Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ 6,24kw

ΠΑΝΕΛ: ALEO 240wp

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ: KOSTAL PIKO 5,5

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

national cpr association