Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 9,87kw

ΠΑΝΕΛ: TIANWEI 235wp

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ: KOSTAL PIKO 10,1

ΛΥΓΙΑΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

national cpr association