Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορούν στην:

• Ανέγερση μονοκατοικίας-πολυκατοικίας
• Προσθήκη καθ΄ύψος
• Προσθήκη κατ΄επέκταση
• Αλλαγή χρήσης
• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις
• Εργασίες μικρής κλίμακας
• Νομιμοποιήσεις – Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων (Ρυθμίσεις βάσει Ν.3843/2010)
• Κατεδάφιση

national cpr association