlvhy80njj1roY0higlH1nP9aD9Fmw8ThZddrRlJMRe5+zBzeh2+2/0B65nIs3nlBMEZsmDKC36TQep4g4GTyOXppOPHtXStaV9VgPm07Ma/iYcAytbl1w334dUfxNRuj0ZlTIRUoLMxmr2wXzWdsRieLxcxmArmsAHz6VsWlifxRMZ/NMJOKY/xj66AzhQW1LanUxQfL9xubJ/OEPf8BknBchK/3x9l3J9ZjXvH4YhuK/ehFw/CGpTyKx1ujFzO2C8Xg5exa7MGqZsGZcxPqxuiiaz+BpqohjK8fQS2sYCcWl3N00lV96G3LmcSqPTgWi2EubgzFvKbi/E6VferDi1GNSH53GVLUP7ju+HJxqI7upQOnNi0icjfszK3AvKQV1gN1P2bgN+ht/+PduePivZvmypSxfu5fc8lIOetnS7dfh3IkXcW27G72UzbmWXcjbB3uxcx7L7QwoybmKcZ9OjAs6iyjlIVONVLBfuJ9PJe+Ya9kb3dFBJIlS2DDNAnVrd4RNcwfnmdPl19HcSxRxadNsseHi5YzGoo0yHp/bw+b9FxGlpXElfBFd/9mN9bfyKRWdRqtzFzzDbiCKvcmI/r1wDbwg3rEVMmkwc7deFe+w3OtuSff+LtxNEHEldBa9lC2IelNM3OHFdO3Wj4jbiURf3YZGL1U23XzJh6STaHX+Bc89txHFXMPpV0XGBZ5rkhFqqwGl8o9cO7yTvecfkiZK5eDy8XTtY0Bk8kdSbx5hy/4LiNJE3DwUSN8uPfA/FSuukqVv43F3MGDW5hvi9xP+ozF0ms6apeMxcp5PhnSZvLYK3EzfWh4oxZOYEMe1M4fYstoH1T//G1rD3Qg7coHkpCfMtVejh94ozt2OYu1Ma7qoWnPifjI5WSLObvZAU8eKIw8ySH90HMt+fRk/bxF2A7WYHnyC9PTUZtMoRUdH8/DhQ4QrqdoLUHqZ9JgzJw5g2+t/UB48m5NXH1BU9omDS53oquHMzXgR13d6oKBixNmEigEl60EEpvrmHBcbauYx01aPCd6rmDPChMmBlasEzVR9GpxMmwKl8mI2T+5PpwG/8Uo61y8v5MbRnUREPhC32UMrJtFVQZ/jsRVGBW8TL+BgMJDQ67li7brfKEOGzvZj6RQbhnjukq2ONJgBTQzY4kAp6coOhjsNZaTrCJydnHB0dGT57oqOqYm0i6M3BigVv39Lwfv6er8yru8NZOzoUbi4jMBl5CimzltLhjAW5z9lwbjBmJqZYWE/moN3K5ZYMq9uZfS0hcRKVs+iDodga2qKuYUFExZtIUuSZca9o4yxNcXMzALHCQu4n1nhUZz1CK8xtpiamWPhOJYj9yrXvxvOo3Ju7PHHechwRroMx8nJEQcnF3ZfSREncXnnEsxNTbGwsGBmQITE7qaMI4HTmbXqpDhMad4jvMbaV5Rv8FgO35Ool0tz2LJwPKamZlhYDCb4kBQMfeL8Nm/MTSrSnRO4X6aRqI/upi69lXx8z+u3daLdiuxL0gmaNZLhI10ZPtRZXPeGTlhCnLBEXpjE8hnDMBFkaT2cnZcqBs+CBwcZN8mNqMwK8PXi3FaczEwwM7dgpFswSZI1r/zoi0x1MhPL0tZ1NlcTKjw+v47Df6pTBQ9tRhB+OaE+VtTiX07cpZ2MHGyHhbkZFlb2BOy+KtPc3TsUhLWpiax+5Yptyt+zae54lkVINhe8jcN/2tAKOqyHE3ZZqtJ+w94Vv0lkaY3PzouSHXBw68BKrE0q6u2UJdvI/VJBVwutdX9qvaW3Uq7vWYGdjQ3m5pZYOY0j4nqSmLC0m3txdRD4aI61jQMrqvAx6doOpnkEy3YMlr2KIdBjPMPGuhH5tK6Zb93l/RYfKVBqqStM4uMTSEmMZVfALPFJ+DbW1uJl36FTl3A/Jo2420eZMNiQ/v11GWDizIYjNxClpZMSH8WiSSPw3nqOjKwMRMnxnAhdhr2VFeM9Q7j7IomkhOY5obu9Lr09PbmRMWNGM1I8DrgyZnYAKcKem+JUAmcNq2hbVsPYFik9P66Eg0Ee+OyU7IwG0u4eZqrLMKYu2kjKOylK+Jaa0rQ4bbr09imfTYtmsOVS1VWSMm7uXYm9rbW4zVo7jmHPVWlf+ZnL25cwN/iobKKWH3MR93HDGDsngGe1mFc0jTv1x25xoFQ/CU0L0Rig1LScKmO/yc+vZZ210l/sKnlP/pvaBvJP5OdLFziqxynIz5cNWtV9muftc+FbXr+rDyhCXeX7+Caf918uMFNW+IbXtXl8heymAqWvJN0or3evX1FYh0JKllDZR/JfV1nLrPQg/1WBrDHLPgNvX+dTVF+6VSPU6i7j9atXtadTZ/2qnpBQvtqMSIvfveZtbQUvfkf+W+mGheppNfat9YCShLKyQl7l1yYPgY/5FNcYp0qKPvKpxrfGlrGp4VsaKAm7yoQDJ5NT08jIzCQ7J4fsrEwy0lKJj4slMUUkBkH3797lRXwKaaKUiuW02Bc8efKMhKRkEuJiiY2LFx9amZWVRWZGGkkJFemKd9U18aiA9gqU6pPte6HvqLJzWLArLPzYPG2nvrwb69+mQOlrxNbaZssp/Pix1n71a0m1pJ8cKLUkd+Vp18mBpi691Zmw3KPdcKDVlt7aTYkbT4gUKLW0jdLXAI1w1lJycjKJ1TRE8SQmCqd3N8/p21/Lv73bKDVequ0vRpsuvbU/djSaog4PlIQ17a5du8ovxW206Ns2ghwotS3/WyN3OVCqn8tSoCQsvbWkMffXgEpb+9UESu1r11v9MuwIIdqtRqkjMA/4XQClxh8P0EGk8zsmUw6UfsfClRRNDpTql7EUKAkapdOnT3Pr1i1aYtdbW4Ohr+UvBUoPHjxAMKUQeNKedr3VL8X2H0IASr169eLAgQPtn9h2SOEXQEkw9t22bVs7JLV2kuQapdr50t6/yoFSe5dQ0+mTA6X6eSgFSlu2bJFplB4/fiy+/+xr4OL35CcFStJdb8eOHUOoO35+fvUzUB6iQRyQA6UGsanOQAJQsrKyEvv/Qfjb0YDS9evX6datm3zprU4Rt08PNzc3HBwc2idxcqqahQP9+/dvo3OUmoX8VklEAEoqKirUBErCdvnfExj6Wlmkl+LWBEr+/v6tIoPvIRMBKCkoKHDoUJXz5L6HgjdTGTs8ULpx4wbdu3eXA6VmqhCtlYy7u7scKLUWs9soH11dXTZu3NhGuXeMbKVAKTQ0lLNnz3L79m3x0tv3DJSOHz+OALLlQKn56rAcKDWNl18AJUtLS/bs2dO0VFsx9qNHj8Rrr8KsRP7rOBzw8vJi6NChHYdgOaWN5sDAgQPZvr3yFPBGJ/AdRBDAkZqaGrt27RLb5wjLbvHx8aSkpJCWlvZdPKmpqeJddwI4jIqKIjIyEn19fYKCgr6DGtA6RXz37h2KiopiO7jWyfH3lYuAiaytrcWFEi+9mZubM336dM6fPy+e4QgNuT0+586dE9MYEhLCTz/9xLp169o9ze2Rj61NkyC3Cxcu4OTkhJ6enlhmwrfWpkOeX8u1a0GewmAndMwzZswQy1su4+r8Fvhx8eJFvL29xaYDHh4erFixQrxUKcxed+7cSXh4+HfxhIWFsWPHDvHy4+rVq8W2SUpKSowbN45Lly6J65LAL3kdql6HGtqHCW0xIiKCTp06sWjRInmf20hMI2AhARMJZknCTwyUDA0N+ec//ynedaChoUF7fDQ1NREeweCvT58+/PGPfxR3ysK78L090iynSUMsm379+iEsyfz973/nxx9/FMtQ+CbnT/tsa42Vi9D+BHlqa2vzww8/0LlzZzEglrbZxqb3ewsv5Y+wq0voawUw+d///d/itiFMHIRvJiYmmAon+5ubfxePUFbhMTIywsDAQNw//PnPfxabVAjfhWU4oT7J+/bG9xECzwTeqaqqisfJHj16iPtceXtsOC+FtvqPf/wDY2PjSqAkoKbg4GBev36NcEhVe3xyc3MRnvz8fPFOEcGYW9BSCDRL/doj3d8zTVK55OXl8ebNG7GmwcbGRiwz4Zvg/z3z5/dQdqmMX758yatXr8STrcDAQLG8pX7fu5yF8gv1XeDPx48fxTN9YelNWKIUZv7C0tPTp0/Fu96EJbjv4ZHuehPMKASb01OnTjFgwAB8fHwoKioS9xFCnZL3E40bj6VtTqhrz58/F5uoCNo7YZyU8vJ7b48N6XcFfgmYqNquN8FGSWBmR/ndvXuXnj17ig0gOwrNcjrB09MTZ2dnOSt+xxwQ7EyE3VzyX90cOHHihHi2LwVKQn8mB0qnxFqlgICAuhkn92kUBwSwJGgvBUN5+a/xHBAwUTUbpY52PIB811vjhd4eYsh3vbUHKbQsDfJdb/Xzt+autzt37sh3vUl2vcnPUaq//jQ0hHzXW0M5VXs44WzJahqljgaU5Oco1S7Y9v5Vfo5Se5dQ0+mTn6NUPw9rAqXv8XgAYentxYsXSM9RErQe8gMn6687jQkhB0qN4daXYb84HqCjASXhZG75FSZfCra9f5GfzN3eJdR0+uRAqX4eCkBJWVmZqleYfK8nc1e9wkQOlOqvO40JIQAl+RUmjeFY9bACUBLMkoRfhzyZW36FSXWBdpQ3OVDqKJL6djqFwW7Dhg3fnsB3ELMuoNR+D5ysMDD/2knbjfWTapTkQKnlKrwcKDWNt18AJWFLake66024RFGuUWpaJWiL2HKg1BZcb9085UCpfn5LgdKmTZtkl+IKGqWWAErxCUmI0tJJSUogLjau4oqU+ARS09LJysomKzND4hdLnOR7erqIpIR44uJiiYuLJ0WURnJSArFxkvjN8L8mUDpy5Ij8Utz6q06jQgi7u4RNT/v3729UPHngCg60OFAqLyvm8eVDBPgsZvHy9TxMe9usvG9+oFROfupDtgYtxX3uIvZffk55FYqjrx7CZ6EXvqvCSHpdVsWnivN9Gvs2LMfLazF7zj+uEv8Dl/dvZKGXF2t2n+NNlYRfXN7P0oVeLFuzi+Q3n6sk1nBn2acCrh7dgY/3QvzX7iblTakscml+HDtW+eK1YClHrsfJvtd0vLh8UEyH7+pwkgsqy5cbfY3gpQtZ6LuKO0mvZdFKXsaxPdgXr4U+HLsVL/ten2P27NnY29vXF6zJ/m8zXrBr/UoWei1i56koSqqkmHz3NP6LF+C9YjPPcwqr+FRxFudxbFsQXl6L2Hb8dpX4n7h9fBuLvLwI2naMvCoJJ985zrLFXiwJDCU6r7hKYt/iLCTq/Aku3EtAJo33aURI61fkkyr1q3r6SXdP4bdIQkdOkczzTco91votZsGSlVx+ni37/vltKnvW+eO1wJt9F5/Kvn+rQwBK69ev/9bojYpX9DKF0wfC2LIllM2bNhFx6jaFkvb16WUM24J9mC+uowmydN9lPGPfrt1EJb2SfSvNvMdK/9XENm83JUu/pqM1gJIAapJF6aTGP+RA2HZOXX9AQlIicfGJiFLiOBEWwvRJE5i9YCWX7seQmppCUsJzju5cR+DGcO69SCApIZF0USJ7g+azeO0B4lJFJMQ3D1iqCygtW7asJrva4L2MJzcucj8hp1reqQ/O4O8t9B2beJpZ2XckRJ0jfP9pMt9X9uExkTtYue0MlS2wWlKt8iJolNoEKJW95frJCDZu2sLW0FC2btvO7gOnyMj9IC53Xtw1gn2EcSWE2wmV40rGs6uE7zlMYn5lx5oVdRj/NRFUhmoV1okzaXGglPHwEK52Tsz3WcZEazW6/jqKp/mfmq2EjQFKpSUNyLcwG7+JlhjZDWWIdX/+50+dWH78hZje50f80FTXw3OJLxNt+qFp64GoqLJBiAMVpbNw+EAMHKfju8gd9V6KeO97DJSxb4kL6vqDWeLjjblmb5wX7BEPfs8O+aKhpoenty/jLLXQHjyP9EaPr+U8PLEKZwdXlizzwU6nK/2cfcSVqvxjHDOstDAd5YHPgqmoKKixKjLpCxk8OeiDpro+85b6Mt66H/3s55HzGT5EH8VMS42xnt7Mm2RFLw17rmZ+gg+xTLXUwmK0B0u8JqGooMm6C8lfpFvbh6ZqlMo+faoTIMjyK33LpnmuDJ82H98FU+n5Uxfm7bor9k67vAFddW1mLvJh5tABKBtO5PmbGvWj9DXBk8z51XIsPt7z0emjwMxNV8Xxz62egrq2OYt8fBisq4TZ1HXijjD1wlp0VLWZs9CXGU4DUDWZTMy7KohYRlzDHMnngvn5f/2/KDj68U6IUpLJoqEDGOg0Hd/FbmgoKLJ4/6MvEks6v5b+6trMXuTDb856qBhPJr4ISjKu4KinxrBZC1kwy5meykYcjfkAJVnMc9LFwPk3fBbPQk1BGZ+DTQNLralRij66nB5/78QgM0vMTE0Y7rYeAf58ehfNFPN+WIyZy1KvSSgpqLPxWrZQqZk22BgrG2sGmI7kWoYwqShizRRLnDx38qFyjvEFb5vzgxQoCTZKZ86ckd31JlzJ1NglrNrDx5OYlMyDyweZYK3JH//PfzJ53QlEGemI0lM5EjwdxT4aTHSbi4OuIipmU3iQmsXR4Oloa+mhr63B4JmrSH5VwONTq+mv3p9VR++QlppMfDNokwSaBaAkaNCkxtwCT4RD/tp619v7rBiCZtrzw//5d1xDzsnELroaygA1TWYsWMqcYQYoDRpL3PvPZF3djLmBMTZmgxg8YzUCFCjNvcWQQfoEn4mhxkghS681HIJGqU1slIoyCJ49VHyIqrmFFVZGmvzwf3/mwPUsPooiseinxpi5i/GaZIuCpg3XsksojD7KYCNDbK1MMHNZRIbAuKJ4Jlvq47nzNjV66dZgHy0OlN4X5PKyQIIKs0/T+4efWHevOjpvSkkbA5Qyo44wzsWFsAvPqbMf/PSRNFG6pFIX42HwZ5RGhwIFTBmoxLg1lyvIzbuBfudOLL8gqkZ+8gk/eiubcFcyIz23xIYell6kJ97BRKk36+++EYfPOu1LF0Vj7iZn4mGswJiNdyrSyTiPdvcuBJyvnOlXy6DOl3Je52XzVjJtybi4nH/+qMadUkjYN4tumiNIkbTUbbMMUbbyFjdkWXJlGYzt34cJ6yqAANlX6f9LVzY9TCNsjjV6owIlQV8xXqsr40Ov8eDgIhS1hiOS4IBN4wegMWRpxYAuS7h2R1OBUn5CbeDfAAAgAElEQVT0Jaa4DGHDsXvUiSlLi8nOypEBqvXDetJ7+Gph+GSRnTr2Cw9UEFf8Asue/8JtX3VgkHdjMyoKWpzOqAh2f/1oOutPJCklBmf1niw5kyb2+HBnEz179ONsbA4BDn2x8zlZEeH9Q0z7/Av3fXVr8CoC1vH3XRwz7AwxM9FEy7FCXlmRS+mubMlDSf06ucyB7nozeFktiXzcLdVwWCy5KbzwGRY9f2HZxXhOBbiibu0pmd0WM9ekNw7LjhB7eQ2KSpY8kUyOD8+3o4/xNHK/HeOJdy61lo1SVJgXg5zmftGu72+bTDftUVRICjZOHYCWy1pSrqxlkMM8cTv3czJg2aUM4k4HMNBmOgkfqzGzRV9aGijFJySSmviClb8NZcjYyeh278SooCOkZeeR+eICdhpdcF54gIIPhSRd30zvn3oQFHGSBc56TNp8m/ij/mgNGsmNmAdMNddmzLL9pGVlNBtIas9A6fwGT8b8Nh9nLQWc/Y9V1IPyN3gPUcfCTdJ3lD7HQrknPvvvcdR7CCPXREHBTSyNnHn84QOhM2wY6XuoUhvcorWp7sTbDCjVICnltB8Kfc14XlDK/rnG9BsRIgmRxzj9XowPOs+tjZOx9jwCpDHM0Iwz2R85tcwVmxkbacWmWY3yFgdKVXO7HzEPBSVLrmU2X3EbA5TK3mewK8gDw1+1MB8+k1N3EquSV4v7HXMG/IzJotPiyq+nos7WGxI1/ec8Zpl0Y0jwzWrxDi0Zjpa1pwwspF32o4/mEPaFL0dL3ZZHUi1tzll+VerP+j07sVLTIvyJVP2fiusAZSYESQBZtdQb+lLEgSXOqAyaLh7oIqYb0H/SWtkgcn+nJ4rq9ryQreVAedpJtJQ02H5LotgszWa6qSJTQvbym50Ok9dVaGIECsKm6WM0fRXr3OwZOL7yQMGnWybRRc+VeGkZv0JuU5fePhe/4siGxZjpaWHkMJEDl59/JTcoefWCUf0VGLPmOpRGY6mpjP+xFEmcQnwcemMyv/phbJfWT6Wv3jikkPXN400oq1iya+86dFUMuZwrYeCHO5ioabJ8x26GamsSfFmabj5utho4zpMAlq9S+KXn2ZVjsZ4cROS2mWjZeonBzbnFdqg7L0S6MpRwOhAlhYHcfF8l/utbGKupEHBSCuI/sMShL8N8wlg0ciDOS87KAp9eZIXOyCVsXzqKfk7LZXUk7fBCumlYcU9aLWUxGu5ozaW3+7u8UNOx4dTN2zxPqpyIbRmni/60TbKB6s6W2agNHMPdBwcwH2jNtr27GGntwOZDEbha27D/WVVGNrys3xpSCpRa1EYpNoanz6MRxUUxXK0LLisPk/GqgOizW9Do0R3fo0/ISU8jNf4mjspdmRC0gxXTLDEYMR+/GUMxc3FnhZcrRkPmEZP9mpyM1GZbdpMCJeF4AKkxt9RGqa2X3go/VnRk/oM1cfA5XCHigmc4aXRjwclUichLWWLTDxf/CM6EzsJwqBf71i/EztWTA7uWYenkLus/vrWONEe8Nlt6q0b8W7zsVLCafxT4yEyDHowNjZKF2DLRGLOpwdw4vowBllPYvzMYG4fJ7Du4DivLsbxo3aYpo0twtAJQKuH8jmU4mBnyt//6kdHB52Qz/GqUfONLY4CSNIuSVykc2uSDmY4q1tNWkvWx9mlz0ikffv5JjSOxRZB0CHVlDXY/kKKAfBbYK2K9+Iw0WaCcrR7W6Dj6yQacrHvr0VCzJGT1TNS0XEmUqj/e3sCk768sXeeDvqoBx2KkQ18O00zUcfGRzGCEKpUTz/7tW8T2F6GhoYifzVvYtvsYoqqGTrwi3G8WVkY6/OnHTvidrLAZChrSD7M5obLBIvqAL0qqptytWCYW01/6ZDd9lTXZ+0i6kv4ST0dNXN1DGGuqzuzwaFk5jyywQH/4InzHGGDitk/2PWm/G537OfGsAYvITQVK0kw/v83g1M4V2OprYDRqIQk17MbeJt5k7lh7dJX/wT81hvNUoC3vMgP6KhJyIU+STDEhozTQm75Lmqz4/9GA4fQ1dJOBkncJe9FWNiRo/Tw01Ox5kC+pN5+f4aCljWfIMkw19dh2K1OSzgcWD9XFesYOWbolr0UcDQ9l85YtFXIMDWXLls1s3bmf+JeVSuWi5AtY6ptwNqWE2F2TUbNeIFY575lugu5oP5k2MOPSZlQVtDlbiQ0g5Sy6fZVYc0mKcgoJGtsfu2krmWXfD9eQWzJ6rgUNRdNuNkHTrNAdv0G2PPDq/HK6qxhzTaqKkcVouKM1gVL6rb0MsTRksONg+muqM2LeZj6UQZBzPyw8w2R9ztPdC1HpZ8vzkiLOb1qArY0jwTv3s3i8PdNXHyf+yWUi9p8mS4jcCr9WAUpxcSSlpiF6fh1Hlc6MDDxMVn4B946sRrlzL0LOPyMzTYQo/gGj+3XGfsluntw5wYTBpliPmEFIwHwMBlqz9XgkO9avYuuB88QlJxH/XdgolbDYSg1HX0HDAWTfxVyhGyuuSts4rBqmg6n7dj6+T2flTBfsR84mYt9WhlrZsut6NLdOHuDopSdV7BtboWLVyKI9AKVX90JR6KzOsZRSKM9ipHo3Zu9/IqN03xxrtId786b4NaELJmDjPIGd+3czwd6SkJMPeHTxKAdO3uZDG6xhtgJQKicz4TEXTh9ny7KpKPXWYMNl6UxXxqNvdnwLUBIyexK5i8H9fqGH6QxSqxgtSwkpiDvFgJ5dmLrhSsWn2AOoK6kRJl1T4xXzbHrj6Fdd87PT0w5tO2+Z4V7G7VWoaQ5my8Z5qGsMIVqKQwouM0hVl5VbgzBU0ePACym6yGSisTpjAypn/a+eRzLezhxzC0vxWQ7CeQ4W5uZYj/iNO+IFXCnVxSQ+vsPZE4dZ/psDffpZcV30gW3jdDGcsUkG3p7u9UZZw5rHleMyZdH7UFXUYNc9CWwvz8XDTp0J3puZYK7BjK2CnVXF74CHCYbj/AmYaMKgGeHSz8Ttnkm3/iOIaQDyb+rSmyxTIPb6IVwH9uRf/V14miNFohUhPr3L5d71CxzZu41hBsoYTQvlXeYtTDSUCDwj7eyKCRyhiqHbwarJcjJwFMoDK5e13sWGo6lqxsatPvRTseT2S0mL/fQIWy0dlmxcjbWGDhuvS9HFW7ycf2Wwe4Qs3fcpt5nhbFFNlpYW5lg5juO8VBVX/p7VEwwwmbae4pIizq0chpLJLHKKitk/2xwdFx+ZxlJ0YT2qffS5LK0+Qk4ZF9Dvq0RwpFQXVsgKV22c567H3VGH4SskdRq4tNwRnSHzWec2GG3XVTIwnXvGl57qFtypCsBkpWiYozVtlKQUlZV+IvX6Fnr+81+sPp/MjvF6GM/ZJgOAj8Lmo6Jlz4sqne3DiIVYj17CuSMbsTYxZritPoNnbaTKXghp8s3+XwqUWs5GqcLgOiEphZRn16oBpYfH16LSuTsrTz+VAKV7uKh3ZrB3OGl5uYhE6YiirzDeciCzArbiNdocPQtr1DX64xdxg3RRcrPYUbVXG6UKYRdXB0q597FS7MKy8+myurDSSRtzj22yd3jDqqn2zAw+QrjfZIxth2Gsr8+yJtr8Vcmg0c62X3orZs0oHfq5rKwwlShJY6xWV6aHP5SVZddvlvQfsaTK8loJEYtGMGrhDo5u8MTYzAEbA11mbbgsm/jIIrewoxWAUtUSfGK63p/RnlY5cFT1/Ra3AJSEG8oFtW29v0/veXI+DBdLPTT6m7F062leffzSWumD6DrD9FSZGFJFW/TmJgN7KRBwSmKsXJLMcI1ueByKrZbtxaBx9NEbTZbk64td01E0mcntyHA0emlzXmJMUvI8jL5qhpy4cQMn5e4EXJHEKHqOraYCXvur7yD7/LmU0tIyysoqntLSUj5/rl0TJs760wv0u/wXs8JecGO5Lb3tvGW2PJHBY1AZ9JvY2FVGfMEN9Hv2JvCsRKVcFM8Qjd4sP3OL+Y46DPGW2N3wGf/B6oxYeYi9fiNQs/aWDUKRPkPoa+PGq6+QJc2vyRqlz0XE3DjIePtBqGsb4rnmIDlvq4MkaV7S/6mnPPnP/9LnYc5zRvyqhNt2aZ15xVT9HozddFsaVPz/4U4PevW1JkZSnsyz3vTWc+X6tePo91RmX6IEaaaf4te+2uy6HMV4rR64H6ow/ocMxgxUYPLGe9XSrSnLstJSyqrK8lMaHnb90TO1wtnJkf7KP/PDX7oxNfAgx4LGomA0VWaT9GDXHHpruiCqqgApfoGNai88wqXgNo8pen2Yu/cKQZOMMJmyU0bPlnH6WHmGcnrLdHrrz5ABsPubpqI4cBSplZtOZHEa6mhNjVJ1mlKx1+yM+7ZHXPa1po+Dn8wA9NTyEaiZuMl2zhQlRGJtYMHZxHx2uA/mty0PIP8cBgOceJxfPdWWeJMCpRZdehN2vaVlkpNwlyGqXRiz+hQv374j+dou+nX/mTnb71CQ/4q05ycZ2L0rszacISMrk5zsFNb9Zouhqw93r4ajr23CpcQsVk8xwXr6BtIz05rFVkkwXG+PS29SefvaajAk4HTFa2EiI3V+YUKo1J7xFZMGqjBh9UVpcKLC5mI0bBEZb+IYYWLCpZfweOc0LCaskYVpbUdba5SKE06i3rkrIZclk9PyAuZb9cRqSaSEFaUsddLBxi1cBoKSIoMxsJxEbH4Os+wMCX9aQt5lPwY6eMk06q3FxxYHSok3j7H94AWycnJ4HLkJlZ//wdy9leq2pha0MUAp+85+LAfo4Bayn9S3tY/m5e9TmNDvv/l//qyO79otrApayYbw07yjkPVjdFGymkNsVg7n10+hl5o9j998IvtGKE5j3IgrgPcxB9Ho2oUFEffIET1gtG5vRqw4x6cPaYzU6YyN5x5yckQEjRmEznBf3pWUsm6sFopW84jPzuFs8CR69xtMlHRZp8EMKibq9B4izt5DmD1c2uJOp5/7EPHsPe8fbkPh596sjnxBduxVBvfrxdTNgvF4OQeWjWfSyhNAIatG6qBs40ZcVg7n1kyil4YTsUWfuLVuIr8omXEpJpvoi2tR7qnJ3ucFvLq7lT6dFFh9MYbs6EtYqvdm1pbqNlt1kd9UoPQmOhKnQVpM9t1BXNW9+VUyLH2fxL5tYdyOSScnPZrFQ1TpZjiHN+WfOOBhSQ/90TwS5XB3jxe9FI25lPmBd48PMtR1ClFZUJx5EQOFTkxdd5mczBfMNlPFat4eioveMtu0JwMnriMjJ4tts21QtZjJy+Jy9roZ01V/Ek/Tc7i105PeykacT2ss2iin6P0b8nKyxbI8vMSKn7XHkfyujA9xh9D4pRuL990nJ+UBYwYoMMxf0D4Wsu63ESwKuyE2Vg+faUqPAWN5kpbD7XBPeimacOt1EdEHvOjS/VeOPEwj6c5utHops+5aDu8SjqHxS2e8Dz8kJ/kuw/UUcfU/KQPBVdjaYGerAaXyj9w6EcHR6y/IycniZMhUuvbS5Vx6Ma/vbqLHz31YfzGazOhLWKv3ZEZoxcaJsvfJeA0ZxLS1FVrho76uGA+bQ+iKqRg6eJD2ddzdYD58LWDLA6V4EhPiuHn+ODs3rkDjr/+X/qPms+/kFVISHzHbWgWFQRO48vAxWzzs6axiztGoJHKy0riwzYt+2uYciEoj/eFRzDRVmertJ253U1YeIz09tVk0Su0VKL0WveDy+RM49PkLas5zuXDnGcVlJexdaE83LRfui3K4t3chvZUMOBlbYceQ++QQFvqmHHou7FHNZbqVLtOWb2L+KFMmSMHW1ypEC/m1KVAqL2HbjAH8S3cquTJNbjmX1k+kk4Ipl2OziL60HlUFdUJv5oo58D7lKkMGDWT9ZUGBUIqPyyBc5oUQMNMeJ7edsolPC7Hri2RbHCiJbu1jtIMNVubmCIdZeqw+wvvaMcoXxDXkQ2OAUuHb17wsqGKYU0sGn99Es3C0LY5DhuI42B5bGxuGTQ0gvRw+5z3Aw9UGU3NzzGxGsPt6hXYp/dImho6fS7R4+aOcmxHLsTAyxtzCnFGe60iXmDWl3trPCAsjzM0tsBvtwW1RhUdhWhRuIywq0rUbyb5b37I0+Zl7h1fjYG2DhbkFZub2BO27JRnoSonc7IWxsSkWFuZMWbpTMqMu44DfBKasEIzrhB3iUbi7WEvKN5KIWxKj5JIM1s51xdjUHHMzG5ZHXJekW8KpjfMwNhLSNWO63y7yZQ2hFuZW+dRUoFTy4Q25+VK7rioJV3GWl2Sw0WsSNtZWmFtYYDNiNlekZ3UURLN0kiMmZsKSphObz1YYg7++t5cRo6dzJ72iII9PrsfO2Egcf+iM5cQVVHzPe3qG8XZGmJlbYDlsGudjCsQ5l718gfc4O3G6ZpbObI2MqULRtzmTL4fiFXRAtpx7K8Ifc2NjsSxHe64jS6zYesfamSNZHHa9IpOC53hPcKigw8KZ0HMSLdfnfMJ8JmNsYoaFmQULN5+RaBo/c3W3L+ZGJuJ6O85rI5lNBAqtBpQo5Ur4MqytrMVLmhb2I9lxQarpLeHMBk+MhLpvbsY0v10USPqfpOvbmTQrgByJNu5T7jP8Zo7CceQMTj2ULst+m8waGqulgVJ8fAIpibGE+/+GrY015mammFta4zTZm/sxaWKt7GjrAfTX1UPP0J7VB66KD6BMTYhi0YSheG06TUZWBqLkOI5s9MbKzIxRc1Zw63kiSQkJv2ug9OTEekaNdGGokyPOQ4fhOtOflHwoL0zEb6ojxkLfYe7IhpNSzW0JBwPdWBRaaY6RfHMfE4Y4MmHeahIkfUdD60ZzhmtToPTpFevnTWLduRq7f4uz2eDpipGp0BfZ4L/7qmRc+czl7YuZHXBANlHLe3aW31wdGTnDh0eZUvuV5uTQ19NqcaBUkX0pL3OyeVPYwFH06zRX8239u97KxWX5WHWpoxpFFS9lH1+T87KWgfxzIdnZL2UVoDLqZ/Kyc2gyi8oKycnOpjb6Pr17Re7rrwNFQcskyOpjLaJ6+zKb17UkXPL2JbmvG7eTsTltlCp5WLur6O1LsvMqgEzNEPm52byrYqtV01/8XvyW7Nza4peQk50rs/2qGvdVTjbv60u3aoRGuuusXzXSqat8H/JzeFVLwUs/5JPzSnxiU42UGv/a2jZK5cXvyM7Oq3W2WVFHq9f94o/vKPpy5b3xBW1CjJYGSsKuMuFJSk4lLT2dzKxsMjMySEtNES+bJaWISE2K4faNmzyNTSJNlFqxnBb7nIcPHxOflExCXCyx4lO508nIyCAjPU18Wndznc7dXjVK9Yn1dW42b6spi8t4//69bOmovvit6d+mQKmegn45rnzmw/t3MnvJeqK3incrAaWWK0vrA6WWK8v3lHJrAqXvia/tqaytDZTaU9kbSktrASUpYKrtv3DWUnJyMonVNETxJCYmNusxALXlLXzrqECpoTJuD+HaM1BqD/ypjwY5UKqPQ3L/FuGAHCi1CFvbVaJyoFS/OKRASdj1dvr0aW7dukVL3fVWF1Bp6+81gZLAk/ZwMnf90us4IQSg1CYnc3ccFn2V0i+AkoWFRYe6FFeuUfqqfNutpwCUHBwc2i19csKazoH+/fvTWidzN53atklBAAUqKips2bJFdoXJ9wqUpFeYHDt2THyqe1tfYdI2NaJlcpUCpYMHqx+B0jK5/f5SFYCSlZWVuGB/EP52NKB0/fp1unXr1rDjAX5/8uuwJXJzc5MDpQ4rvYYRLgdK9fNJDpQql96kQOn48eNyoFR/1WlUCAEoKSgocOjQt90S0KjMfoeBawVK4eGVhwi29zJHRUWJb0V++lR6rkV7p1hOn8ABT09PnJ2d5cz4HXNAX19ffPr477iITS7aqVOnUFVVZefOnVy8eFE84RMuiE1ISBDbDQm2Q7/3JylJOOU7nmfPnnHnzh3Onj2Lnp4eK1asaDJ/5QlUcCA/P58+ffoggFD5r/EcEDDRFxqlwMBA8vLyyMrKatePcF7QiRMn6Nq1K+fOnSM3N7dd09ve+dla9Al1a8qUKeKKJ8hMmO20Vt7yfFqnTQsy1dLSIiAgoEP0JW1RL4R2sH37dhQVFQkODiYiIgIBOF24cAHh2BNBW/69PFeuXCEyMhJBwyYMSkLdmT9/vrzuNMMYLIyTwnJujx49xGY18nGycX2g0E4FTFQNKBkaGvLPf/5TXFHV1NRor4+6urqYRkGd+Mc//lGsVhQal/C9vdL8vdMlyEZ4BEPNv/3tb/zpT38Sy1Aus/bbzhpbZwVZamhooKmpyX/8x3/QqVMnsbzlMq6UscALgT+Cxk0wsP3hhx9QUlIS801oG8KSpaBREfy/h0coq66urrjc0j78xx9/5JdffmHgwP+fvfeOqqLJ9r/n/eddv7XeO2vuvTNz5878ZuYJ5oCSc84ZMSCICXNOmHPOmMUcMStiFhUjRsQAIjkjWVRATITPu6rPaZL6CIqIj+es1ae7q7qqd+1K39q1e29LaYwQbUrVhqraUF37peCZvr4+6urq0jwp1FRkHtc1jx/9OcEvgYlsbW0lUZSko+To6MiwYcOklY1QqhOHQPlN5RD0CPGhkCSdPXtWWon9/PPPrF69WroX4SK+qdHdVPj3regQ9SHq5tSpU5L0T2y7icFRiNlFmKrOmk4f+9w2IvdLIRURX3CJyX/UqFFSfav65TFpTBI8EvwREvAbN25IEjcxia1Zs4ZDhw5J/UFIV0TcrVu3fohDfOl3/fp1aetRtJO9e/dKOkqjR49GqFaILUkx1stt6HPb54+WTu6Poi8KKZ0AnrNnz5bamMxL8cyPxpf6llf0V4GJhMFs8ZOAknC4um/fvvpv4n2jFA8ePJBWZWJfX/X7fjgwffp0evTo8f0QrKK03hwQ0gCxtaT6fZwDYhITK3ZZRyk8PFzyeyZ0lITuzo9wCHtNso6SAIeyjpLY7lD9GoYDhYWF0sJFtDfVr/4cEJjIzc1NSvhdfvUmViJi77VOTnHrzx9Viq/EgYkTJ6q+evtKvG0q2QqJ4caNG5sKOU2SDrG6FeYBtm7dKgEEocwcEREhGWH81vaNGuv9sbGxiIVu9a/exPajyjxAwzVZoTPYvn171Vdvn8nS7du319RRUpkH+ExOqpLViwMq8wD1Ytd3+bCY7FRA6berTgZKwo6SkKTIQEkAh8YCKt/6PQIoPX78uAZQEsZKFy9e/NvMU8XWmQMq8wB1ZtUHH/ygeQCBnr6Xn/gqRHz1ppIofS81pqBTZZn7+6qvz6FWZUfp01wTQEnoKP3IBidrAyWhzyiAkkqi9On2U9cnBFASHw6oDE7WlWM1n3sPKAmFpe8JKKksc9es0O/lTgWUvpea+nw6VS5MPs07GShVd2HS1Lfe4pWOdhtKEiVvvYnFrjCLIHiicmHy6bZTnydkoHT48OH6JFM9q+SAAEpCf1v8JB0lFVBStY3G4IAKKDUGl7/tO1RA6dP8l4HSpk2bvr6vt/gEUtPSSE5MIC42Trm1F09yagbZ2TlkZWaQlBhPXGwscXHxpKSmkZ6WSmK84tlYEZaeQVpKovIZOY8vO8sSJRkoBQUFSUBp4cKFn2ag6ok6cUAApTZt2khfVtYpgeqhGhxoVKCUEXOfBzFplNYg4ctuhESpWbNmDbr19uZZGsFHAti4aQehUU9qEJgTc5Mdm/zZFRhCwdsaUVU35YVcO7EX/41buRKZURVOBY9DT7LJfwNBlyNq8CH78XUp391Bl3j2mQwqLc7n/s1LnDt3nuDgs1wNi+FNhfL1b/M4f2QX/pt2cDsurxpNNS+zo28o6Dh6kWfvquJe5cRyaMcmNu8KJLGgWsTrPM4d2smGzTsJS8ivSvCJq8YGSqWFWdwNu0dOURXtz5LvEbBlA9sOnCG75GMEvyYs+CAbNmzm3N3EGg8lhp1j8wZ/Dp0L43W1mGeJd9m9ZQPbD54lp3pEtWc+dZmXFMG5s8GSEb7z5y9w8Uoo8anKeisv5Gpl+6rZPqvn+ywpnN2blXRUK1/p8xSCArawcfsBoqsXvOwFV47twX/jNkKjMqtn9VnX3ytQKn/3hrfln1XkeidqLKCUmJJGekosF0+f5EpYhGT5Oy4ugbS0ZEJP72PBnFksWx/A3egkUpKSSE6O5+rpw+wNPMvjhCQS4+OlZ8/sWsWKHceJS06loSRLtZ3iNjWglBn/mMSs5zXq9kXaffZs3ci2/afIfFkV9TQ5gis3HlBcrf1k3jvDzqNXa4wRVSka5+qbA6WyF4Se2s9G/00cDQlDDEcVJfncu1FtvrpbNV8VZcVy+eptCt5U8edFXCjb956iZk1UxX/Nq0YDSkXRJzD513/RwnkyWdUK/6WFE6LaugKl8mqN92PvrXidy8qxnnTuM5RhPq40b2nA9tBU6fHUq1uxNjCi37ARdLHQxG7QcvJqg5qyAtaO6YyJvRcjBvdBvaMR688lSOnP+4/DwMiOYcOHYqqlzog1wVJ48qXNWOkb0m/oSNzNtXAcupKCso9R+PHwpAv+qP/0EzoGxhjq6+M0cAnZ5VDxLpMF/eww6+TD8IEeqGtasTcs+72Mki5twlrfiP7DR9DZXBOHISt5AbxLv0pPG0M69xtKv67maNsN5kFBBbzLYE5fOyw7+TBsQFc6attx8G7ue/l+KMDX15cuXbp8KKpOYXWpy6qMStg4yoY//fevrD2vADv59w/jYmxAz8Ej8HbQw9RrBimvajWQilcEzOyFoWVnRgztj3ZHbRYefiBle2ffHIwNzBkyfDjWuur0mnMQUWV5dw/gZKhP78Ej8bLTw8J7Fhmf0d4vb5mIgb4+hoZGmJka0uxff6PPJGG24zXrR7tj5ODFyCG90RTtK0TRvqrKCzl3D+BsbECvISPwstPFrMcsnpRCxbP7DHU1xqnXYAb2tEPd1JMrae+g/Bkrh7ti4uDN8CE90dAwYePF5OpZ1vtaACV/f/96p/uiBIWJrInLWw0AACAASURBVFswi21nH0rZVBRlsHPpZIYMHszgQQMYMnEFsQWKThsfeoTJvr7sPPewctFScP8wg4ZMI1o0/Eb4NQZQSkhMJjr8IjMGOPA/f/kHozeeJjUjXTpCdsxCX12Trn18sNZqi3nP6Tx6ksP5rTMw19dDV0eP/rO3k5JXQOzVXdjo6jE34DJpaSm/e6D0riib/UuH8e+//Z0h/iGVrSH/QRCdTPXxHjScXg4GmHSfQsZbKLh3GA87KyzNzek/OwCp2xdHMcjRjJn7wirbWGVGjXjxTYFSSTJz+jli4dqLsWNGMHLqcpLfwJNL/nQU85WhsTTWOQ9aRl4FlCRdpJ+rDZYW5niMXk2+WOyXZzHV04qhK4O/CeBsJKD0nOWDXTEyaE8H+5EkVVvdfmlbqQ9Qygo/zaTxk7kY9fHJvOJ1ITHRMbySCHvLZMu/Y+IrPC6XMNFRA8/5x6SY0uRT6P7UnLU3aq68M0NWo6ZmxvknCqRzyNeGdl3nk/ckAleNNiwMVkiYYvdP4ld1FyKzCpjj1gGPRQrQ9CrmCFrNW7Iu9Gm9WfPgwBxMXYaTUwHlpW95/UYxIUQfnUordXceFoksK1g1wAhtz+U1G1xFHmNsOtJjocIX0NuE42j/1JqAmFwCZ3qg120m0sKpNBlP9WaM3nuXmNNLUNPqRGSxyPcdS70MMPZZLq0WPkX8lwKlZzHXmO7ry4m7aZ96FakX1mJtbkSb1josOhoFvGWRpyEOY7Yo0hbcwrLZL8w+EVMjr+fhe9Bup8W+x4oGG7LIgxY2o8nMTqWvYWt89z2Sns8+v4wWbYy5mvacdb11sR2/VwqvyL6KeaufmX0ypUa+dbkR9Vfy8iUvS15TmhtOJ83mTD4UR1G4P23bWXFZ2b72Tbanrd0UCdBW5VvEXA99HMdtUwTlhWLRrBkrb6Zzed0Q1G2Ho5BNPWWYaSt6rggm7fY2Oraz5Kqya2wfaYe66ySeVWVa76vGB0plnFrci//3D3/AoP8Gid6SmJMYNv83PYaNZ+rkiUyat5GkF2W8Sg+hm40t46ZMxMbEkSOxr6XB2LerFRO2XqNClsTWu9T1S/C1gVJ8QiKpidEsH9UN+07d0Pzpn/isDCI9O5fMuGt4G7fCZew2cl4UE3XWjxb/asv6o+eZ3cOcfivPE753FnrWfbiTHMNUD1M8Jm0hOTOThAbUU2qqEqUQ/wl08e6PrVozPBcfV1ZsMcv7GWM1eDPSsur5DSzatcbv5CNOz/fGa8lFKlKDcbDxJOptKYGzvOkyfotyPqlf22jIp78lULq4ajDa9sPJrtWn7u2fhanrCHKV89Wbt4r56opffxzHBkBhFN0sHTifX8rNjSOx91nI01pr2Ybk0W/l1ShAKeb4Amw7j+VkwEwM7Yd+M6D05mksy8Z5Y6BvTB/f5dxP/sQ08DqB3rq/MGBTOBTfxlxDm81XldsfZbmMsm5Oz7W3a/D3+MI+6DuPr5y40i7Mo51+T4IOrMRQ24VwWUybeQqDjiZsOXyQztq6bL8vb1sl08usA0NXh9bIty43Dw7OQd+qB2FJKeRX22LaO8oKw4GrK1c0d7ZPoIOuB3HVGl1FVjBGHXXYGqqkozSLYTbtGeV/FN+uJgxefaOShO1DTbAft55NU7tj3q9KYvBgwyBaWPQjsQ7bTV8KlEqL09kwfQBG+gZ4Dp/LjZicSvpqXLxOZoSrFQv2BTLU2ZJ5R+OgPAZXPXUWHJW30kqY7d4Wp1mnayS9tmkMmiY+yJtbz++tR03TjUOBWzFXt+RCtlLsV3QDGy09/PYG0ttIh2UhScp8njLOVZvuM+RBtkb2db55tH88rXU8SSuDqws90Ow6rbJ9xZ1cSod2NtypvvgoDMNRR4NFx2WJ0Etmunekz9IDzOtvjcfMU5XvPjHVEZP+CwlYMhC9LvORNyZTDk+jpZ4b975Azt3YQOl5xGE627kyqLctNgPXSWUsigzE2toDuablgj85MR/z7jOl2xU97Vh0IYGL/iNxGuRXyVv52a95/tpASegaxcdGc+f2HeKibtNLtwW9lx8lI/8ZsRe2o9+mJXOPPCQ38wlp8aF06dCS4at2Mn+gHc4jV7F99kBsPMeyfulILJyHEpaST05Gw0mThEJ4UwVKz3KzKSkvZWk3AzzmH1U0g6Joeui3ZEqQ3LfeMNNFD5+lBzi+diiOQ1Zz8+hq3LzGcfLERlxcBhItLSS/Ziv6dN7fDChV5DGxizE+844Qffcal2/c45lSZeX+/tnoW3m/N1/d3jQC0+4zuBWyl86d+hEYvI8uDh5cfVILaX262A32xNcHSoXxDLQ3ZdWlJ+RcmI2G5RBS6jCR1rWE9ZEoyXlmR19n5fRh2FpYMnJxAE8rFXkUT+RHX2Hm6H44GTSntdVwUsQklHAYHXVd9t6TZ6QCpnfpgNtshSRIkbKC7ZPcMPJYVDnhZIWtR1fLldVrx6Ft0IcEeRumMBR7DWPm+y/AQsuK4zGyrD+HEfY69Jlf5eX5zfNMQs+f4czZYMnWirC3cvbMGc5dvkWeTA6QenUXdkbaOLm6YmZqie+qoxIda7wNcRi/VdoaEnRGH5pPRy2HGpNraeRetNT1OPBArpx8pnjo0XfSagY66uAbUGX5/Oh0Z8x7zWJhf2vsJxyU2UrSwfE0M/Dk0Sfwp0jwpUBJfumzpLtsmDcWB0sL+s/cwJOiaugPCN0wEqseCygsz6O/pQHzTiRD8Q2stDqwKkSWLL5hpY8uZqMUkiA572PLeqFpUwV6ixL2Y6Buw0r/6ehqd+ae2H4Uv7JIuuobMnXVYhz1TNl+U5YyFjPbywS3MTvlLCktzuPWxbOcOXu2qi7PniE4JJTMwg/st5ZnMdSsDd5Lz0l5BIyww9RnEfLYm3FxE1rtDDlXHSemnsNMsyNrL8ng+xUrBhjTZZQfvl0N6LvqZiU911b0QK/zeFaOcsNkoL9ilQw8vbCYlpp2hFZXsatMVbeLxgVKz1nQx5bxm0M4u7IXpn1WS0SWPD6GQasWjF64jm17j5GYr+iAJQkncTO3YPTECXTp2p9tu1bj7taXe3I3rFsRv/iprw+UFIrWKemZZESH4qHRjD5+R8kqeE74sTVoNG/LyvOPyExPIy3+Hv30m9Ft/l7uhATQzdoYC5feLFkyG3sLO9YFXSE46CAnLt0hMSWpwew8NVWgpKjcUma7auOxIEhxmx2Gc/uWLLsq93FY5W2E0+RdPM+LYmJPF2w6+bA5YAf9O7vgf/4xyQ9uERYtL7e+uMl8VgbfDCi9TWCA+a80U7el/8B+uFnqYuY5iYTiCrKv78LOUJ6vrBi/OkjatXhdEM2cQd2wcujO6p0BjPV2Ze6B2zyJCefm/aTKMeqzGPGZib4yUCrj9FIfLHvOlUSPiUcm0NFiEImyVOUzia6e7HOAkkif+ygEb/1/8Fe9PiTUUgh6mRXHsX3bWLFgCpY6mgxfd5m3iSfQ09AhIEzavxJTCdPc1ei64GJ1ctg52R3DLvMU+9NA5p216Oh2ZqP/JLT1vImVgdKLq9hqmbB0yzKsNcwJjJaX7lkMs9eh3+IqU/N5D0/hZW2CiamZ5CxTciJpYoJFpwGEplcBg4qyUooLn5Ofl0vY0cU0+7+/sulqOjsHmWM7dnMlUIo6OA91HRfuy7SIuT5qP5od9dgri7wq8pjcVZeBMzYwyEmXsTsiK8sZOMURq34LWDzIDpuxVeAiYf84Whh5E11Y+ehHLxoKKIkXvEi8wTCb5vyxrQvhT6oKVZJyCTcTc7bdEbxNxdtEjzlBCVB8CystNVacy1LS94YVfbSx8j1Ug96Ty/ugYTWWAmVoUdxe9LXsWb9lDnqabtyR5cClD+lsYMQs/xW46Bqz+bqMLoqY4WVCZ+VWnMimKDGUAU6mNerSzNQEc3svTsdUQ73Kd6adW0aLVsZcyFCIpQNG2WPcZ0ElUEq/uAGt9mZclIkU6dIvSEBp1QUZPb3Cr58R3cevZXw3Q3r7XVPmDleWdcew+xTW+nbGqN/ayjaSd24RrbUduSmzqDJF3S8aEyjFnVqGjfsYBDS8vLQrpkpJZ3lBIhvmT8B3wgT6dbKgjZYjp2IUfS0qZB9TJs/ixLkTjOruxsL9lzi314/J0xZyM7E6Q+te5vo+2VhAKSEphZRH12oApXvH16LRrDV+ZyOVQCmcPrrN6DxrNxl5ucTFRBP3KBTf7jYMnOnPojHd0Te3RMvQjnUnwkhPbRiw1LSB0puaQCnnLi5qzVl8Ue7j4OdphMME5TZ36Wtev37Ozqk9GTB7N4EbpmJj74KZmT0bLtSWa9a3tXz+898MKJVE08O4Jb2XnKf49Tte517H6tefmXL4vtAPqZyv7hxZxC9//5mV59MVhax4Q8nbYk6vGIbn6NWc2bsER2tHbE0tmX/gLo0tW/rKQOkZM7oYoGnmSJ++fXAwbM2f/qcZXhM3Um0++/zaB8nuRl2Vual4R2bkRSYP6Iyengkj5m8jLuu3l5A3N/bhv3/xICH7Jnbq6qyWK7I0nf5GLRm9T+i8VP2Cl/igbjVUqQMC8YET6GAznMsnt6Db3pyryteVxR9ER9uKIxcv0LVjO1bfVE5qpbF4GLVnUkBVvhVl7yh8/pSnBQU8e/ZMOgoKnvL8RTGlH20xWXgbtWCU/20uzXdF3atKynXFfxjq5kOooc6dfwnjth1Ye1G58nmbQl8jNeYevcTELob0XnShspCrvA3wXLCP3XO90Ou2pDL82vI+qDuPIacKu1XG1b74cqBURm7CTeaM8EJf14j+U9fyKK2mXlfCsQW0a9URd68+9PRw5Ke//pn2xp6cvHoWLxMNpu1V6BjBC8bbtqXXmioAIei9s9WX9jpV2za5l5fQwdibCxcOYdZWl2NpCvBC7gXMtQ3ZFnyVfnrtmHEyVlncHIbadWDg6utVxS8vpehFQa26LODZiyLevce3YuZ1U8d06JZKAHNpkQetHcZV6g5FHp6OmrYnCUpSpBeVPMRJsx0zDjxWvvcZ42w7MnZnMIsHWuM87kAlPQEjbHD0XU/QuqF0sJtUqV/2aOc42pv1JEEWMFamqPtFYwGliuIk+ur/itvETTy8f4t5Psao2Y3kTkJmJd8UVOcy3OJnLEbtqVGIU0v64z1tB+d2zcHBvS/zx3tg2WMm2VWYu8bzDXnTWEApKe0JWXG38dRsTr/VJ8l7UUjC5Z3otvyFqXvCeZqbQ3r0OezbtmDE2pNkZGWSm5fJvjl9MO86gauX9mJtZMOpyASWDrTGfewmMp6kN4hCd9MGSjC/kw6eS5Tb1cVxeBv8yqgAWZ+xkLG2WvgsP1vZLBLOLMPWfTRxObH0d7LnVGopNzcNxnWYQm+u8sFGvPhmQKk8jQHWHRm2PkxZ2mKGG7Zh4MbLtUr/BA/9XxjgV6Vykn8vAHv7ntzJyGCyhy2bbxeQcmYWlt1nVY5TtTL5ardfGSiV8yw7nZioSCIjIwlc5MU/2zkR/CjrNyb4+pW1PhKl3PBAnA070sN3OXeSPwyQXj9P4sLZy2QWlVJWnMnC3jq0tJ1KYUUxi7tpY9R3KQXvyog6Ooe27WwIzXlFQcQxJs1eSXoxFITvQK1ZG9ZdSaes5AmTnDRwmxHIq2cJdNH8iX6rr1BWVsK+Se5ouk0kv+Q1i7t3wMBnDc9Ly4jYP4N26rZcyqw+89WFJ2+IunWJO/F5lJWVEnF0MW2ad2R/VCFPQ1fS/GddDkfm8+5ZHAMt29NziQL4XNg2jwW7BUB4wZxOGhj3W87zd2VEHJ5JWzUH7hWWcG6RNy0MvIkuKOXp40AMWndkS1gOTy6votWv2hyOLuDd0xh6majRf3n1rciP0/2lQKko7iIe5h1xHzqXq9EfNndQWvKclIQYIh9GEBF+DKs2zei3KJCXb16ycZAF6m4TySopI+3yWjq0NuJYwnNKEi4xZeYiHufDy8Tj6Lf4lTlHYyl7m8+SHoZYjtjEy6J8Bpn+SudZR3lT9o7gxX1RM+9HRlEpWwYbouY+k5zXZSSfW0XHdgYcjX1fUvRxzlTF5N7aQPP/bcWuB1V7mfl3t9L2p/ZsvJZB6csnTHRTx3nSQSp4w6Hl09hwSnzt9Zp1/UzQcJ9M9qsyUkJWodbahAtZRYRvH00zNUduZ76mKPUyNmrtWXQmmfzIvXT4qS2bbmVSVpzGaEctukzZV6nXVkVV3a8aCyiVFSawaEQvevXtSz+f3ph1/Bd/+UWb6VvO1VKiLWVO13aYDt1VWYiMyxuwsu3N4xdv2TK2E+O2R8CLEKwtPHhQE3dXpmnIi68PlOJJiI/j/u1Qgo/uwOKXv+Awxo9Ltx+SnnCHQdZt0O4yjai0dI4tH8AvbczZHxpHTvYT7hxdgYmeJdsuJ5AefhhrbV3mbd7FQBcj+s07REZGw5gIaKpAqaQgi9jH9xio/wtmQ5YTnZJFecUrNo+yob2dLxklZaRfWyf18f33FX20OPUK3a2s2CItfLMYYG/K3D1nWT3Gnd6zxEdB3+b3zYAS79g5xpG2VsNIf1lK2rX1qLXS5cCdDOLCLhOmnK8eBi6kVbOO7AxTSHLf5Ucy1NmC+UKnlLdM9TBnzJoj7JnfB7fh/pU7No3Fza8MlGoWIzt0E/3G+Ck+96sZ9dl3Aig1b968TnaUinIziEmsEpl+6KWlzyKZ4dMZJ7dOuLnYY+niw9nHihGzMC6YXo5mOLi6YW3piF/QfSmLlJOLMHHqywNJJeQtx1eOwcTEGjdXe1x8phP1VKEiG3FiDfbGxri5uWLl2oeTEYp8C6LO0tPOGEdXNyytnVl9vGqb60M0fjislPObpmBt74KbWyesLB2Yt+uqYqIrL2bPnH4YWtjj5mRDt+GLSZNWy2Vs9XXBfdJuKcvC2DP0sleUz8rKiZXHFZ/CV7yIZlofRywcXHG0smTMyiBeC0lWWSHbZ/lgZO6Am5M13UctI03xueCHSawW+qV2lF4VZBMdJytUVsv4o5d5LBgxiN2hiq/k3mTcYKi7JbbOrthZ2DJn9zVJnPv02iYs7LpxKUWId8q4tG0G5kYWuLk5Yu85htsZChFL0pVduJkb4uLqhoVDd/bdULSrkpRQBruaY+fihq2lHfMDbnz2nvpl/3F4jltNzZ3Md5xYMQojUxupfbr2nUaMpNtUyFwvK4YpTU68zQhlcCdL7FxcsbWwZV5AqIKO12ksGd4ZM1sXXGwtGDh3Fy+EalTFG474DcfIxBY3Fzs6DZhF9PMP6Ex9lL/vRwigtGFD46+iD022pkPXZRJB0ac3Mn7OWs5fuMC2+YNp29aIPWEK/ZKXmTfpbWvOstNiMIZrm30xsXJjSB9X3IeuIP/Liv8+Qz4QIgMlYZn77Nmz3Lp1q0Gd4sYLI5NJseyYNwRbGyv0tTXRN7HAtf80wmMzeHB2Cy4mWphYWKKvb8mMTSdJzsgkLTGcGT6dGL7kIOnZ2aQnR7Nr4UhMDI1w85lMyL04heHKBvj6TbbMLTvFFTxpCpa57x9dSbcu7tiYGWNu40DXwbNJLoA3+eGM6mqJjXLsmLX9olIn9R1Hloxg+OJA5dZQBQ9PrMXd1pouA6YRnvkF4tkPtJ36BOXk5EguTL6FZe63T24zsqsVNk5u2FvbMWP7Jcoq4OLmavOVlSMLAkKVC7MKrmybSt+JGysXOsnX9tDDyQrnHqO4FCurqdSHA1/2bKMCpS8j9cOpv44LkzekJ0QRGZ1U8xN6QcLbF0RHRpBR8NuNviAjnsjoZGrbpHzz7AkREdE8qy3Wf/ucxxGRPHkv4sPl/ljo8+wUIiKiyC16XyKVmxLDo7i0WtsRtXISdIjyvUfHO5KjI4jPeF93Iyc5mkfxGfXaN/5SoFSL6s+7LXtJ3KMIUnJl1egPZ1OUnUzEo3hKam1zlhXlEBkRRX5JrT2zsmJiH0WQmteAyni1SPtY+6rxmJKOlPfoKCc97hExKbIye1Wqp+lxRMakVH6MUBVT/6tvBZSS7pzmyAXFYuNpzFXmTRiBt5cXg0ZO4eSdKnCdfOswy/yPVvXxt3mc2L6Secu2Ep1TR8Rff7bUSCEDpa9tmTs2NoaY2FgSk5IlS9tCihMbG0dKWhrxj+5y+vgJQu9GkZaWRkJ8PHExkdwIvcHjeGFsMo64+ARSUlIk6VRicgrJwoJ3A4CkpvzVW0VFOeXVDLaVl5VXmY2oKCH+UQTJObLOqqjWUvKysylpBIBdoxHV4ebbSZSUxJWXEB8VSVp+zTHxuRhbI6LIK64+X5XzNCeLotpzZB3K+bUeUQGlr8VZVb6/yYEmAZR+k0JV5Jdy4FsBpbrSXV4L+NY1XUM+11hAKT4+XrLGnZCQoDgLMKQEOgmJSaSmppKclFhN5yiepORkCRjJz8Up8xB5VYY1AFj62Nabyiluw7W0bw6UGq4o3ySn94CSs7OzyinuN6mKH+ulKqD0+6/vpg6UmkINyECpulPchw8fEh0d3aBgpCGBTUPnVRsoCZ6ItqMCSg3XQgVQatu2Ld9i663hSvHtclIBpW/H+x/6zSqg9PuvfhMTk2+io/Q9cbY6UJJ1lFRASQWUGroNq4DSl3FUACVXV1cpkz+I/+9NohQaGkrLli3rpMz9ZaxSpW5IDkyYMIFu3bo1ZJaqvJoYB1RA6dMVIoCShoYGW7dulQyQysrcP6JESVbmPnHihEqi9OmmU68nBFBq164dgYGB9UqneljBgQ8CpZ07qywJN3VGiYGldevWPHig+EKrqdOrok/BgUmTJuHh4aFix++YA8IwqthSUv0+zgEBCjQ1NSV1hwsXLhAWFkZUVJS07ZaYmMiPcAidJ/Hlm5CkXb9+ndOnT2NqasqSJVU22j7OQVVMXTiQl5eHmpoaApirfvXnwI4dO2pKlFxcXBCB38vv9u3btGnTRupk3wvNKjph8uTJdO/eXcWK3zEHzM3N2bJF6Xj4d1zOLyladaB0/vx57ty5I5kHEBIlASB+hEPWURISJbFDcOrUKRVQ+pJG9YG0MlA6fvzL/E5+IOsfIkgIj9zc3KSySltvdnZ2koiuU6dOODo6NtnDyclJIlzY2/iP//gPSVQrCiLCmzLdPzJtom7E4e7ujrCm/ve//12qQ1WdNd1+Vt/2KupSbN+LBdef//xnaRXbuXNnVb+sNpbKPBJbz3p6evz3f/83+vr6WFhYIMZfBwcHiV+Chz/CIfghDlFuGxsbBMD+29/+Rvv27SWps+CBaFPimfq2R9XzjpIkxNramj/+8Y9oa2tXjrkqftZt3BVYSGxbir4pfpVASUtLi969e9OrVy969uyJt7d3kzgELYImQVvfvn0ZMGAAYhD+y1/+IlV+//796dOnjxTflOhuKvz7VnTI9SbqxsfHR6o3sd0gwJKoQxHWFNvbt+LX9/je6nXcr18/qV7/+c9/SpKB2nX8PZavIWgWPBLtXPBn2LBhklTVy8tLUh0QW9FLly7F399f0lcSUv3du3f/EMeuXbukXQyxTbtmzRoWLlyImIOE8uycOXMYM2YMgwYNksYJMf43RF38CHnIc6UYX0U7++tf/yqBUbk/ivG4qc3xTaleRH+VxzUxX9nb21cBJdE49+/fLwV8D38RERES2hN73Krf98OBmTNnSgPe90OxitL6csDKygoxCap+H+fAuXPn0NHRYc+ePVy5ckXadhOf3wvjjsL4449wSDackpMlkwh3795F6GoJ6drKlSs/zjhVTL048PLlS9TV1RHtTfWrPwcEJhKSJfGTJEpCzLl9+/b65/SNUty4cUNakd27d+8bUaB67edwQKXM/Tlc+77SCGXujRs3fl9ENzK1QrlWrFbFVzViEpN1lITeTkPbK2qY/ITeVFyD0ia7MBEf5FTXUVq8eHEj18bv93XiqzexlXn06NHfbyG/YskEJqqho/Q9mgdo1aqVyjzAV2wkXyNrlXmAr8HVppWn+HJJBZR+u05qmwcQH6cIKfnXMA8QH59Iano6KYkJxMXKYCeelLQMsrNzyMp8onBNEhurcFmSlk5GehqJCbIl7nhS0jNITU6sll7O5/PPAig9fvyY6uYBhGkJFVD67bZTn1iVeYD6cOv9ZwVQ+qp2lCreFPLwxnmOBQURdDSQ4+duUvCqlm+s9+mqc4hYgbRo0aIBgVIFmfH3OH38GEFBRwkMPMmj9Cr/ZukPL+K/yo8NASf5qDuodwWcO7gFvxVrOHs3qVpZSrl/4SAr/Vaw78ydGh6Q0+5fYP1KPzbtPU3uF/i4yY29wZZ1K1m3/QipkrdT5etLMjkesAG/lf5ciVQ4Ba1GWOVl2v2LEh0b954it5o7u6L0CHatX8mqjQE1/GBVFD/h2C5//FZt4GpUVmU+n7r4WkCptCSbq6ePcTQoSPoU9viJU1y6cZ9nSqd7qfdClOU7TV618tWg900ewfs347diLefCU6pFveVu8H6p/g6cu1vDj19K+DnWrfRj8/5g8ms7+KuWQ10uizLjuReRUK19lJMacZXNa1ewZstBEvJrNpDH146z2s+PHUFXKP6IW44XqQ/YsW4lqzftJbZaxZYXpnN0h6i/jVyPyalGXgVRV4NY5efHrmPXqOmhqdpjv3HZqHaUyku4f/kY61evYOuBc1Sy6G0RETcvEBR0TBp/jgXfIF85/rx9lsqFs8HE5lSVruJpNFs2bCOh6COM/I3yfk6UAEpiS0R8HVjd4GRDSpRi4+JISkkjLfkxZ4OOcPHWAxIEWIpLIC01kUtBO5gxeSJz/bZw61ECKcnJJCfFEhK0h237jhEZJ/y9JZCWlsTxzUtYsiWIuJTUau5OPh8kCSmXLFGSgZL4MktY5m4qQCnl0T1iavm4zI+/JfXHtdsOk1LNeXRW7B3OhNziucIPutQkUm8GsenAxSqfgp/TUL4wjQyUjhw58oU51T95YWYcIWdOEBQURGBgENcjUqVMSguzuRlyWgo/WUELMgAAIABJREFUGhhIcGiEwtk68Cw1gjPBV8iu5mDzaVQI/juCaHyXuEgS368KlIrigrFq/Q809IwxNTHG1H00D3JqDvT1Z31Vivo4xS0XLos/+StkWR8jfmqjiZm5GUbGFqw6HSWlSrqwHjNdI4aM9cXLWhOL3gvIeVcrz9I8lg91xsS5D76jBqHeXpcVp4T+VAWnVw1Hz8iRsePGYK6lxsBlJyRHsgnBazHVMWTomPF4WGlj3W8xedV9BH6SZsUDadd3Yq2rw4BRvvR1MsCg8wRSRId9l84Mb0ssug5m3IiedOxowo4bT97LNS54jVS+oeN86W6tiZXPYp5VwNuUC3iY69F96BiGelmhbtGXu3nl8CaVqV4WWHUbzNjhPVBTt2D3rbqBpc+xzF2X+nuZeZX+tiYYGRtjbmGBvkYr/udXC268gPSQdZjoGjNsnC8elhpY91/2Pp/fZbNogCOmLj74juxPRzU91p0TYLec48sGo2fizLhxozHRUGP4qrMSD2NOrsBY14hhY8fTxVwTu0HLefo5jjFLXxIWtAbDn/5Ce5eJyHA2N+oEHmYG2Dk6ot3iH7SwGMJj5eB8Y9dU9PSsGTV+HI76anSbGvDegFwYc5oupnp4DR/LkO4WaFj358HzCnidyISupth0H8KYod1R07Bm/918qUxXt09GT9+a0b7jsNPrQI8Ze9/L970GVCug8VyYVBB+fCWdnbsxbsI4rDR+xW6Yv0Tv2+RL2LX9B+p6xpiZGGPiNoJ7uaWUlcQzuacT1jbWWHUaxt1cUWFl7JzYFbeR63n+hWC3Fis+eisDpeouTIREqSGBUkJiMlG3g5nY05L/+tP/MHLDKdKeZJCWkU7w5qlod9Ckx8Ah2Ou2xdBjEhEZOZzdOBkTPX30dXTpPW0zKfnPiL64FUsdfRbtv0Z6WkqDAyWhPnH16lVpgdMUXJi8eZ7Bjrn9+N//+jMD112orMPcuwdxNNSl78hx9Hc1Qq/TWFJfQ37YPjpbW2JtYU6vqdsV/eXFQ3zsTJl3+P5vOyOvzP3rXAig9K1cmJxa0pd//dIKE3NzjIxMGLFMYcspKXg17f/5b/RNzDAxNsJtqB/5FfAyLphejtbYWFngPnQZuWKKLctgQlcLRq4PqbaA/Dq8+lCu77kwEZ8MNqSOUn74PsxNO/FACQOFB+aG/AmgVFeJUtbdk4wdOYbT4ekfJ6Eilymupow/rABHVJRLYAbyGGOjTs8lp6W0FennMfi5Gauu1QQcGedWoNbBkstKx+xBk+1p23kuOWn3cVZvy7JL2VL6pCPTaKbuxIOMPGa6qNHD76IU/i7hODotWrD6imLC+jihtWNesshTA4uRAYqI/OtYqzVnyfkcMs/OpJVWNx4rHaKvG2qKVrfF1PCPXpHDCKsO9F6mmPzLU86g93MrdkZlc2haVwy85ikaaEUGvbSaMWL3baJOLEBNpysxkmSmnJW9jDHss6RO0ofPAUoZt4MYO2ocwQ9q8rw2J8pK3/H27Vup3oLmdqW97QSeVzyX6s9n5Xnp8bKkU+j81JL1t6pLUSDl5CLaa9hxXSlEPOhrjZrnEnJTbmPfsT1rrivqJXbfeH7V7syjJ7lMsmtHnzXXpHzfPD6ERvNWbLz5rDZZn7zPDTtCn5698HGzQN12ELIsqyg/legEBQAtitpLi//zZxZfy4F3CXTRbMO0I4+lvPOub6DNL1ocT66+EHnLxmF2mPRegrTILUvGs2MzfA/d50HgbNT0vUiUQEEpi7vrYj5sEy8Lk/HUac3UowlSvrkhfjRvqc8pxYOfLIf8QGMCpZy0JLIKFOgm7tgM/u/fDLhTBm+ig7AwcSZM2Z1kb/DZ55Zh7j6BYkqZ08WCxVeySbu6HkvHgUQ+b9gxSubHh84yUNq0aVOlRKkhgVJ8QiKpiY9ZPtoDV4+e6P76b3xWBJGenUtm7BU8DVviPmEXeUUvibmwmtb/asvaw8HM8jJnwNrLRByci751H24lRjGhswk9pu8kJesJCQ3gDFfWmaotURKSB2H25Vv7ervgPxHPfsNx1miJ52LZ/lARi/sYYDtCaWuwOAwbtdYsPfaQk/N64L38GmRexMnGk8jXbzkwtTvdp+z6JpN79fYmgJKwN3jo0KHqwY1yvX1CNzwmy7YZy5EhwL39szDrNLpSQlSu9FJ9ebkPTuP3w+s4PK0cOZf7litrhuI4cDliffctfl8dKD29dwBjbVP2X39McubTBi+jWIE0b968Tltv754lsm76AIz1Dek+bC43Y5RopjpVFXlMcdXHe+kRYhJSqZT8ZQdjoq7D1mvyiJvLaJsWeK++VT01x+b3Rt9lIoXK0LSQ+bTX9yZwnx+G2m7cK1FGZJ3GsKMJmw7uo5O2HjsfyLxJobd5R4auuloj30/elOUw3PQXfDbfVz76kgldjBiz9DRnZ7hiNGgNspAqbMdEOuh0I6bafFCReQajjjpsu66kozSLEXZqjFx3hHFdjBm6tqqcO4ebYjdmLRundMOif5Wy7sNNg2lh7kPCx7a0qhXic4DS26fxrJ7ig7G+AV4jF3A7Lq9ajh+4LI7EXaM104+nwfPLGKrrseu2EsC8y2SIRXN8/MNrJDw43RPjLtMrwV7i2dm0N+pL4O7F6Ot2JlKJQcrTg9BTt2Dr4T24aBqwN0q5EqiIx8u4A2M23KyRb11u3hS/oPB1GeFbx6Nt04/kDyR6m3KMjn/9lS0RxZTF7kRNzZrLKUrxVf49XLWbM+N4RlXKsiT6WKozauPdyrDNg4xwmriRdRM6Yz2k6sONu2t96OA2njvXj2CsZs5lsbwTv8JQzNt3xO9k9W3kyuw+etF4QKkmCScWe9POaCAZFfDqcRAm2sYEXHlE0hO5j0HB7c2YWXQl6MJpBrq5s/FYEEPcXdh66xNtquarvviuOlA6c+YMN2/elIznNqiOUmwM4eH3SYy5Qy+dFvRefpQnT58Rc34beq1bMu/oQ3KEhCn+Ol07tmDYyp0sHOyAw+DF+E/1wbaHL2sWDMGy02geZDwlJ6PhpEny1pvQUZIlSk0FKBU+K0Ast5Z008djvlIJuvAxXnotmXpcXsa8ZZarHn2XHOCk/wjs+y8hZN9SOnmP51jgGpw7DSexDuPhFzekT2SQk5PzzYDSzoldsOkzi+jYeJ5WTqjw4MBsdM27E/o4hoz8qu3vsK2jMekyiYsnt+PuPpAjp3bi7tiD243bNWtw9KsDpZLk6/g4GmHv6o6NqQndRi4j+WXDwcL6ACW55AVJ99i4YBx2ZqYMmL2VvNfV6Slm2+QeGFg50snJCjM7T448LICEo+ho6LK3EukUML1LB9xmB8vZSttr2ya5YeSxqBKUZIX5o6vlwuo149A26EOivNgvDMVew5h5/guw0LLieMwLZT45jLDXoff8E5X5vn6axoXjgQQeDZL2c8VAIvZ0j529QnYlL9+wbYwlP+n3JTQqlnsX92La5hd8Fx9h1zBbHMZvrRT9Rh+aT0ctB+5UtU1KI/eipa7HgQdyr85niocefSetZqCjDr4B0ZX0HJ3ujHnPWSzob439hIOV4UkHx9NMvzuP6iBM+RygJL8oP+Eu6+eOxtbMjMFzd1Dwtnr9yU9B2JbhtNTtToIQNDzeg6aGIYcjlXsqFblMcG1Pt4UKSZ4iVTkbRjti3tNPKUWE9Bur0dF1Z9WKUWgb9SdViTYrnl3CWsOUhf7zMNW05UxCsfLFTxhspcXAZVXt4lV+Cuc/VH/BV8mRgXMV2VxfMxwtm/4fBEq7x1jS3HIEOe/gRchCWms7U7nbWRyFp3Frxu6qqitePKSrYVsm71dIh8RrDk52wKrvPOb1tcR5alDlm2P3jKK9/RBOB61GW71KCkzpQ1zUOzLrQP3cBDUuUHrK/hXT6NHZln/8vSVLzijK+zr9NgOcjbBzdcfW1IQuwxaTKPSPSp+xb9Eo7OycmesfwMKRngxafIiM5AjOh9ziRTUdk0oGfYULGSiJrTdZR6khJUqy1CY57Qnpj0Px0GhGH7+jZBU8JzxoDRrN27Ly/CMy09NIi79HP/1mdJ23l/ArB+jhYI5N5/4sWzITW0tHNhy7xLF9uzgcfIOE5KQG33qTdZQET5qCRElR3e+Y7aqNxwJlP8kOw6l9S5ZdlTfGYZW3EY6Td1JYEMeM/p1x6DqY7Xt30NfdlS0XHxN98xLX7idXjilfoRl9MksBlL7V1tuVLVMwNzPHvZMzRqZ2LDt0S5qL0kMDcDE3wLVTJ0yNzRixeD+FFfDmRTyLR/bAzqUn/gF7GOXpwqIjYSTdD+XizejKufWThW7AB746UBK6Oe/evKKoqJCMiFOYN/srfVZdbrAiCKAkDBfW1zxA+t3TeOn9k38YDyDxWU2FkvLSd5QUF/H8aQpLfAxoZj2F9OgTGGnqEhBWpKT9KdPc1ei64FKNsuyc3BnDLnMr9Tkyb69FR68zm/wno6PnTawMlJ5fwUbLhGVblmOtYc6Rx7KKWhZD7XTov0SxBSYyz4s4Qy97CywsLRG2acRhaWGBTdchXE+vEgu9zo5k3rDuOLm4M2BYP7TatWHq+gvsGWGN7ZjNlUDp0YG5qOu6cF+JGcQ7yh4fQLOjHnvDleipIo/JXXQYOHMjg5x0GbMjsrKcR6Y4YN1/IUsG22EzZk9lePy+cbQ07kmMzKLKmPcvfH196dKly/sRdQxJuX2crtr/4F/mQ0l9UcWDyuRv0uhv0gLvJQrdgrLIPWiqG3DggXLDsTwXX+e29FgeWplEtNVNY50x81JuUwFpoX5oG3qwce14BdCVgdLTC1homeO3dSkWGlYcj5MLnc4AKy2GrqoCYNn3juNlK+pPUXeV9ecxnDtZ74O80I8Apfv7ptGshT777yu2C/MuLKKlpgOV6maFj+hu1JqJ+xKrylQUQVejtkzYUwWe9o+3xW7wUhYOsMFhYpUoPnrnCDo6j+D8yQ3odHAmTCioid/b+zhqqLMgULkdXZX7b14JoCQMKDbO7xURocHs3bGJcb3s0bHuzc3M11BRwbu3ivHnSeRZrFv8lR5Lq/RN3pWW8/j4Yly9JxN8cifdHCxxdzCh94zdFH+gWTV0WWSgJLbevppEKS6OhKQUUh5dqwGU7h9fi0az1vidjVQCpbv00W1Gl1kBZOTlkpSQQNLjUEZ1sWbY3E3MG94ZA2tbtPStWHn0NumpSQ1iJkB2YVJboiQMT37735uaQCnnLi5qzVkUUiW19fM0wnHCNiWppZSVvmDLBC+GLNjPodXjsXF0x8LMmtWnv52tv2+59VZRXsqrkpe8eP6MM0t689dfTbiYLPpmOW9el1D44jmRp1fS7O//ZukZhaK30AktrXjF8SUD8R6/gVM752Fv64KDmTkzdt9qdNDZCECpZlNf0lMdw34N5/+pXkCp/A0pd08zupcTuvrmjFu2h5R8WRJQk075LvXcApr96sT9JzdwUFdnZXCaIqo0DR+Dlow9oNAPkZ8/t7QfHS0HI2/qxR7ypYPtSK6d3o5uO1OuKPFQWex+tLWsOXr5It3U27LyhlJX5l0M3QzbM3lv1cRGeRklL4soKiqiuLhYOsT1y5LXfGgsf/NazOapDLQ3ZFXIE0LmOtOx+4LKr7QurRuChsXwShol2p9ewaSNGqsvKAeAt8n0NlRj/vGrTOpqSK8FVYbKVnjp47XoAAHzeqDbpWowu7y0F+ouY8n9EFEyg5TnzwJK5a9JvH2ckT0c0DWwZPyK/aQ+/YBIBkg6PY9fm5lyOVsBgivyQjBu25F1l5TK5m+S6KHbksmB8TUoOznXG037UcjfOT7aO4qOjr5cPb4BbTULbijx0JtHu9DSceD4lRA6dWjHOlkJ5nUEnfTaM/tIlQRHDBSK+lPUnajD36q/OxtGoW03qFKZWxAYe24thlrGbLtWpSz/8vEu2jfX52S8En1nhmKj1pZ1t2XQLXTQnzDAsgM+y2TgVsbibjr0XhHIjlkeGHj5VZb/3LzuGPScT8KjMxi11ORYhrIiM4Mx7KDFtltVW1eViX7jonGBUjVCiu6i/9N/MnL7+8BulY82Or2qwFtF1i08be05EpnN7qndGbnhFmSdxMLSkwi5EVTLuqEvGwsoJadlkhV/Gy/N5vRbc4q8wiISr+xCr+XPTA64S0FeHunRwdi2acGodafIyMokJzeDXdO9sfCcyvXLe7AytCU4OgW/wba4j9nIkyfpDSJVatpACeZ30sVLqZvKy3h6GvzKiEqp7QtG2WjSf0XV+Bh9bAE2XceTmBeLj6M9wU8gbOtQXIZWtbuGbkefyu9bAqUatD05QZtfWrMztPZY8gQP/V8YsKJq4Zp1axu2Dn25n5XJxK62bAsv4sm5uVh6zKxUjaiR91e8+epAKSX8ImduRFPy6hUJoQEYtGzG9MOPGqxI9fnqTSjLOhtrMWDGBiIyPzzBviqI48yJEDILS3iZE8OULlroeS/nFSUs99JDr8dcsopLCN83lbYdHLmV/4b8ewcZMXEhKUXw/OEe1Ju1YnlwPCXPExlj25Guc4/z+kUS3XV+pueSYEpKnrN9jDM6XaZR8Ooty7010fFeSk5JCXd2TKSdlhPXcmpKuT7NsHJy0xNJzSnmXUkOu6Z5omM/jIx3kHNtFS1/1mR32BNeZkfSx6wdPisVUr3T66cwbbOYRItY2E0b/Z7zyXlZwp2ASbRRdyWi+DWXlveluU437me9JPPeHnRaa7Ljfh7Zoeto86sGAfezeJn5AE9DNYasDvk0qcDnbL1l3dqHo5E2g2ZvIipb3iL8wOtKcxht/itmo3dUStHgBXM6a2HQezG5L0u4vWsCbTTcCC94S86dvQyfvJS0l1BwdxtqzdqxJiSJkoI4hlup4bU0mNfPYuis+TP9VobwqqRAUpA26DGX569es6BbB/T7rCD/VQnXN42hnY4bt/LrgBZrkV5e8ozYxxFsHOXCv9VsOXovimclZTyNPEDb/+//Qb2zL4GBh9m1azeXH6bDmycMNW6Jy+QACktecmxRT9TMBpHxBmJPrWbk3G0IXHdyrgctDXrwKKeEjDs70G6tzb6oAp5cXEGrZtociMyhOCOMzrrtGL01DEqzGGjWHNepByl+VUzgLC862Awm8cNdplYpqm4bbeut4jUPLp/kwt1EXr16xf0Dc/jl323YGVZAduQVTl+PksafxJv7MG75C5P2KbYQK95ksbi/I/0Xn5KIPjzLG5dB8zm2dQpWncaQUuNrh6pyNeSVAEodO3ZESJROnz6NMKArDC8KnR2h5Fz9kPV55LMcJ9/XPsvxQvH67nWxbbYR05/+C+vhCzl7NYzU+LsMs2uPuosv9+ITOTC/N7+0t+bgjThyMtO5fmAhxvo27A5NIu3uYWx1dJi2eiM+joYMXHiYjPQU4uJiJamSeJf8fvm9te/lcPksxwt9rKioKGlXQFgnbyo6SsW5qTy8d52+Ov/GuP9C7semUlrxmh2+jrS1HEHi81fEn/OjQ3tjjkQoVCdeJJyji6UNu+4KIJDNYEdTpm0JZMlwV3zmVW1zN2Qbqkte3wwovcrl0tkzRKa/4FVJDgGTO9Pc0IvYp6VEXj3L1cgMXr0q4daembRsocXe+4pF3pvsewxwsGDpKaEX+Y4ZXhYMWxrAlpneuI/aXLnor0vZG+KZrw6Uos/442rvgLOTM/bWtoxfFcSr93cbPrss9QFKL59mk5zx2xphb5/eZ3KvTji5OOPiZE+nvlO4l63Yo3qZdImBblbYOonPit1Yf0axYk09sxybzoOJkPS8SwneMBlzUyucnezoPGQ+cUp7RjHnNuNqbiI5d7TtMojzSr2kF3GXGOBsjp2TM1Z27mwKjvkMflRw+/AyXCSnpI44eY7gYoJS76niFYeXDMPYwhZnBxu8x60iS/EJFDsnd8Nzxj7pfS+TLjLA1RI7JyesbDqxIVgpLXuZwLxBnbCwc8LByoZJ/mcUDbX8JfsWDcHE3A5nByt6T1xLlry1+IkSfA5QKs7PJCVTqUz/G/mXZlxjQE8fTj6qJlkBXsSfp5+LhYLPtp3YdF7B58Tji7HpNgLF7uc7Tq4dj5mZNc6OtnQdtoikIgXoiTq9ASczU5ycHLHrOpRL8Qrx0rPoc/g4mWHv5IylfRe2XqgppfoNUmtEFcddYUzf7rg52WFlbYt7t74cv5NBzvXNmOubYO/kgLWVJWbmFkzaoACkmWEH6GptiqOTM9bOPTlyTyGZvLVlDPY+c6TPbSmJY9YAVyztnLC3tGXa5nOKff7yQnbPG4ixhR3O9lb0nbqBHOV2bOqN/XS1MlLk69qboHuyjLQGyb9502hAiVKu7J6Ho50jzqLtWtgya2uIBJKTQzbTqXL8sWGc3xFktb7k0G30HjidVGWbfZV+m4l93bHv1Jf9oUmNIt6XgdKGDRs4deoU169flwDDo0ePJLAkAJN8CEAhruXzx8Krx0dHx5AYF8W2uUOwtbHGSF8PYzNLXH2mcCcqhQfB23E318HQ1BQ9Q2vmbjtDYkoaSbG3mebjzujlh0jJyCA5/hEBS8ZgbmxMlwHTCQmPIT42huhq9FR/74folOmVz/LzAiRFRkYi3JdcunSJwMBADA0Nv/lXb/ePrsKjWxccbaywdXSh25A5JBfAu+eRTPC2w9rBSdLdWrT3unJB9o7DS0YxdsXJyn7xOHgz3R3t8Rw2l8jcRlJ8q3x71cU3A0rvsvGf2g87RxecXZyw6eTD0XDFGBWydTo29k44ObtgbeuG3+Ew5Q5JBZe3TWPg9O2VgCj99iH6drKjU5/xXE+S1Ryqyve1r746UBIFePfyqfQ5ac6LOs6i9Sh1fYBS3bN9S2ZyPInpH5gcyktIjo8jt0j+huzDuRbnphOflPne1lhZcR5xcUm8rC0wKn9JUlw8ecW1Iz6c/4dDS8nNSCI++ckHFd6eZ6WQkKbc4vtwBlD2kqT4uA/QUU5mchxpee9vVT7LTCYh7QO8+tg7PlOi9BvZ1T1KKl88ee9VQM0sCnPTiE/Oem+yLC3KJS4uueprSDlZaTGJceKrjvpLkuQsPvv8+hnxcQm8qKZz9n5eZWQkxZGeV02DX/lQQWYSCekfWEC8LiA+LpHC38z3/TfJIY0HlBRvfFuYS3xsHPnFNftmaUmBNP5k1xp/Sl485UVJzWdl2hvrLIBShw4dWLt2rSRJuXz5Mrdu3SI8PFySLAnpknw8fPhQupbPHwv/UPzDiAgJjETHxPA46hERESKvh0RFxxB57yYnjx3j8s17xMbGECHec/8Oly9d4X5kFJERD3jwMILH0SJtFI+FBCgyos50yXTWPst0Ct0kAZIESBRuXA4ePIi+vr7kHLex6qH+73lLWkIcmc+qS7ZLKcjP500DCgLqT9eHUwig9K2UuQVFTzOTiUtMf89MQklBJnFxidTsmuU8f5rHN+6aNRjZKECpxhsb+ObrAKUGJlKV3Xsc+ByJ0nuZqAKaNAcaGyg1aWZ8hDgBlNq1a8fy5cvZt2+ftP128eJFxLgmtuEa6hBmB2ofct43b93mbng4d27f4mblO29y+84dbt28WYMGRR4NR5egQQAkoWt6/vx5CSzu3LlTchS8YMGCj3BNFVxfDnxroFRfepva8x8ESsJT7vfyEyuvli1bSpZsvxeaVXTC1KlT8fT0VLHid8wB4RR3xw7Z0NzvuKBfUDQhQRGGAAUoEIOxMAh44sQJgoODJeAgwIN8XLhwQbqWzx8L/1B87TA5rXyW4+Vz9fDaYXKcfJbj5XPtcPn+Y2dRVvHFn9BN2rt3r+QfULh1Wbp06RdwVpW0OgfEByTCKa7Y3lX96s8BsYhxcXGREv5B/FtYWDB48GCpowrlwqZ8CLsjwnrrn/70J1auXPld0NyU+dlYtImBUViA19bWlmzHNNZ7Ve9pnP4sJj1x/PLLLwwaNEjVLz8yjop+MGXKFP74xz9ib29P9+7d6du3LwMGDJDG4KFDh/IjHGK+Ee2kf//+9OzZk65du/Kf//mfeHh4qNrOR9pOfcYyMU8GBATwl7/8BeFjU9zXJ/2P/qzop6KNWlpaVgEl0WA1NDQkWz1iRdgUD3Nzc8Qh7NEIx5uCXnEW93JcU6T7R6ZJrhcBxK2trdHT05PE66LORJgc/yPz6Hsvu1yHoj7FoKKlpSUp5Yr6VtWxYiwVPJL5Y2dnJ42vOjo6leOZra0t4hBxP9ohyi3aimg7YnwQW7cCQMphchv63vtJY9Ev90fBT3GtqakpGfKsPuY2Fi3f83sE/wTGENhI/CSJknQlzK+Ul38XR0WFQnNOnL8XmlV0Vik8q3jxffSzz6mn720s+ZwyfmkamUeq84c58KX8VaVXjC/yPCm4rOJJ/cfc6q2zBlCqHqG6VnFAxQEVB1QcUHFAxQEVB350DqiA0o/eAlTlV3FAxQEVB1QcUHFAxYGPckAFlD7KGlWEigMqDqg4oOKAigMqDvzoHFABpR+9BajKr+KAigMqDqg4oOKAigMf5YAKKH2UNaoIFQdUHFBxQMUBFQdUHPjROaACSj96C1CVX8UBFQdUHFBxQMUBFQc+ygEJKG3dupWRI0cyevRoRo0a1SQPQZs4xowZw9ixY5k4caJk6VlcizA5vqnSr6KrabYrVb18fr1U74/jxo2T+qOvr6/UP+U+qeLvqMpxS/Bm0qRJzJgxQ/Jp5ufnx6pVq1izZo10rFu3jh/pEL7uxLF69WrJePDixYuZM2eO1I6EkUTRpkQ7UrWhuvdReR4U86LgnzBuKnhZfZ5U8fPT/BR8FJhIYCPxk4CScEb4v//7v9jY2EiGvoSxr6Z6CBqFkbKffvqJP/zhDxKd3wPdTZWfKrqablv/HupG9D1xCOOvoj8Kg5Oif6r6ZM12Jfgh+OLg4ICamprEq3/84x/8+uuvtGrVSnJpIvy/CZcTP8IhyioO4cqlRYsW/PzzzxJP/v3elo+yAAAgAElEQVTvf+Po6CgZ3pTb1vfQD5oajdX7ZOvWrVV9sp6YRvBPYCIDA4MqoOTs7Cw5Z/yo3KkJRmzatInmzZs3QcpUJKk48ONxoKioSPK/+Pjx4x+v8PUssXAnIcCB8H0oJEpi1SrcTQh/m8Lv249wHDhwQJpzdu3aJfl5W7ZsmeTpXkiVVL+G4YDokwJ0nzx5smEy/MFyET4Ia/h6E0Dpe3NkKUS2zZo1o6ys7AerPlVxVRxoehzIycmRJn/hsFr1+20OHDt2TAIFwmelGHcDAwMlP3nCgWxISEiN4+LFi9K9fJbj5fva5+rxcpwcVvssx8tnOV7c1w6T4+SzHC+fa4fL97XPct7Cma5wDiwm8YMHD7J582bJ3YZwFKz6NQwHRJ9s27YtR44caZgMf7Bctm/fXhMoCWelIvB7+ol9bQGUSktLvyeyVbSqOPC75EB2drYElO7evfu7LF9DFiooKEha6Qtp0uHDhyXAEBoayu3btwkLC6txCH6KMPksx8v3tc/V4+U4Oaz2WY6Xz3L8/9/ee0BVlaT93rPe977Tc+99wzd9p6dnOk3bhjZiQDIKSJQsYs45hzbb5hwx55wAs2IOKIgooiAi+ZAOOQiICEj+fWvvczYi5hYOKOestU/tirvqX2H/91NPVQn26m6Sn2RK/pJZ3V2yVzeltP39/fHz88Pb21s8rFU4qV0462358uU1CXWDTkvokwJREtqY+vfxCOzdu1dNlD4eNnUMNQJqBN6GgJoovQ2Z190FiZKGhgZbt27Fw8ODW7duicTk0aNHhISEvHKFhoaKdsmU/CV7dbOqv+QnuVU3JX/JlPwFe3U3yU8yJX/JrO4u2aubUvjg4GCCgoJEcihIl4SXuaAPIkjZ1L+aQUBNlD4Nxy+GKAmKkGqJ0psbQ15mIuFRcorf7F1vXdNjwwiXp9do/p6lxPI4Us7LY3lrNHl1YoCaKH14MxCIUtu2bdm+fTsXLlzA19eXhw8fiuQkPDycqldERIRol0zJT7JXN6v6C34RkTLi4uXEyCJfphsRSWx8AikpqSQnJRAbHaXwE93lJCbEEx2lDK90i42uEj88nHc9V8rDm0wpnqDLJpAoQcLk5eUlTj/q6+uridKHN6P3hhT6pKAsL+i8qX8fj4AKiVIxwfduE5qQ/fG5fE8MYeqtQRCl4hz8Pc/jevgQhw8f4fChw7gdP01AdMY7EfJzXYp+23aMWnWKF+8MWY88y1MZZ6XL5F13PzBT5cj8r3Bg/wHcj53g7NnTuB0+yAHXs8gy8pVpFOIyzAznmUdQpTZbSW4SntevI88p+cCyfN7BhEFZWFwhvPhU+UsOvsHmNStYtnI9nsHJykcXc+/iIZYuXsx29+vkSgy5/Dl+V09z8XYILyfsi7mwex3H78arLNsCUWrXrh3CgpRLly5x9+5dBGmSQCyioqJq7IqTJyGPDuaM2xGu+D4kOiaaqKgYEuJlXHbfyrRJE5i1ZCM+QVHEx8cRGx3OBbddbN57lIcRMcRER5OYGMuJTQtZsu0kUfFyomsofwJhEshSYGCgKFETpiMNDAzqydRbBeH+t3kUl/lKm0h+fIP1K5awYuMBIjKKKv3ig7w47uFJRmGlEzIvVzYevFqnY2/dEqVSgjyPsWrZUtZsO0LUk5ef7Dmx99i6ehnL1mwnIP5ZJWjpkX4cP3kRee7L3pkeeB6X7cfJqQyluhuVEKVnKeGsmWDPf/3X10ze7VvjpWsoRKkk7CTav/yddgbmWFtZYm1jQZvG32E6emuVwf51eIvynxHusYTGv3biSvTLTv16yHrkku7H9AnT8E3+UEpTwlmX8VhYdUVfoylf/7/v0DezxNJyAB6PlUSyOI75o4fiHpSn0oLe2T2RP//b/2L4lpsqfW5dPawuiFLYeRc66xgyfuZCFv4+jW1nBJJWyqX1Y9EytGXOgjnY6bTGeY4rpRVlXFg3HlNzG8yNTVnsdl+EKu7aeozN+nA7TiLWtY9g7RMlGTExcTzyOcsEZwP+6/9+zbhtF0hITiIhKYFzm6bQTqMjwyZPwdGgDR3tJ/EwIZXzm6ZgoNuJTrra9J62hbispzy+sg0jLQNcTt0lUR6H7AsnSgUZ0WyZ2Zuv//N/GLrxamVjSPY9gJm2DmNnzmNiT2M6WI0hOr+CdN992JmZY2tpSq+p2ygAyp/409/ciDXnQ1X6cVaZWeVN3RGlMrx2z0Bbz4K5i5cyupsh2g6TiS+CgpjLOBp0ZOCU35kxzI42+s7czSzhReR5elmaY2dtge3QJaQKHzdFsUx0MGb6ntt1MjOiAqL0glNrpzJy8iTMtTQYs/5a9Tr8ZHtDIUov/Hej0c4QD9lLyA7/7oxe90VI9EcecJnVSxayeM0OAuUvGTrE0bNNIyYf9K+MnCMP515QlJJkFRN6/y6yVAWJkD3yJyReIf3LiPDn5r0IMV5OtC/rli5g3f6LZL/IJzI4iPi4GK6dOsKRoyc4edydvXv2cyNILoYP8z7BsoXzWbHpIFFPFBKVsvx07t19QLYo3iojKtCP0KRcMXxa6B28H8opzIzlypVbPK2QsltB0DU3Fs5fxHHvcAryMrh/P5gCSUIgBQOCj8yjnbYjj6WPkdJ8HvndRZ71jOzsp2SnReP3IEycfovxv8IRt2OcPObOoUOHOH7yJG6H3fCLVJCr8tw43LatYv6CJbhdD6qcspOHBRAUlap4anEW9+/eIyX3DaSuNJWZzuZ0te6Eps0kEqWKqpLfL+1W1USp4nkkAwzbMfdU5CtQVqR7Y9auDWuupIjuGT5r+aWpBf4RwfzmaMmhSEhwnYnV2G3kP5UxrKspmzzjXkmjti21TZRk0THIY8JYM6k3PQaPxLDpzwxZd4bEtExSwm/grNOUnnOOkp1fSPSt7bT6qTnrj15kXm9jRu3wJeL0cnTNBnEnMohJdvoMXuJOQmpyjZEkQWpWXyVK17bNZND4GThrt6T3Sg9lU8hlSV9trKe4K+xFwVi3bcHyk4F4LO7DwI33IOs2tha9CS4o5MBUJ/ovOv7OD9nabmNC+nVHlJ4w1qwlPRYqiWbsUZo3bs/16HzOzrNBp6+LckxNZ6hRC0ZtuIHfznHYzzoJFfH0NbPmctoLrq4eiv34LajuE+bVWlEBUSrn+XOheDlMtddjxNorr+agBmwNhijd30uHjsZciH4Jmuu8XnTqtUzx0r+6Ef0Oevw2fxlzRznSRs+R67GKplUcfxmN//0nNIZsqXzZ+++YgoHDBJLE5AqY56DP8E2eQAXzenZh0s67FKR4YdG2DXPcHlCUdgtHvQ70n/w74wf2ZOTIYVjb9+DIFT+2Lp6OSdvGNOtoytgxE9hz5RG3Dy9EW6cLc5YsZ3IfUzTNhxORB8WxpzHUtORGgsBk8phtr8uUY6Hkxl2lS+tWLL0QTvYDd8xNuuGr4E88cJ1PR83OzPp9Nv16OjNiVF/MHKeT/gZuEuK2AE297oRKfnlRDDLUZOk1xZRK/OUN6Bt0J7QI7p/cgH7zH2mhZ8eUKRPRb/kdLQ36cdQ3lrLsWCY76GLZfyrLFs/BsE0bpu7yEdHaPaUbDhN2KiqiMABHA312XIp9WTHKu2z/nRhZDsH/8V26dWjLJt93T5O+lsBn6KBqopT1YAcdNa1wu+bH2ePuXLkTIrbxrBsbaa9lhrdy1qQi0x+r5hrsuu3HkkFWjF19lM2T+zJq+T52LhrKkMWnVI52bRMlcfouMoJHwaHER96nv1ZTBq49TXLWU8Kv7kGneTOWngkmPTkRuewOPdo1ZfT6A6waZ4P5kIW4TO1P1wHTcVkwDPOeMwhNySE9WY5MVnPTgvWVKBU8fy62o1XOuvRYelrRNnJD6a3djLnnFR+CUMIiB10GrXTn0q7JWAxYxNndS+g2cBan3Fdj5zyFJGkcUnnrevnAuiNKJZxY3B8Nwz7cuB+I24JBmA9YSGpeLjMtWzBst0KaK+R01yhLrMdv4PaZpZg4Tsbj6BYcnUdz/MxOHGwH80j5LnhZKtXdqYAoSYVJY5yVNiNdXoowJZ9PNRsWUTLiXNRLxI7M7YlRv9VAPjMtW9JrtSSxy2G8eWu6zzsrBr66YTzNfmhMu849CVTOPN3fMQlNy5FIGhm7hhthMfWQGH5eLzMGTV/KlD6mDF50VJRYXZrviIbDHIXo89kjujX5M//Trh/hStWb3RPs6DXXTZG5MhnO7Zszwz1YYS+OxFmzEZOPRFGR5IF2GxOuxyuI0u8OegxY4MLYbiaMWHNWTD/Tawe6Whb4CHktT2Jkl1YMW39bTCv56ir+9m9/wnzSoTeKs4Nd56Op58RjSSUoL4oBeq2Zd14hinse4Ip+B33OKIUHG8faMGDZZTHt+T11mHwoRry/s2sCLbT7IldKrYJ2j+Jn7f6kllVweLoDViM3KspGCsOMNVl/QJE/paNION1m96LHbMXX586xplhNPEClkOxlwC/qTtVEKenycr7/+49Y9B7BxLFDMWzXmgk7vQk7t46OOjY8kD5Dc8Jx1mjC0ptyMh55MMzZjqG/r8d16wLse08mMDaWS6dOExCbpbL6UAlRiopC0FFKDLtNz/aNGeRymtTspzw4s4n2TVqy4XoIKYkJJMgCGarbmO6LXXl05wxDHc2x6TOO9avnYtbFjt3nPHHbs51DZ72QxcXWmFSpvhIlRSMoYaF9R3ouO6Owpt3HpnUz1txSSCkFxw39DOg68wD5z+JZMb4vDv0mcuToPvo7OHDwVjgB189xyTe8TqVKdUeUgJI0ptm25C9ff8N//qDD6cjnQAaDOjZl6nHl+wE4Ns0Bg/6LeVr4hO2zhmLrPIy9R10Z08MOF49Awm5f5tz1AF7UwQCqQqIkKOeqidKnjMAvRInS60TJZIALL4qjcGzVig2+CvmQ8Jz9420wGbGe8opsxljqM2/7QQZZ6LHigiKMz8bx6NlPROryp2ba0HnsLjGLq0eY883//T80Mx6FJANZ2cMQp3lHlEV4yiSjb2jdf5OSrJSyeqgVvee6iv5lccfo0KozHiHSWyqPBX0N6DH3HGWpF9BrZ4anXCBK+Sztrc9f//srmlhPQ/poSLm5EwPdrvgKSpFZ97DVbslqT4UaX3nMSZr+zzfMPv5ImZdXjdeI0tNw+mi1ZeVNJSWMPEcXXX1cQ4UeV8CCAaYMWyVI0p4y2bY9Ew4opnD2TuuKQf/NlYk/e7yL5r9a8vBpIfumO+AwQXH2j1CG6bY6bNglkVRllBfR9Nf7F10GL8PN1Y05fQ35p4Y9lZBUpvxl3aiaKMnPzuXndrbcSVbMtT50nUkrzT64H16Nnp41flKjyg6hW+tmLL0uSQOgONOfoY5O7Dp7nXlD7XDq2wMjqwF4y6to49Zi9aiKKEXHxhMf4vMKUXrosYX2jZuz9tJjJVF6wECtxjgvPExiZgbyeDny8FuMcejCpBV7WDDCDsOuNnTUNmL1sTskJsTViLJ5/SZKRa8SpfQA7Ns0Ybnny3F2bS99rGdU3Xswl62TejBx7Unc1kzAwr4XZkYmrD4TWost6d1J1x1ResHVHbOwtB3A3sOHmTPIHG37icgS4phg1JyJR4IqM+462Q7D/otE3S6FYzEnFg9m0O978dg9D0srJ+xMOjNj9y2Vf2yqkCjlMMlGl7GbvCuBqambhi5RMhmwluKyJHppNGHB5ZfTPy6DTeg2y5WU4D20b2tH+ItCtgw3w3GGQmrku2402vaTkNZz7B5hiv1cxfLRRf0tcR40CvtOHZm2RyEp2TagE5ZTlOSgPIkB7b9j5L5AZTWW4zLUAudZirRJvYB2M00OP5DWKOQwxa4tg9fdpTzZA912FtwSVXzymd+9E46jJ2Cpq8XvboqVUuk3tqOva8M9kUsF4aDdnEXnFJSuwH8rv/yqyyXZm2XarxGlnDB6dmjFKh+FTtGLR+500urCNaHgFYmMse7IlAOCDlYOv9m2ZcxuxdEbrnMd0HRYXNkpM71X0qxtN2SFJeyabI39JGlwzGCEmQ7r3V/diTrJezOtG7dixJQZzJwxk5lThtL4+6asvqSQWNVU+69v6aiaKGXcWU+zllbcVzbktNs70Gxvz8Wru9Fpb8B5Jdyl8vPoNNXiaKjEnArZPM6B0Zs9Sbq/DzO7yQhCyIUDzJnvFqISWFVFlOISU0iL9qePZhOGbrrAk2d5xPocRvfXn5l+wJ+crCckhl7EtHlTftt2ieTUFNLT5Oyc5ozZgEX4eR/GRN8ST1kyG8Za4jhpO0kpiTUiVarfRAmWdtOmz+qLivZQEMNAg18Ys1dqH9mMM+3AyA3Ch5biF+g2F4vec0jMiWJgVys8M+DhgfHYjt4iBVG5WVdEqSLlLmYt/8WSa5KUNh77lk054noJl4EdcVx6XYlFKct6G+Iw7VDleCu/uQUzm5GEPUljandzDga/IP3GMrr0mKdyXSWVEKUn8kju+hzHsuWPmA5dzr3gSPKkaZEaaDINhij5bafpr5qcUuhVi8jtm2ZDB4eFwvwUu8ca0cJiEqFp2chu70a3dQd2+kSzc6gOWoPXi+EjjkymccfuhGYXku2zkV+baXHkfiJJQacx1dRju7dAJgr5rWtHRm32JvH2Zpr80IytXtGEHptBo9Zd8ZalEOixgh+/+nccZx0h67li04FTsxzR6DoB2ZNcSkqymGvfFr1By0nIzibwxDI0WuhxSvYC0jzRa9ycTTeiyS/MYGKX1ow7HIjsyhoafdeSHb4JFIUco0Pzduz1Tya/KIeVAwzQ672YhPQEdk3oyv/6zx9ZfyGMgiKFFKFqM3q4fwbNWlsSJLWx0ifMdmiDydhdZGansW2yHV0GrkRQdc+POIt246ZsDxQkCEUs66eD0ZAtZOcVIr+2iVaNWrLJM4LsjEhmO3TEbMxWcWrQZ+Nwmmk7cT8xm6DTS+ioa8/NhKqbL7zApW8H9Ecr9ZiUGdw6qD0tui+hqA7Ex1Uxqs17YVAWzi9T1fYApU+DcGrzMwPXXCA7K4FlAw3QH7iB/OfJjDBqgcP0A2RmZ7JvqjXt7WeSKlRTRRl+B2bRxXEyySVQ8Pg4ZoaW7HTfTw9LS/b6pNUmRJVp1z5RkhETHYXfzUu479uA3vf/g/HwBZy+6os85iGT7drSxnIcd0LCODC3F79oWHHaP4b01CS8Di1ET68rR+8lkBR4BittTaascKGvhT5jVp8lKUleqxKlut5wMjc5ijs+V+nT7ju0+8/j9sNIisuLOPK7A78aDuVxajaPziyhtYYxHuHCdBJkhXlgb2zJsWCBjKczzq4zU9YfZOFwG0asuFBZ76q+qTOilB1Ed80fcV5wiifZ2cTeO4xWs7acv5dAwIEJ/NzGjjuxT4jx3Y1WK012KPtdQeIdBliYsOm6ILkrZVF/U4Yu3M6G6T3oMXWf+EGjSgxVQpR8j65jQP8+dO/miJNzL4bNWE2UJGiogdIKRKkhHGFSEnuDadPm8kC52EqAzsdtLXNdToosvDQ9mHnDHOlqY4tdVzuW7PeijCxWTZnAwZvKz+rccCZ2M2bs0mMiIXJdNhYz867Y2ziwaN915Tx6IUfWzGXbucdi7VzZMoOxS45QUJrH7lkDMe9qR5+xczl4aCe9jE2ZuvWSOP2WF3mJ3l060XXoXIRxo0juzfhe1tjY2WJj48zG00rpU/lT9s/tj5FZV7Z53OLI2gXsuqHI37l1kxm78gzlZdls+q0Hxma27PVOoSjxDmN7WGBj78CUpTs4sHYqXSzscb+d8FoLSrh9lGmzV5NQReCU/OA0/a27YGNnh/Pw2fgnK5afJd5zZ+LkVZWr0aKu78bcsDNj1pyBihKu7JqDlXlXbO1t6TV2KaFPFMSsPDeKZWOdMe9qi41DX/ZeDav8EhIzVJbKmqkTcfWVNMAU2ZTfOcjYCSt4JpG413L/+TuomigJiEVc20k3czNshfodNpv7KYr6Tbl3nH62pljb2GLTewI3op6KAFfkRzN/7EjcHyg3NC0r4MKOeXRzcmLBjgvkv2E1ZW3UjESUhPPNamMfJZksmviYSA6umIi9nS0WZqZYdrXBefQCAiISCbt1lAHWnTDsbEQnEwdc3G8iT0pGHn2f+SN6MWvreVG6lBAXycktc7E2N2fA5BX4Po4mVtyL6dOVuqtLlARMhH2U6pooPfLYwoD+fXHu5oCTc0/6T1yOsBC4/HkUi0Z2w8Lahq5WTmw6E6Ds+8WcXDuF37dLUhKI9j7CEOduDJ22lsjsKgNSbTSmd6Qp9Mm6OcKknPDr++gtLPW3scHO2oZZW86SL3woFiWzcWpfzKyssbGyZfF+T6UaRwVe++YzcZl7pV5XWtB5xvXtRt8x83mQKGy8oNrfa0RJOBT3czvrbdOmTQ2CKH1o08hKTSY7/3VJS2X8knyycl7uJfQsM4XM3A9ft56dkU6Bss8XPcsmJ++lJKWs8CnpmbmVK+ugjPTkZJ69lnwFT9LSyCt61+BRSkZaOgXFSvFLxQvS0yURLjzNyqSg5CNEM6XPSU5Of6MCeCU2An3MfUJ2lTKV5D0hOe3NG6VmpiTzEdBVfcwXe18XREkE80UuyanSRHIVeMvySUpKeWX/lfLSAnLzVKOHVCUnr91WJUqXL18WzzyrjQ0nY2LjkCckkJySQlJiIvL4WFEaFCtPID46jNve3gSFRZOYIFdMp0WGEhDwkKiYOHFjycgoGfEJiWLcxERhB28ZkbW0j5KAiaGhYZ0Tpdcqq5pDZnIi2a/sT1LKs9xn7x1fqiWjEmvdESVl8SoKSU5MIOv56++l7LQkMp+93IRSmB15npvLxwzttQ2iQJTs7e3Fx/xJ+P8cidLmzZvVRKm2W4o6fTUCH4iAMCg3a9ZMZVNvH5itehlMIAXt27dn9+7d1CZRErYJkMlkL68qJEfYaykuPr6ahEhGTGws0dW2ARDSqMkdw6vuoyQc3eLj4yOeefc5EKV62aDekimhT7Zq1YqTJ0++JYTa+V0IfBFESThQUjgyQX3W27uqWu2nRkA1CAiD8q+//kpAwKvK7ap5+uf1FIko7dmzhytXrogHwwqHxNb0ESY1TW5qMj1p6k0iSufOnaNTp071XqL0ObU0oU+2bt2a06eV+0F9TpmvB3kVZtlekSjZ2dnh5qbcC6ceZPBDsiAMMsLArP6pEVAjUPcI5OXlifoQwvld6t+7ERD0kjQ1NTl48CA3btwQyaVAkqKjo4mLi2sQV0xMjCjpevz4sTj1KEjWjIyMcHFxeTd4at8PRuDZs2doaGiIenAfHEkdsBIBgRM5ODiI9sqpt7lz5xIUFCSeYi0cVFjfLuHLQ7iEPApfX/PmzePnn38WBxnBrT7nvb5hqc5P/Wvfn1udVO2Pgn7NzZs3xalwd3d38YBXqT8K4T63stVkfqUxS8BIIAWRkZFs375dnHoTpOLC175Alnx9ffH39xfHM0Eq96Vf9+/fFyVpwrSbQJKOHTsm6ijNmjVLJIyhoaHiOC+1o5qsky85rartzdPTU5wO37BhQ2WfVOP5YWO/gJPAiQQhkvATiZKZmRl//vOf+fbbb/nmm29euf72t7+JdsF81yXEe5P/29ylsNLzJHtVU/ITzL///e/i9Y9//IPvv/+er7/+WszzP//5TwQ3Ie9CmKpxqqYl3Qv+wr1kSu6SKcV/UxgpTnXzXXGrh61uf1Pcqm5V8yHFfZu/5P6uOFIYKS3JlNw/NW7VdN51Lz33bebb4grh3xZHcq8eV3L/1LhSulXTE9w+xl497Mek+ba4b0ujurtkf5P5vrSFOEKYqpfQ34R+991334l9UBhDBH/BLvXHqn3yTc99n5uUr+rhJHfJrO4v2N/mJ7lLZvW4grvk9z7zfXGF+AIWwjj1448/ilLwn376ib/+9a8iWdLT0xOnnIyNjTExMcHU1LRBXEJZhUuQIgm6STo6OiLmP/zwg6hX06hRI3GcF8b2d7Wht9XPm+qlept4W9z3uVdNRworPU+yv838I3Grpy3Zq5rC84RL6pNCexPa3X/8x3+I7zupj0r9UgovpVHdLrkLpuBX1V79/l1xq4etbn9f2kL46mEke3WzetofE1dIq+ol4CSMZ+bm5i+JkqDMvWbNGuRy+WdzLV26FKEzCSLczynf6rx+Pm1MXVcfXleCBETQGTx//ry6P75lHI2Pjxen1Xbu3CmSAWEpvKAweuLECQQdHWFK7urVqw3iEqRIFy9e5MyZM6Lah4CJlpYWM2bMIDY2FgEr4VL3wQ/vg9WxEvY0E9RTBGyr+6nt78dV4ESv6SgdPnxYZE6fy5+wB4mwykb9UyOgRqDuEXj69KmooxQSIu1eXPd5qq85EAhRx44dEcZcLy8vUW1AmJITCEJDeYEJuljCR66g0yZMOQoEUZCqrV27tr5W22eXL6FPCjpKFy7U3aaXnx1oVTIs9M/XdJQ+t32U1KveqtSo+laNQB0joF719uEVIK16E6RJAkG4d++eqI+jXvWmXvX24a3o/SHVq97ej9G7Qry26k29j9K74FL7qRFQI/A+BIRBWb2P0vtQUvgLRKldu3Yq2UepJpf012Ra1bcH8PDw+Cw2nPywGq4foYQ+qd5H6Y/XxRexj1JDOcLkj1ezOqYaAdUhIAzKqjzrTXUlq/knSURJOsLEz89PXJXUECVKwgq0W7duIWBSH44wqfnarrsUhT5ZN0eY1F2Za/LJAlF6ZdWbjY3NZ3eESUM5FLcmK16dlhqB2kJATZQ+HFmJKAlKtrVx1ltNSn5qKy1JoiQRJUGpW02UPrwNfUhIoU+2aNGC48ePf0hwdZhqCKiJUjVA1FY1AmoEPg0BYVAWVr0JK23Uv3cjoCZKUbyNKC1fvvzd4Kl9PxgBNVH6YKjeGFBNlN4Ii9pRjYAagT+KgJoofThyaqKkJkof3lr+eEg1Ufrj2Akx1UTp0/Cr57EryH+aRc7zqicz16z+p/oAABj2SURBVPMsi9mrICstmaznRbWU2QpyMlN5kvuiltJv2MmqidKH179KiZIsmviEBOJioomKjFIebisjTp6IUGepKUnERsvEHcOjogT3BBIT5JUH40ZGyYhPTCIhPpaoyMgaOxxXLVH68PbyR0OqidIfRU4RTyVEqSw/g1sXj7N332HuRqR9Wo7fELsh6CiV5mcR7H9H3GvF29tbNG/7B5GRV/IGRJROZc84tGgIWgYOuN5NfHu4euZTmnkHp85mHAl88vE5K3lOiP8tPG96ccfvHn53fbl54zq+DyMpLFMmlxtAH3MTtt5M/fj0/0CM3PR4/Hy8uHnTi8CIz6ce/kBRxSifN1GqoKSk9I8W/aPjqYooxcTJSZRHcevqZXweBItHg0RFRZOQEM/dq8dZvWwJ63e68zAijrjYGOLiovG9eoZjHtcIj4kjWiYTw149spmNB84RGSdHFiWRrU8z1UTpo5vNR0eoM6JU/oKoR3543riJt7cX3t63uHP/ETnPFB/BJdkxnHHdx343D+RPpQEaCjJiuHM3kNwqXTEv5i6Hjl3i6UeX/tMj1D5RKktn87ReaOl2xlCrJd/93IHtXrGfnvMqKTQEohR9ZjGNfmxEB20DhKMO9HU1+dePzZjver8KEtVuy0vJSJSxdawJLWxmkvOyHVYLWL+s6bd30WfYfOR/QKBUmh3CZEdDdPW0aPrz9/z4Swt09XQwHbyIpEJFOZ/4HaZ7r7HIqnTC2kOghMMz7WmkYcLAAX0x0ddhyMIjPC+vvSfWdcp1QpQqXuDlvp5RQwczaPBI9l4NFWGoKExiz4pp9O/Xl9EzXQjLVDSq4uxo9qyay9LtJ0gvVFZGRSbrpo1m140YlUGoCqIUHRNL5MNbLBljx3ff/shvOy8hT0pEnpjIzUNLMejQHse+/THu0BKzwYsITcnAc/8iuujq0FFLl1FLDhKfmU2U7xGstLVZcOCGSJrUREllzeSTH1RnROlFAktGWKOlpY2unj6Gum359tuWnPFNoezpQ4ZbG2A/YBiDHI3RsRlD6PMKShN9GOlogbGREX2mbiVbLH0G8/uaMWLtBZTD+Cdj8jEJ1D5RKn5K0IMHpOZXQGka44x/pHUvF2rynd0QiFLg1kH80nkY4VlF5Oc9p+C5jKGd2zJszaXK+o4NuM6enTs4evEOzysqnckPd6NdI03OxklTTRVkyKORZ+SKgSqKnyGLlCEKpyoKiYuKIqtA8fJIlT0mKkURLj38Nnt37cYzUE5FRT7xsQlkpMTj43kdnzt38fG6wdVrXsRlKV5GIbfOsWvHDs7cDEKSexXkpBIVm4SCo5SQHBtFcrYiX7nJUYTFZpAR9YAb98J5WYQSAq+fZNc+dyIyXlCUm0ZMQsbLAla9qyin4PlzXrxI4/deeliM2MrzF4U8L3hB4bM0oqITyc1JQ56SKZLIxCeFlBekc/eWN753fLnp6ckNLx98fbzweRBKgbKh5iWHcHT/LvYcPkNMtmIqsyw/G1lULPnK92xWcixxyVlVcwMUsbZ/O7pMO0VFeTlJN7fR/IeWuEbURXevlrVasqqeKJVxbeNo2hs4ssPtDGeOHeKCbySQx9ZxNujZj+fE6RNMdeiIVp/lPC8qYM/UHtgNnMwQWxNGuVwWkfDdNRmzXjOJy1VWaC3hUzXZ2iZKsugYEmLDcZnUA3PbbrT98XuGrD9DYloGKbLbDOjcHJuJO0l9mkfwhdU0+bEV2896sqifMYPWXubewblomw3GPz6KeX2McZ62g9iUFGJqSJokrKRTS5Sqtojaua8zokQFLwryyM3NJS//BZHnl9OseSf804q5vMKZ9nZzeSYUuVBGD+2mTN7tR+C+SVhPOkBJdhDOJtZce1KG/57fsBy4mEyVfNy+Xge1T5ReeWYJS3pp0HHgliovwVcC/CFLQyBKD3cMo5XVJNIr2UMWE610Gbn+GlCBz/456OmYMGbCBLoZdcRm/AaylKpJ8ddW8T9/+hMTj0hHSlSwe5w9/ZYql4pmBtKnsxEHQ55BcQi9u1hwIiyfnIeH0GnbCfcH6TwJPIKZljYDhwzF0aEPC+eMx2nIbK7fOMu4Qd3RaPwvtExt6dNvFOcfxnNu/Th0DK0ZN3E85jrtGbTIHSE7j04spIvjVBSTainM6N2FRafklKT7YKfbgWXnQ3mw73ecxqwgR2wNpXisHkVHfUuGDh2A87CJTBk3kOFz3nfMTjErBnfB4beX4eK9t2BsOoRIJUfZNbMHg+aeojTlHhO6deanfzXFfuBgenY14MefmjJo3g7SiiEn5AwOhtr0HjmOkX0saG8ygHuZxZSGn8XGxI5rqYoX6/nlI7AftYq8V1pxEesHa2G/+IboWhRyFO1WWpyIVhOlV2D6BEtpph82mh3ZHfD8lVRKYzzQ0+jAoYcK4l4UcYRWjTtx/eE9JjpYcSIJsk8vwGbCVlJjvHA0teN81Ku190qCtWCpbaIk6BrJIsPxu3OXiBA/Bmg3ZeDa0yQ9ySHScx+6LZqx6OQjMlKSSZD54KTRjPEb9rNkmAX2v23h8NLRmPWazA6XyRhbj+ReXCbpSfE1Nu2mJkq10KjekGTdEaWqmSlh3dBOmI7bRwVFzLRqwaBtfpUBtg03x27SZrzc52DadxGBPsdxchjC6WvHcLZy5kaC6j5gKjOlvFEpUXoWcpS2PzbG5Xp89Xx8kr2hEKWWlhNIlkQzpDPeUoex23wh7zF27Zox70y0iGNxzGnaN2rJVm9BH6yEjWOs+cfXf6fruPXkK5HeNrgzllP3KmyFsQzRb8HMs/FQ/AhbLQNW79vLIAt9puy8JUpFlvdoh8U0dzF87KV1NP7q32g/YDWKV1MKQ406suhMmOifF3EKnaYa7H2gEJpmem/g12Y6XE0tJezEDNp1HkG6GDKRsXa6jFt+iLl9jOg+84CYntfKweh2n64gSumeGLVqzbrrCn0i17l2/Pu//zfT9r5v6XkBywaZYD/pgKKMQNyNdWi0tSVQOcl9dGEfbLrPEf2zffeir23NIyD+0iI0jUaRqSgNy/rrYTZmt1IK+oQJRs3pveY6+dGX6NRWl9Nxis+c+9vG0d5iBPGviEuL2T5Knx/a2zJ92mTM2v4Lo+EbKKjM1Zd3o2qJUrrvBtpqGLNy616WzZvF8i1upJVC+tV1dNC2xFfBuCErCLuWLdly+yHbpnTHcehMxvfpzswN+5g/ujvz3YTaV+2v9omSQn8oPjGFpHBferZvzCCX06RmPyXg7GbaN2nJ+mshpCQmkCALZIhuY3osdcXv6n6cTPQxtunH8pWLsO5iwaZTXnieP82lWw+IjYtt8MrcFeWlvCgspLCwgKLi0hr9+K/pVlgfiNLzyFN0bNyGA4/zoSKdwdrNmHIsuLKox6baYzhwCU+exrN4uBNdrHrgsvcQ0wbYs+DIXdJignkQklAZXpU3KiNK5TlhDDFsis20AzU+x9iQidKk3X7khrqh3cqIW4oZMuAJo3RbMN41iLKs21h2tmLNmoV0Nu7GvUyFSGpjfyOc5rsq2lp5GtPt2jPmYDiURNLboAV/+++/0nXyHoV/URx92jVnwSVhOgOQe9Hh26/o5+Kt9I+kb2ddVl1Q+IeemkFTzcEkSqSu8D4WHdqz5WYKsnPz0TYdg2LiLJXfe2nz9f/3/2hrO7tSEnN9xTA69Z6NUJxC73VoaFtxW8GsCDs6ha++asrxyPd9+b9OlGTXVtFOqxcRyqjXNk2gp+MEsQyJ17ZiaNANoQRhJ2eiaTJRMTdeEEEf/WbMPv2yg16YY4XWsG3IAy7TRcuYy2mKL524E/NobzaIsFeERUVsHaFHc8sxHDx0kNULxqOrqc/q048V2H2B/6omSokXlvKPb/5F70mL2LxxDc6GLbGdfpgHZ9ahpWvLA+nrICccZ43GLLqeQEnGY9bOncrqQ2c5tHICPcasIOCBJ0vnzefglSDl1HDtV46qiFJ0bDzxIT6vEKVAj820b9wclyuPlUQpgMHajXFacIikzAwiQ0OIeOzLjD4WDJuzhdVT+6Ld2QhNA2u2XwggQV4zZOlznXrLDbvMuEG9cOrmyIxNZ19Rd6j9lvNxT6h7olSO6xRLNBznKcb5kkSG6jZlsmtQZUHcpthj0G+hgh+UFfKsMI8rm8bTc/w6Lh91wdrUEtNOXVhx4mFlHFXdqIYoFcQzr3dnrMZurHGSJADVkInSxN1+PAs/hlZzPTwVAhwghQFarVl0/jH+h6eg1XUGWYUx9NBsz5qrcrFtre1pgPOSE4p2VpHKeLP2zD4nh5JQehjq0rOnA1qG3bgZL0xbpNK/fTNme0SI4UuiLqDfrAk7A5RykSIZ/fS1WHYuXPSPODubJhq9iVNO/ZF3B9P2Hdh9L4vIs3PQNhuvVNBLZnoPQyzs+2KoZcguH8WKMM/lQ+jcd64oXSry3UhrTXNupSiyGrBzGD/oDiVJSlvh/Ib/14lSxOWltNHqS6wy7sW1w3HoNV+MG+A2Fx2TYaIUK/jETNp2HoOobfRCRl/9pkw9+nIBwvHfzOg0cR9Jgecx0jTmhhL38EMz0LYeQ8IrEiVp6s2zMo9bBuih6bwYxYRQpfMXc6NqoiT3mEsT7Z5EKptj4vV1tGvnwMHDq9HTteKO1C+ygrBv2ZxVXi9Jb6HsLN3sB3L+5jWG2VswbdHvmBp15ViQJIaq3WpRFVGKlSeTEnWP3h2aMHTjeTJynxF9cz/azRoxxy2ArIx0EiOu07VlU8ZtOkdSagoZmWkcXz4MI6ff8LrhirmBOR5BkawcborTlF0kJyfWyBTc50qUSp6lEnDvDr63b/MoStK7rN328kdTr2uiVJ7qg/Gvv7DwjExRhPIsplv9Ss81woyF8Ktg7UBjbCZKknvICT5KV8s+3JUnMruXJdvvZBBzfh6mvRepXCJf+0TpRSYr+2vy1T+12XbKk2sXz3H1VgBPJWmDEqZPMRoCUQrY3J+fO48kqRK3NEZ0bsOQ9d5QEE1PzX/Rf9VVcXoo/OxCWrS1wis0it9Mm9Bvo68I79ahunQeu1u8P7/Anl/NJ5NRBIk3NqGtaYV3Wgnk38e8jRaH/WNxnWVNI8PhRGbls224Hlr915FX/IJLG4bw1b9/w4abyYpqK89hknEL+rlcpIwKnsdepXPjn5l1VPhaKMd742ha6DgTkQ+Rp+fRsp0jocJLrULOCIt2zDzymHu7x/FDUyOuxz4jaPtoWpkOJ17Q8c6+i2Wrpsw4FEhxfiqzLX/mL62ceCwpYL214RSwoJcuFqMV5RWCZQcdRfOXluwJyKbiWSwjLToybrtijnzXRGM69l4vphZ/fR0tfzXmVkYJFRSwcZQRGjYzSC6E5/JbdNVozu8nIinLuYtpqyYsPBsLxRnM6WFIn/nHqi1UKMKlnwaagzcSK0/gke9Z7No3Y+CK89TdjPtbQasRD1UTpeyHu2je2JDrSv4Td3kVGh164Ot3DF0NTVyDFcy1IPQgGk07cSlWyagKEpjiZMbS85Fk+O/AxH6qWP6lgyyZ56oaiV/tEyWZuA9S0AM/bpw7jFnjb7CZtpHbASEkyu4xrMuvaPdcQGRyKhc2jKJR8864+kSSnpbCA4+NGOkYs+tGFAkPjmPaUYcV+90Y7WDIkMXHSEpOaNBEqUY6i4oSqVuiVMa5Jc78pNmPuMqvwzLOLuvFLzqDiHlWwbOY83Rq3YbVFxVqOaU54Yx3MGHhceHju5hZPYyZuu0cx1YOwW7MFpV/ZNY+UcoOY7R1ezrodsbEyBBdHR269J7KY+krrwYaSkMgSlGnl9JzwhoyK6UV2ayZMIjlbortAcIvb8e6kz7dujlh2qUr6z0e8yLDl/52/bgWq5h7SPTdjXYbHfafD6EoJ5CRdp2xsHPCysKO1SfvK+bY80KZPHAwHuEFUJLEtB4WLDgaSJ7chwHm+tg6dmPwb/NZMnM0Bp2t2K1cSn3nwGzadjRkzApXCinD330xJvpGODk5YWLuxF5PxZLrooQ7DLHoQBe7UdwIC2XjzOGsvyBIuYrYOKE7w5efJVvuTY9O7bHoORG/lGKCjy+js54RTt16MHPhSqb0M8W0+28EJUmr+N7UiIrYv3A0U9ddeOlZms/hxUPQ7WyFk70F/aduIFXouGXZLB/RnRVnFUvKy7JDmWTXkU7WY/BNfEFB+n3GOZlgbu+EvYUJg+ftRrHwrYiLW6ZioNcFp242OI1cSMTT6ssyyji/djS6RhY49+iJg50dE5buI7WgUiv/Zf6+kDtVE6WKQjkTTZvTeehybnmfZ6BJG5zmnqCs7DmLe+qg1W0KN2/dYIqjNhZjt5In9KGyAo4u6IfNqHWilLs45jrdOuszasp4LC264/FYXItT6zVS20RJJotGHhvJvsWjMTc1oWPbNmjpG2E3dA6BkUkEXtiGlV47Opuao6ttxOytZ4hNSiExJpB5Q+wZtdyNxLQ0EmPD2Lt4NPo6utgOmMbVgCjiY6NrRE/pc5Uo1XrjqMEH1ClRKnnCsmG2zDr06lY2JTnhzO5rjrG1I7amJoxd4Y6wOF6QLt3aO5v+v22p1KkVpJ89rIyx6jmGq2E1SB4+EOPaJ0pVMlJeXk55RQXl5RU1qvjWEIhSFRjfelv6LI2gwIck5UgE4vWXcWZSDEkZSiWd4lxCgwKJz1B+Yb8l5bIyheyjIj+DkMfhPBPJWilxkeGk5UqfCBUkR4cRlfCksm4LnsgJfBhMZrVNg4pzU3kcHE5u0esylYoyBRMszEokOCSK50oJ2tPkaEKjlJs1Fj4hIiKG/JLXy/eWIrzinBIdwqOIhCoSndfTKc3LICxMxvNipV9FIbLHgYTHv74twRN5BA9DYt79lVNRRnFRESVlrz/rlcx9ARZVEyUBspxoX+aNHULvvgOZu/Eo6cpm+SIlmFXTh9OrVx8mLd5FXK4C//Ln0WxatpJ7yS/7Spj3cRbMX8BxL8WiBFVURW0TJekg24jwMEJDw4iSRRMVES7eR0ZGiTt1Rz7yw+PUKbzuBSNPSBA3l4yKCOa2tw8hUbHEyKLEeHHxcURGhCOLiVPs7l1DWwSoiVLtt7Q6JUqVb4Q3lfMFsuAAwuKUSqhikHKepCbx9EW1sbKirMqY/aa0as9NpUSptoqhJkq1haw6XTUCH49AXRCl9+ay+phbUSmafW/U2gygKqIkSJaio6teskppUHRMHHK5XNyR++UmkjJi4+KIiX4ZTiaTKdKQvXSTiNinmGqiVJstTJF23RKl2i9fbT9BTZRqG2F1+moEGhgC9ZIo1dM6UBVR+hQiU9tx1USp9hunmih9GsZqovRp+KljqxFQI1ANAWFQbtq0KQ8evG+vq2oRG6C1KlG6ePEid+7c4dGjR4SHh4uH00ZGRn7xplDWsLAwAgMDEc6xPHPmDAYGBixfvrwBtojaKbKaKH0armqi9Gn4qWOrEVAjUA0BNVGqBsg7rAJRatu2Ldu3b+f8+fPcvn2bhw8fEhISIpIHgUBIl0QoJPNt7m/yr+4mxZVMyV8yq7pXd5P8JFPyl8zq7pK9uimFF8r6+PFjkVjfvHmTU6dOoa+vz4oVK96BnNrrYxBQE6WPQev1sF8MUWrcuDGlpdVXHL1eYLWLGgE1ArWLgJoofTi+AlHS0NBgy5YtCPdeXl7cu3dPlK4IkqWqV3BwsGiXTMlPslc3q/pLfpJbdVPyl0zJX7BXd5P8JFPyl8zq7pK9uimFF4hhQECAKE27du0ax48fR1dXVy1R+vBm9N6QQp9s2bIlJ04o9857bwx1gKoIvEaUbG1t2bdvX9Uw9f5eUOZWE6V6X03qDDYQBNRE6cMrWiBHrVu3xsXFBXd3dy5duoQgVfH19eXu3bsN4hKmGwVJmqenJx4eHhw6dAgtLS2WLVv24UCqQ74TATVReic87/V8I1E6ePDgeyPWpwDC11iTJk3qU5bUeVEj0GARePLkCc2aNROnkBosCB9YcGG6rXnz5ixZsoRdu3Zx9OhRUbIk6CtduXKlQVwCObxw4QKnT5/myJEj4jRku3bt1BKlD2xDHxJM6JOtWrUSMf6Q8OowryJw4MAB7OzsRMc/Cf+CRGnPHsUZX+K+R8LeR/X4EvK8YcMGfvnlF4qLi6kQ92mq33muz3iq86ZuO5/SBoT+mJKSIipz+/v7iwPLp6T3JccVwBHIQaNGjZgwYQKLFy8WJUubN28WycKOHTuoeglESrBLpuQn2aubVf0lP8mtuin5S6bkL9iru0l+kin5S2Z1d8le3RTC79y5Uyzrtm3b2LRpEytXrmT+/Pki0V60aJG6/dTAu1fqky1atBCnNQX7l9yvarpsAl5CW32FKJmZmfHzzz+jp6cnij8FEWh9vbS1tcV8/vTTT3z11VdiPgW3+ppfdb7qb1tS103N1I2Ojg6CNOAvf/mLqBMh6JqosX0ztoLCsiAJ//Of/8zf/vY3vv32W/75z3/y3Xff8f333ze4Syj3P/7xDxEHARPBLmCkbj9vbj8fikvVPim0N3Wf/Dg8hTYocCJzc3ORuP///DHG7QTrRc0AAAAASUVORK5CYII=

 

Δαπάνες που επιδοτεί το πρόγραμμα

Οι δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ» αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης.

Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών .
Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου.
Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 • Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ.

Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.

 • Παρεμβάσεις Ενεργειακής αυτονομίας
 • Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 • Παρεμβάσεις Έξυπνων Συστημάτων (Smart Home)
 • Λοιπές Επιλέξιμες Κοινόχρηστες Παρεμβάσεις (Πολυκατοικίες)

Αναβάθμιση ανελκυστήρα
Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού

national cpr association