Το γραφείο μας διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην υπαγωγή και υλοποίηση επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο-Leader-ΕΣΠΑ, έχοντας διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία σημαντικό αριθμό προτάσεων στους τομείς της μεταποίησης, τουριστικών  επιχειρήσεων, παροχής υπηρεσιών κ.λπ. συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελληνική επικράτεια.

national cpr association