Το τεχνικό γραφείο μας  παρέχει λύσεις με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό του  για τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κατάλληλων για:

• Έκδοση οικοδομικών αδειών
• Συμβολαιογραφικό έγγραφο
• Χαρακτηρισμό Δασαρχείου
• Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
• Πράξεις εφαρμογής
• Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
• Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
• Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών πάρκων
• Αδειοδότηση Αιολικών πάρκων

Το γραφείο μας διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό με σκοπό την ακριβή αποτύπωση του κτιρίου:

• Total Station Focus 8
• GPS Promark 120

Η αμοιβή για την σύνταξη ενός τοπογραφικού εξαρτάται αφενός μεν από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου (έκταση, η κλίση του εδάφους, φυτοκάλυψη, υπάρχοντα κτίρια κ.α.) αφετέρου δε και από τον σκοπό πού θα χρησιμοποιηθεί το τοπογραφικό.

 

national cpr association